www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Tarnawski u boku Pszczółkowskiego

Burmistrz Wiesław Pszczółkowski jeszcze w grudniu stanowisko swojego zastępcy powierzył wieloletniemu samorządowcowi – Wojciechowi Tarnawskiemu.

Nowy zastępca burmistrza ma 53 lata i mieszka w Łomiankach. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył też samorządowe studia podyplomowe oraz studia z zakresu pozyskiwania środków unijnych. W swej samorządowej karierze wspinał się po szczeblach władzy od radnego, przez członka zarządu, aż do wiceprzewodniczącego rady miejskiej w Łomiankach II kadencji w latach 1994 – 1998.
Zdobyte w ten sposób doświadczenie samorządo-we wykorzystywał w ostatnich latach w swojej pracy zawodowej w Wieliszewie. Początkowo był kierowni-kiem referatu inwestycji, a następnie pracował jako zastępca wójta. Do jego obowiązków należały gminne inwestycje, gospodarka komunalna, drogi, utrzymanie czystości na jej terenie, a także sport i kultura.

Liczymy, że dotychczasowa praca i nabyte umiejętności pracy w samorządzie pomogą Wojciechowi Tarnawskiemu sprawnie i godnie pełnić urząd zastępcy bur-mistrza Łomianek.

Agnieszka Zielińska
Echo Łomianek i Bielan nr 1 (82) 2007

Tarnawski u boku Pszczółkowskiego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *