www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Policja na ulicach Łomianek

Pełnomocnik Burmistrza ds. Bezpiecznego Miasta i przeciwdziałania patologiom społecznym – Jerzy Skóra – informuje że w ramach porozumienia, dotyczącego służb ponadnormatywnych wykonywanych głównie w czasie wolnym od pracy, które Gmina Łomianki zawarła z Komendą Powiatową Policji, na ulicach Łomianek pojawią się od 1 marca do grudnia 2010 roku umundurowane dwuosobowe piesze patrole z Komisariatu Policji w Łomiankach.

Funkcjonariusze, będą patrolowali miejsca najbardziej zagrożone działalnością przestępczą. Rejony zagrożone będą typowane na cotygodniowych spotkaniach Zespołu ds. Bezpieczeństwa działającym przy Burmistrzu Łomianek.

Na realizację przedsięwzięcia ze środków budżetowych została przeznaczona kwota 68000 zł.

Kolejne porozumienie z Komendą Powiatową Policji dotyczy służb ponadnormatywnych wykonywanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Realizacja rozpocznie się również 1 marca i trwać będzie do końca roku.

Na realizację tego zadania ze środków budżetowych gminy, została przeznaczona kwota 32000 zł.Ogółem na patrole ponadnormatywne zostanie przekazana kwota 100000 zł.

W dalszym ciągu, podejmowane będą, odpowiednie kroki zmierzające do zwiększenia liczby policjantów patrolujących ulice Łomianek. Jak wskazują statystyki przynosi to wymierny efekt w spadku dynamiki występujących przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *