www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

33,68 zł. – trochę matematyki…

We wtorek 28 maja podczas posiedzenia Komisji Społecznej ponownie rozgorzała dyskusja na temat stawek za odbiór odpadów, jakie mają być głosowane na najbliższej XI sesji Rady Miejskiej, zwołanej na czwartek, 30 maja.

Zatem, raz jeszcze. W podejściu stricte matematycznym, postaram się wszystko wytłumaczyć w sposób logiczny i zrozumiały.

JAKIE SĄ NIEPODWAŻALNE FAKTY?

1. Stawka roczna wynikająca z rozstrzygniętego przetargu to 12.700.800 zł.

2. Liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu to 27.412 osób. W tym 24.612 (segregujących odpady) oraz 2.800 (niesegregujących).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.0.1454 t.j.) – art. 6r p. 1aa mówi: „Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Innymi słowy – system musi się samofinansować, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości.

4. Stosując algorytm zawarty w ustawie śmieciowej – w przypadku rozliczania się za odpady od mieszkańca, miesięcznie za posegregowane śmieci zapłacimy 33,68 zł (2% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę). Według GUS, przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w 2018 roku wyniósł 1.693 zł.

I tu ważna informacja…

W Starych Babicach i Izabelinie przetargi zostały rozstrzygnięte jeszcze w zeszłym roku. Przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę był zatem liczony w odniesieniu do danych GUS za 2017 r. Wtedy była to kwota 1.598 zł., wobec czego wskaźnik wynosił 31,96 zł., czyli niemal 2,00 zł. mniej niż dziś. Dodatkowo nie bez znaczenia na kwotę przetargu ma liczba mieszkańców gminy. W Starych Babicach jest to 19.056 zaś w Izabelinie niecałe 11.000.

ZAŁOŻENIA

1. Dla uproszczenia przyjmuję łączną liczbę osób zgłoszonych do systemu, bez rozgraniczenia na osoby segregujące i niesegregujące. Czyli 27.412 osób.
2. Nie doliczę również długu, jaki urósł w pierwszym półroczu w wyniku braku zgody radnych na podniesienie w marcu kwoty za odbiór odpadów. Dziś jest to kwota – 40,50 zł. od osoby.

OBLICZENIA

12.740.000 (kwota z przetargu) : 27.412 (liczba mieszkańców) = 464,76 zł. (rocznie od osoby)
464,76 : 12 = 38,73 zł. (miesięcznie od osoby)

38,73 zł. > 33,68 zł. Zatem ustalając maksymalną dla mieszkańca stawkę na poziomie 33,68 zł., zgodnie z literą prawa, możemy zastosować dopłatę z budżetu gminy wysokości 5,05 zł. Gmina, jak widać nic na mieszkańcach nie zarabia.

PODSUMOWANIE

Wracając do wspomnianego posiedzenia Komisji. radny Michał Naftyński rozpisał na tablicy 4 hipotetyczne warianty.

Wariant A – zakładający obciążenie mieszkańca przykładową kwotą 50,00 zł. (bez dopłaty z budżetu).
Wariant B – zakładający obciążenie mieszkańca maksymalną ustawową kwotą 33,68 zł. (z dopuszczalną prawem dopłatą z budżetu).

Oraz dwa warianty C i D, których zastosowanie byłoby działaniem nielegalnym i skutkowałoby, poza wstrzymaniem inwestycji (alokacja środków), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Szeroki katalog naruszeń wskazany został w art. od 5 do 18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. Tak więc głosowanie za stawkami w wariantach C lub D będzie w pełni świadomym złamaniem prawa. Będzie
również sprzeczne ze złożonym ślubowaniem, które przypomnę, brzmi: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

CO PROPONUJEMY?

Sugerujemy przyjąć stawki zgodne z ustawą. Wdrożyć istniejący system zniżek wynikający np. z „Karty Wielkiej Rodziny”, a dalej, przez okres trwania umowy, pracować nad uszczelnieniem systemu oraz doborem metody najlepszej dla naszych mieszkańców. Warto bowiem wiedzieć, że opłata śmieciowa może być np.:

naliczana od metra sześciennego wody. W takim przypadku stawka może wynieść 11,85 zł. za metr sześcienny zużytej wody (0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę);
naliczana od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego – będzie to 1,35 zł. za metr kwadratowy (0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę);
naliczana od gospodarstwa domowego. Wtedy jest to kwota 94,80 zł. (5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę).

Przeliczcie sobie już dziś, z czystej ciekawości, co dla Was byłoby najbardziej opłacalne…

Każda z metod ma zalety, ale i wady. Rozważenie „za” i „przeciw” wymaga czasu. Pamiętajmy, że obecny system w naszej gminie funkcjonuje od blisko 7 lat. Można go zmienić, ale należy to zrobić w sposób rozsądny i przemyślany.

Marcin ETIENNE

33,68 zł. - trochę matematyki...

33,68 zł. - trochę matematyki...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. ciekawski

  „Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Innymi słowy – system musi się samofinansować, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości.
  Będę wdzięczny panu radnemu za przedstawienie swojego toku rozumowania. W moim rozumieniu artykuł ten mówi jedynie o tym,ze pieniądze zabrane mieszkańcom nie mogą być wydane na naprawę chodników czy nagrodą dla pana radnego za błyskotliwą interpretację. Innymi słowy, który fragment cytowanego artykułu mówi rzekomo, że „jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości”. Oczekuję wyjaśnień.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. arbi

  A proszę Panie Marcinie podać procentowy udział poszczególnych składników w ogólnych kosztach funkcjonowania systemu. Pisząc składniki mam tu na myśli podział:
  odpady zielone,
  odpady do przetworzenia (papier, plastik, szkło)
  odpady gabarytowe i poremontowe
  elektrośmieci itd
  Niezmiernie mnie i sąsiadów to interesuje.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. ciekawski

  Ponad miesiąc minął a pan radny nadal milczy. Czemuż to? Przed wyborami był jakis taki bardziej aktywny. Nawet przyjechał osobiscie aby mi podrzucić pod drzwi ulotkę o sobie i swoich sukcesach. Nie było tam ani słowa o lekceważeniu wyborców ani odeklaracji o unikaniu odpowiedzi na proste pytania
  Jednak lenistwo nie może tłumaczyć braku odpowiedzi. Zwłaszcza ze strony radnego. Proszę zatem po raz kolejny o odpowiedź na pytanie, które dla pewnosci powtórzę. Z którego fragmentu zacytowanego przez pana zdania – „Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” wynika, panie radny to co pan napisał, że jest to „innymi słowy” wymóg aby koszt w całości pokrywali mieszkańcy.
  Tak przy okazji, może ktoś odniesie się do wypowiedzi poprzedniego Burmistrza zawartej w prasie lomiankowskiej na temat wcześniejszej umowy z BYŚiem i formy jej zamiany na zdecydowanie niekorzystną. Milczenie w tej sprawie nie jest rozwiązaniem, panie radny.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Referendum

  Stawka za wywóz segregowanych nie powinna przekraczać 20zl od osoby i można to osiągnąć. Konieczne jest referendum, żeby ocenić czy decyzję podejmowane przez obecną ekipę oraz większość rady miejskiej maja jeszcze akceptacje nas, mieszkańców.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *