www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Piotr Rusiecki – człowiek orkiestra!

13.06.2018 r. wystąpiłem do Urzędu z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej w sprawie przyznanych nagród pracownikom pełniącym funkcje publiczne w latach 2011-18.

27.06.2018 burmistrz wezwał mnie do wskazania interesu publicznego do uzyskania wnioskowanych informacji.

Pismem z dnia 2.07.2018 r. wskazałem posiadany interes prawny, ograniczając jednocześnie zakres złożonego wniosku do dwóch funkcji: zastępcy burmistrza oraz skarbnika gminy.

16.07.2018 r. burmistrz wydał w sprawie decyzję odmowną. Uznał, że wnioskowane informacje cyt. nie są ważne dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców oraz że ich uzyskanie nie stwarza realnej możliwości wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego.

6.08.2018 r. złożyłem w sprawie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

4.09.2018 r. SKO uchylił zaskarżoną decyzję burmistrza i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

21.09.2018 r. burmistrz przedłuzył termin odpowiedzi na wniosek na po wyborach tj. 10 listopada 2018 r.

13.11.2018 r. otrzymałem z Urzędu odpowiedź dotyczącą złożonego wniosku. Tego samego dnia Burmistrz Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.176.2… odwołał Piotra Rusieckiego z funkcji Zastępcy Burmistrza. Jednocześnie Piotr Rusiecki zrezygnował z mandatu radnego.

Poniżej publikuję kontrowersyjne, według mnie, pozycje dotyczące wypłat, jakie p. Piotr Rusiecki otrzymał w ramach przyznanych mu przez Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego nagród w trybie art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych tj. za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. W okresie 2014-17 Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki pobrał w sumie z gminnej kasy wynagrodzenie wysokości 873.004 zł. Swoją drogą chętnie przyjrzę się nagrodom, jakie Burmistrz Łomianek wypłacił w okresie od 5 do 22.11.2018 r.

Wypłaty nagród dla Zastępcy Burmistrza Piotra Rusieckiego w okresie od 2014 r. do połowy 2018 r.:

22.04.2014 r. Za szczególne zaangażowanie w wykonywaniu prac na rzecz urzędu11.269 zł. 27.05.2014 r. Za szczególne zaangażowanie w organizowaniu wielu innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych11.269 zł. 05.08.2014 r. Za szczególne zaangażowanie w organizowaniu wielu innowacyjnych przedsięwzięć (kultura i sport)3.071 zł. 15.09.2014 r. Za szczególne zaangażowanie w wykonywaniu prac na rzecz urzędu11.269 zł.

12.01.2015 r. Za szczególne zaangażowanie w organizowaniu wielu innowacyjnych przedsięwzięć (promocja Gminy)11.296 zł. 9.04.2015 r. Za szczególne zaangażowanie w organizowaniu wielu innowacyjnych przedsięwzięć (integrowanie mieszkańców)11.296 zł. 23.07.2015 r. Duże zaangażowanie w koordynację inwestycji dotyczących tworzenie ścieżek rowerowych11.348 zł. 18.09.2015 r. Za zaangażowanie w koordynację V rekonstrukcji11.348 zł. 03.11.2015 r.
Za zaangażowanie w koordynowanie działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych11.348 zł. grudzień 2015 r. – nagroda roczna (brak uzasadnienia) – 11.200 zł.

16.02.2016 r. – Za szczególne zaangażowanie w koordynowanie działań w zakresie sprawnego prowadzenia procedury przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan11.348 zł. 10.05.2016 r. – Za innowacyjność i osiąganie szczególnych wyników w realizowaniu zadań11.400 zł. 9.06.2016 r. – Za pilotowanie procedury złożenia wniosku o pozyskanie środków4.000 zł. 2.09.2016 r. – Za sukcesywne zwiększanie procentu osób podłączanych do sieci wod-kan17.100 zł.
11.10.2016 r. – Za sprawne przeprowadzanie procedur dotyczących organizacji CUW11.400 zł. grudzień 2016 r. – nagroda roczna (brak uzasadnienia) – 11.400 zł.

9.02.2017 r. – Za opracowanie, koordynację i nadzór nad działaniami dotyczącymi gospodarki wod-kan12.000 zł. 16.03.2017 r. – Za szczególne zaangażowanie i udział w konsultacjach społ. dot. koncepcji małej obwodnicy12.000 zł. 19.05.2017 r. – Za szczególne zaangażowanie i przygotowanie postępowań przetargowych12.000 zł. 24.07.2017 r. – Za szczególne zaangażowanie i nadzór nad procedurami związanymi z remontem ulicy Warszawskiej12.000 zł. 12.09.2017 r. – Za koordynację i nadzór nad działaniami związanymi z otwarciem pełnowymiarowego boiska przy wiślanej12.000 zł. 24.10.2017 r. – Za współudział w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców12.000 zł. 19.12.2017 r. – Za całoroczną pracę17.100 zł.

21.02.2018 r. – brak uzasadnienia – 11.400 zł. 20.04.2018 r. – Za zaangażowanie i koordynację działań związanych z uchwalaniem MPZP13.000 zł. 6.06.2018 r. – Za zaangażowanie i finalizację inwestycji – park linowy oraz sceny widowiskowej14.000 zł.

Z powyższego wykazu wynika, że przyznane zastępcy burmistrza nagrody ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY ZAWODOWEJ stanowiły jego stałe źródło dochodu. Wypłacane były średnio, co 2 miesiące. Dodatkowo dublowane były nagrodami za całoroczną pracę.

24.07.2017 r. Burmistrz Łomianek przyznał p. Piotrowi Rusieckiemu nagrodę cyt. za szczególne zaangażowanie i nadzór nad procedurami związanymi z remontem ulicy Warszawskiej. W załączeniu pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim z kontroli przebudowanej ul. Warszawskiej zawierające szereg niezgodności w odniesieniu do zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Mieszkańcy żegnają p. Piotra Rusieckiego. Człowieka orkiestrę.

Marcin ETIENNE

 


Załączone dokumenty:
Pismo Zarządu Dróg Powiatowych.pdf

 

Piotr Rusiecki - człowiek orkiestra!

Piotr Rusiecki - człowiek orkiestra!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

22 komentarze

 1. TOMEK

  No to ja się wcale nie dziwię, że nie chce mu się Rusieckiemu być radnym za 1300 miesięcznie, jak wyciągał taką kasę z gminy.
  Tylko po co te listy otwarte? Może powinien napisać wprost, że mu się nie chce za takie drobne robić?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. ewaces

  No, jestem bardzo poruszona tymi informacjami. Zwłaszcza jak pomyślę, że wczoraj po przeczytaniu listu otwartego p. Rusieckiego,żegnającego się z funkcją i polityką, sama miałam do siebie pretensje o złą ? ocenę p. wiceburmistrza.
  Bardzo jestem naiwna, jak widać !
  Te nagrody, tak wysokie i tak częste – to jest po prostu nieprzyzwoitość i skandal . I w końcu miał przełożonego, który to wszystko podpisywał ! Bardzo to jest smutne !!!

  0
  0
  Odpowiedz
 3. zadra

  Teraz dopiero będzie się działo! Za Piotra Rusieckiego do Rady Miejskiej wejdzie Piotr Bartoszewski (do jutra jeszcze przewodniczący Komisji Rewizyjnej i ma oczywiście szansę wyjaśnić aferę, albo zrezygnować z mandatu). Kolejny kandydat na radnego z KWW Tomasza Dąbrowskiego w okręgu nr 2 to Tadeusz Krystecki (jeszcze przewodniczący Rady Miejskiej, który zapewne o nagrodach dobrze wiedział). Tomasz Henryk Dąbrowski podpisywał nagrody nie tylko dla Piotra Rusieckiego. Jeżeli Bartoszewski wyjaśni aferę, to THD powinien również zrezygnować z mandatu radnego. Za niego do Rady wejdzie Wiesław Bochenek, z-ca TK, który zapewne również dobrze wiedział. Radną jeszcze jest Maria Zalewska. Zdobyła także mandat w nowej Radzie. Czy jako przewodnicząca Komisji Budżetowej też nic nie wiedziała ? Ujawniona afera pokazuje, że w Łomiankach oszustwa pozwoliły KWW Tomasza Dąbrowskiego wprowadzić do Rady Miejskiej 6 osób, a do Rady Powiatu 1 osobę. Czy te osoby będą miały prawo reprezentować mieszkańców? Brawo Marcin Etienne !!! Mam nadzieję, że to nie koniec sprawy. Prokurator będzie miał co robić.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Rachela

  Albo my jesteśmy bardzo naiwni, albo ustępujący burmistrz. Podpisanie się pod zgodą na takie nagrody przy takich fuszerkach to szczyt… Proszę sobie samemu dopowiedzieć.
  Druga wersja jest taka, że widełki pensji dla burmistrza reguluje prawo, a więc żeby nie był On poszkodowany, w sytuacji takiej, że wiceburmistrz zarabia więcej od Niego, to hipotetycznie nagrody mogłyby pójść na konto zastępcy, po czym podzieliby się kasą. Hipotetycznie burmistrz mógłby i mieć jakiś procent z wynagrodzenia nadburmistrza. Ale znając jego błyskotliwość, to sam na siebie ukręcił sznur i jeszcze nic z tego nie dostał.
  Poza takim prozaicznym powodem dla wysokości wynagrodzenia jakim jest chciwość, hipotetycznie w grę mogłyby wchodzić łapówki. Możliwe, że za sprawne przepychanie decyzji w różnych organach jak i motywowanie majstrów przy budowach do „szybkiego i sprawnego” wykonania zamówienia oraz utrzymanie tego postbolszewickiego b***elu w ryzach mogłoby pójść trochę złotówek. Po prostu kasa albo w formie takiej bibki jak ta na Szkockim Ranczu, o której pisał Pan Marcin. Oczywiście strumień mógłby też płynąć w drugą stronę od wykonawców, deweloperów, strażaków, usługodawców itd.
  Poza tym, że te ewentualne skandale będą żałosne, żenujące i będą działały na szkodę Łomianek, to jednak jest nadzieja – Panowie i Pani zostaną skazani i nie będą mogli sprawować funkcji publicznych.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. byłyprzyjaciel

  Kto trzymał pieczę nad naszymi pieniędzmi, pieniędzmi podatnika?

  PIOTR BARTOSZEWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.Jak widzę to tak jakby lis pilnował jajek kurzych w kurniku.Panie Bartoszewski czy pańskie słabości zawsze wezmą górę nad sprawowaną funkcją? Dlaczego nie pilnował pan wydawanych pieniędzy na dziwne premie dla wicka? Konsultacje społeczne w sprawie Małej obwodnicy? następnie remont Warszawskiej będący hekatombą dla Łomiankowskich kierowców oraz firm które znajdowały się przy Warszawskiej kilka terminów?. Karma powróci do pana lub już wraca. mam nadzieje że Prokurator będzie miał zajęcie

  0
  0
  Odpowiedz
 6. #33333

  Nareszcie wiadomo dlaczego p.Rusiecki uznał tylko 1 uwagę do ponad 400 zgłoszonych a społecznie nie akceptowanych 3 planów wsi Dziekanów Polski w których założono poszerzenie Rolniczej o 8 m ,wyburzenie ca 9 domów ,wycięcie wszystkich drzew wzdłuż tej ulicy w celu zbudowania chodnika,ścieżki rowerowej i włączenia ulicy w ciągu Kościelnej Drogi.Dodatkowo zaplanowano zabranie rolnikom ziemi /pas szerokości 21m wzdłuż środka pól/w celu zbudowania KD do Czosnowa.Plany przy ogólnym sprzeciwie społecznym zatwierdzono w styczniu 2018r a nagrody za to otrzymał ten dzielny pracownik w lutym – 11.400/ ta bez uzasadnienia i w kwietniu – 13000/ta z uzasadnieniem za MPZP /.Dla tych pieniędzy zatwierdził wyniszczenie wsi Dziekanów Polski po wcześniejszej/2011-2015r /zabudowie-wydano WZ przy Krasnoludków planowanej trasy dla Kościelnej Drogi. TRASA TA OD 2002r do 2015r NIE była planowana PRZEZ ŚRODEK WSI.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. zadra

  Chyba już wszystkie łomiankowskie ptaki dowiedziały się o wysokich premiach wypłacanych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – w dzień głośno ćwierkają o tym fakcie wróble, w nocy huczą sowy i puchacze. Oczywiście w Urzędzie od dawna funkcjonuje Regulamin Wynagradzania ( najnowszy RKA.0050.215.2017 z 7 grudnia 2017, obowiązujący od 1 stycznia 2018, zgodnie z którym burmistrz może wypłacać nagrody pracownikom w ramach posiadanych funduszy na wynagrodzenia. Regulamin dokładnie określa komu, ile i za co. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Piotrowi Bartoszewskiemu (gdyby zdążył do jutra przygotować raport z kontroli) chciałbym tylko zwrócić uwagę na fakt, że nie ma tam stanowiska zastępcy burmistrza. Mam wobec tego pytanie do wielu osób (radnych, burmistrza, sekretarza, skarbnika, radców prawnych). Jak to się stało, że Piotr Rusiecki był tak hojnie nagradzany za wszystko co zrobił? Czy w tym konkretnym przypadku nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego?

  0
  0
  Odpowiedz
 8. anna

  Szanowni Państwo,choć podzielam Wasze rozgoryczenie muszę Was rozczarować; w świetle przepisów prawa radny za nic nie odpowiada , jeśli więc nie jest przyzwoitym człowiekiem i ma obok siebie podobnych ,może robić różne rzeczy bezkarnie(do czasu !!}.Mam gorący apel-patrzmy władzy na ręce, chodźmy na komisje -społeczną, techniczną i inne, chodźmy na dyżury radnych – każdy może tam przyjść bez niczyjej zgody i bez zaproszenia a nie pocieszajmy się, ze burmistrz chodzi do kościoła to jest dobrym katolikiem i to wystarczy. Pamiętajmy kontrola jest najwyższa formą zaufania.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. ferdek

  Dodam tu uwagę do postu ,,zadry,, Przewodniczącym Komisjo Rewizyjnej był przez p.Bartoszewskim Adam Salwowski.Obecnie ceniony za przyzwoitość przy ujawnianiu taśm prawdy.Czasem ta przyzwoitość////////////

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Jolka

  Głosowaiśmy wszyscy rodzinnie na Pana Rusieckiego, tak jak prosiła szefowa. A teraz ucieczka? Bardzo to nie uczciwe w stosunku do wyborców.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. Jan XXIII

  Na tej zsadzie to ja powinienem otrzymać nagrodę za aktywne wspieranie budżetu i lokalnej społeczności poprzez zakup i spożycie płynnych wyrobów akcyzowanych. A pożytku jakby więcej jest z tej mojej ciężkiej i niewdzięcznej pracy.

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Znajomy

  Tak to niestety jest że, najłatwiej jest wydawać nie swoje pieniądze .

  0
  0
  Odpowiedz
 13. ktoś inny z łomianek

  # Znajomy, za takie „łatwe” wydawanie pieniędzy z budżetu gminy, to jest odpowiedzialność. Nie można dawać pracownikowi nagród za to, co ma wpisane do obowiązków. Nie można dawać takich pieniędzy, tak często, za nie wiadomo co. Słupki w Excelu mogą się zgodzić, ale uzasadnienie wydatku już nie. Niestety przed nową władzą stoi konieczność rozliczenia ludzi, jakkolwiek to będzie odebrane, ale jest konieczne. Nie można bezwstydnie szastać naszymi pieniędzmi, niech to zapamiętają wszyscy następni pracownicy. Rozumiem, że za fachową robotę trzeba zapłacić, ale gdzie tu fachowość akurat tego człowieka ? Za co on i kilka osób pobierało pokaźne kwoty ? To jakaś makabra.

  0
  0
  Odpowiedz
 14. joozek501

  Na czym polegała trudność w zdobyciu informacji o nagrodach? Czy nagrody nie powinny być wykazane w rocznych oświadczeniach majątkowych? Nie byly?

  0
  0
  Odpowiedz
 15. SZOK

  Mam nadzieję, że nigdy już w Łomiankach takie patologiczne sytuacje nie będą akceptowane. Nagradzać kogoś za coś co ma w swoich obowiązkach?
  Rezygnacja? No cóż może nie chce mu się schylać po te marne grosze po tym jak dostawał taką kasę z pieniędzy publicznych.

  0
  0
  Odpowiedz
 16. FIT

  Pan Piotr Rusiecki wywalil mnie bez komentarza z Lomianki Forum Mieszkancow po poscie pod „ankieta ” dot oceny obecnej burmistrz, zacytowalam slowa z postu ktory szybko znikl ” bydlo siedzi w urzedzie a burmistrz nazwal krowa”

  0
  0
  Odpowiedz
 17. FIT

  Dodam skasowal moja wypowiedz i nie raczyl mnie poinformowac o wywaleniu, manipulant !!!

  0
  0
  Odpowiedz
 18. Piotr

  Warto sobie przypomnieć.

  0
  0
  Odpowiedz
 19. prosty rachunek

  Gawda w 2019roku zarobił w urzędzie 103.329,60zł, Bohdziewicz 164.365,45zł, co w sumie daje 267.695,05zł na pensje obu Burmiszczów w 2019. Rusek w 2018 roku od stycznia do października zarobił 218.847,10zł. Niechby do końca 2018 zarobił 250 tysięcy.
  Według tekstu, przez te 4 lata 2014-2017 Rusek kosztował 873.004zł. Jeśli wynagrodzenie burmiszczów będzie się kształtowało na poziomie 260-270tysięcy rocznie, to za te 4 lata wyjdzie 960.000-1.080.000zł.
  Co na to Radny? Spokój, spektakularne sukcesy i radosny rozkład są warte tych pieniędzy?

  0
  0
  Odpowiedz
 20. Pytanie do p.Rusieckiego o pieniądze

  Ciekawe czy zwolennicy p.Rusieckiego wiedzą jak wyglądała „uczciwość” za czasów kiedy był burmistrzem? Widać, że nie oszczędzał budżetu gminy, pieniędzy mieszkańcó Łomianek.

  Panie Rusiecki. Odniesie się pan do faktów i tych kolosalnych kwot, o których pisze Radny? Czy znowu Pan ucieknie?

  1
  0
  Odpowiedz
 21. Jarosz

  Rusiecki dostawał nagrody od Dąbrowskiego i to jego trzeba pytać dlaczego dawał. Widocznie uznał, że bez Rusieckiego nic się nie da zrobić.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *