www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

25 października 2012 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej. Podejmowano decyzję m.in. o tzw. nowym systemie śmieciowym, budżecie, podatkach.

Niestety i tym razem nie obeszło się bez niepotrzebnej i często mało merytorycznej wymiany zdań, zakłócania przebiegu obrad przez zwolenników burmistrza, wzajemnych złośliwości.
Niestety napięcie rośnie… 🙁


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji RM
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji RM


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 1


4. Przyjęcia uchwał w sprawie
– wyrażenie zgody na sprzedaż działek należących do Gminy Łomianki
Głos zabrał radny Piotr Iwaszko
Uchwałę przyjęto


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 2


– ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu…
Głos zabrali: radny Kamil Kaczyński, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, pracownik UM
Uchwałę zdjęto z obrad i przeniesiono do prac w Komisji RM.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 3


– udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów…
Głos zabrali: radny Kamil Kaczyński, skarbnik UM, radny Jan Grądzki, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, burmistrz Tomasz Dąbrowski,
Uchwałę przyjęto.

– upoważnienienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach w sprawach świadczenia pomocy materialej…
Głos zabrał: radny Kamil Kaczyński
Uchwałę przyjęto.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 4


– wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami oraz ustalenie stawki ww. opłat
Uchwałę zdjęto z porządku na wniosek burmistrza Tomasza Dąbrowskiego na początku obrad

– ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głos zabrali: radny Piotr Iwaszko, radny Marek Zielski, skarbnik UM, radny Jan Grądzki, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Wojciech Berger, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Mazan, radna Ewa Sidorzak
Uchwałę zdjęto z porządku obrad i przeniesiono do prac w Komisjach RM.

– określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami…
Głos zabrali: radny Marek Zielski, sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, pracownik UM, radna Elżbieta Podolska, radny Jan Mazan, radna Sławomira Laskowska, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Wojciech Berger
Uchwałę zdjęto z porządku obrad i przeniesiono do prac w Komisjach RM.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 5


– trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej oraz określeniu zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej i informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radny Piotr Wolanin, skarbnik UM, radna Sławomira Laskowska, prawnik UM, radny Tadeusz Krystecki, sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, radny Wojciech Berger, radny Jan Grądzki
Uchwałę przyjęto ze zmianami


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 6


– w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki
Głos zabrała radna Maria Zalewska
Uchwałę przyjęto.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 7


– zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012
Głos zabrali: randa Maria Zalewska, radny Marcin Etienne, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Jan Grądzki, radna Maria Zalewska, skarbnik UM, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, wiceburmistrz Piotr Rusiecki
Uchwałę zdjęto z porządku obrad i przeniesiono do prac w Komisjach RM.

– zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Głos zabrała skarbnik UM, prawnik UM
Uchwałę zdjęto z porządku obrad


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 8


– określenia stawek podatków od środków transportowych
Głos zabrali: radny Piotr Iwaszko, radny Wojciech Berger, skarbnik UM, radny Jan Grądzki, radna Sławomira Zalewska, radny Krzysztof Wawer, prawnik UM
Uchwałę zdjęto z porządku obrad

– określenia podatku od nieruchomości
Głos zabrali: radny Piotr Iwaszko, skarbnik UM, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Wojciech Berger, radna Maria Zalewska
Uchwałę zdjęto z porządku obrad


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 9


5. Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu i jednostek podległych.
Głos zabrał wiceburmistrz Piotr Rusiecki

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Głos zabrał przewodniczący RM Jan Grądzki


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 10


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców
Odpowiedzi odczytała sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 11


8. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
Głos zabrali: radny Jan Mazan, radny Kamil Kaczyński, radny Marcin Etienne, sekretarz UM Beaty Kosiorek-Duch


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 12


9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Głos zabrali mieszkańcy Łomianek.
Między innymi na tematy tzw. ogólne, zasypania oczka wodnego przy okazji inwestycji przy ul. Brukowej, nazewnictwa osiedla Buraków / Buraków Wrzosów. nowego systemu zagospodarowania odpadami.
Odpowiedzi udzielali: sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, wiceburmistrz Piotr Rusiecki


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 13

Głos zabrali: radny Jan Mazan, radny kamil Kaczyński, radny Tadeusz Krystecki, radny Piotr Wolanin, radny Marcin Etienne, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Marek Zielski, radny Jan Grądzki, radny Krzysztof Wawer
Na temat: osiedla Baczyńskiego, finansowania Gazety Łomiankowskiej, osiedla Łomianki-Chopina, nowego systemu zagospodarowania odpadami, pojazdu szynowego, wyrównywania ulic, problemów mieeszkanców np. gołębi, komunikacji między Urzędem a radnymi, powoływanie jednostek pomocniczych – np. zarządów Rad Osiedlowych, spraw organizacyjnych, problemów z inwestycjami, uchwały budżetowej
Odpowiedzi udzielali: sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, skarbnik UM.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 14


redakcja@lomianki.info

XXXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

XXXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *