www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

XXXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

25 października 2012 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej. Podejmowano decyzję m.in. o tzw. nowym systemie śmieciowym, budżecie, podatkach.

Niestety i tym razem nie obeszło się bez niepotrzebnej i często mało merytorycznej wymiany zdań, zakłócania przebiegu obrad przez zwolenników burmistrza, wzajemnych złośliwości.
Niestety napięcie rośnie… 🙁


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji RM
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji RM


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 1


4. Przyjęcia uchwał w sprawie
– wyrażenie zgody na sprzedaż działek należących do Gminy Łomianki
Głos zabrał radny Piotr Iwaszko
Uchwałę przyjęto


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 2


– ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu…
Głos zabrali: radny Kamil Kaczyński, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, pracownik UM
Uchwałę zdjęto z obrad i przeniesiono do prac w Komisji RM.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 3


– udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów…
Głos zabrali: radny Kamil Kaczyński, skarbnik UM, radny Jan Grądzki, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, burmistrz Tomasz Dąbrowski,
Uchwałę przyjęto.

– upoważnienienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach w sprawach świadczenia pomocy materialej…
Głos zabrał: radny Kamil Kaczyński
Uchwałę przyjęto.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 4


– wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami oraz ustalenie stawki ww. opłat
Uchwałę zdjęto z porządku na wniosek burmistrza Tomasza Dąbrowskiego na początku obrad

– ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głos zabrali: radny Piotr Iwaszko, radny Marek Zielski, skarbnik UM, radny Jan Grądzki, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Wojciech Berger, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Mazan, radna Ewa Sidorzak
Uchwałę zdjęto z porządku obrad i przeniesiono do prac w Komisjach RM.

– określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami…
Głos zabrali: radny Marek Zielski, sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, pracownik UM, radna Elżbieta Podolska, radny Jan Mazan, radna Sławomira Laskowska, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Wojciech Berger
Uchwałę zdjęto z porządku obrad i przeniesiono do prac w Komisjach RM.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 5


– trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej oraz określeniu zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej i informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radny Piotr Wolanin, skarbnik UM, radna Sławomira Laskowska, prawnik UM, radny Tadeusz Krystecki, sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, radny Wojciech Berger, radny Jan Grądzki
Uchwałę przyjęto ze zmianami


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 6


– w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki
Głos zabrała radna Maria Zalewska
Uchwałę przyjęto.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 7


– zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012
Głos zabrali: randa Maria Zalewska, radny Marcin Etienne, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Jan Grądzki, radna Maria Zalewska, skarbnik UM, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, wiceburmistrz Piotr Rusiecki
Uchwałę zdjęto z porządku obrad i przeniesiono do prac w Komisjach RM.

– zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Głos zabrała skarbnik UM, prawnik UM
Uchwałę zdjęto z porządku obrad


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 8


– określenia stawek podatków od środków transportowych
Głos zabrali: radny Piotr Iwaszko, radny Wojciech Berger, skarbnik UM, radny Jan Grądzki, radna Sławomira Zalewska, radny Krzysztof Wawer, prawnik UM
Uchwałę zdjęto z porządku obrad

– określenia podatku od nieruchomości
Głos zabrali: radny Piotr Iwaszko, skarbnik UM, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Wojciech Berger, radna Maria Zalewska
Uchwałę zdjęto z porządku obrad


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 9


5. Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu i jednostek podległych.
Głos zabrał wiceburmistrz Piotr Rusiecki

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Głos zabrał przewodniczący RM Jan Grądzki


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 10


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców
Odpowiedzi odczytała sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 11


8. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
Głos zabrali: radny Jan Mazan, radny Kamil Kaczyński, radny Marcin Etienne, sekretarz UM Beaty Kosiorek-Duch


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 12


9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Głos zabrali mieszkańcy Łomianek.
Między innymi na tematy tzw. ogólne, zasypania oczka wodnego przy okazji inwestycji przy ul. Brukowej, nazewnictwa osiedla Buraków / Buraków Wrzosów. nowego systemu zagospodarowania odpadami.
Odpowiedzi udzielali: sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, wiceburmistrz Piotr Rusiecki


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 13

Głos zabrali: radny Jan Mazan, radny kamil Kaczyński, radny Tadeusz Krystecki, radny Piotr Wolanin, radny Marcin Etienne, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Marek Zielski, radny Jan Grądzki, radny Krzysztof Wawer
Na temat: osiedla Baczyńskiego, finansowania Gazety Łomiankowskiej, osiedla Łomianki-Chopina, nowego systemu zagospodarowania odpadami, pojazdu szynowego, wyrównywania ulic, problemów mieeszkanców np. gołębi, komunikacji między Urzędem a radnymi, powoływanie jednostek pomocniczych – np. zarządów Rad Osiedlowych, spraw organizacyjnych, problemów z inwestycjami, uchwały budżetowej
Odpowiedzi udzielali: sekretarz UM Beata Kosiorek-Duch, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, skarbnik UM.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach – 25.10.2012 – cz. 14


redakcja@lomianki.info

XXXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

XXXIV Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...