www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomiankowski weekend uroczystości

Dni Łomianek to okazja do zintegrowania społeczności naszego miasta. Jednak nie tylko. Równolegle z zabawą mogliśmy nieść pomoc osobom potrzebującym.

W połowie września odbył się coroczny rodzinny festyn z okazji Dni Łomianek. Naprzeciwko urzędu miasta i gminy stanęła scena główna, a dookoła, w pobliskich uliczkach było mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tegoroczny festyn odbył się pod hasłem rycerstwa. Nie mogło zatem zabraknąć rycerzy i przedmiotów przez nich używanych. Mieszkańcy mogli podziwiać rekonstrukcję obozowiska rycerskiego bractwa Jantar oraz kibicować podczas walki rycerskiej, czy staropolskich konkursów spor-towych. Nie lada atrakcją dla najmłodszych było też wybijanie monet.

Coś dla dużych…

Sceniczną stroną festynu zajęli się artyści młodsi oraz nieco starsi. Wystąpił między innymi teatrzyk Tygrysek z programem dla najmłodszych, zespół taneczny i tea-tralny z Domu Kultury i Gminna Orkiestra. Swoją sztukę taneczną pokazała grupa Swing-Duet, a niemiecki zespół Fidelius zaprosił na swój krótki recital. Ponadto wręczono wiele nagród. Między innymi odznaczono młodych sportowców, nagrodzo-no zwycięzców w konkursie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego na najciekawsze hasło oraz uroczyście wręczono łomiankowskie Sokoły. Gwiazdą wieczoru, która na scenie pojawiła się około godziny 20, były Elektryczne Gitary, które swoim kon-certem bawiły tłum mieszkańców Łomianek.

… i dla małych

Wśród propozycji festynowych zabaw nie mogło obyć się bez szaleństw dla naj-młodszego pokolenia. Dzieci mogły hasać w dmuchanym zamku, zjeżdżać z gigan-tycznej zjeżdżalni, a nawet pomalować sobie buzie. Doskonałą rozrywkę zapewnili im też szczudlarze, mimowie i clowni. Chłopcy nieprzerwanie uczestniczyli w wyści-gach gokartów oraz w zawodach aut zdalnie sterowanych.

Krewniacy

Dni Łomianek, to już po raz szósty okazja do zbierania wciąż brakującej krwi. Łomiankowski Klub Honorowego Dawcy Krwi zaprosił na festyn ambulans, w któ-rym chętni mogli oddać krew dla potrzebujących. O godzinie 13, tuż przed sceną główną stanęła ekipa z bielańskiego punktu krwiodawstwa.
– Wyjątkowo dużo chętnych przyszło dziś oddać krew. Przekroczyło to nasze oczekiwania, a nawet moce przerobowe – powiedziała „Echu”” lekarka koordynująca akcję. W ciągu zaledwie czterech godzin, swym życiodajnym płynem podzieliło się aż 44 mieszkańców gminy. Każdy oddał po 450 ml. Razem to prawie 20 litrów krwi różnych grup.

– Jestem zadowolony z tego wyniku, choć żałuję, że nie udało się przyjąć wszystkich chętnych, za co ogromnie przepraszam. Liczę, że już wkrótce uda nam się zorganizować kolejną zbiórkę – mówi prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi, wiceburmistrz Łomianek Jan Grądzki.

Pamięci lotników

Niedzielne uroczystości miały charakter znacznie wznioślejszy niż sobotnie. Uro-czystość poświęcona była pamięci amerykańskich lotników, którzy 18 września 1944 roku, w rejonie Dziekanowa Polskiego, zostali zestrzeleni, gdy nieśli pomoc powstańczej Warszawie. Z 10-osobowej załogi zginęło 8 osób. Dwie dostały się do niewoli niemieckiej. O godzinie 15 odbyła się msza św. polowa w intencji żołnierzy, a po niej apel poległych i salwa honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Pol-skiego. Pod pomnikiem złożono kwiaty, a orkiestra wykonała wiązankę patriotycz-nych utworów.

Agnieszka Zielińska

Łomiankowski weekend uroczystości

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *