www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Strategiczna Fabryczna

29 stycznia br., kolejny już raz, ogłoszony został przetarg na rozbudowę ulicy Fabrycznej z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania „Przebudowa ul. Fabrycznej” – Zadanie 2016/03.

Spotkanie „kryzysowe”
Z uwagi na rozstrzygnięte już postępowanie przetargowe, 3 marca br. zorganizowane zostało dla wszystkich radnych spotkanie w sprawie tej, jakże ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa, inwestycji.

W spotkaniu udział wzięło 9 radnych (z 21). Z Klubu Radnych Mieszkańcy Łomianek: Marcin Etienne, Agnieszka Gawron-Smater, Janusz Skonieczny, Jerzy Serzysko i Agnieszka Zdunek. Z Klubu Radnych Niezależnych: Adam Salwowski, Michał Naftyński oraz Grzegorz Lenard. Radni: Magdalena Cłapińska – Radna Gminy Łomianki, Mateusz Krogulec, Mariola Niecikowskaka, oraz Maria Pszczółkowska doskonale znają omawiany temat i są zwolennikami tej długo oczekiwanej inwestycji.

Na spotkanie nie przybyli również radni związani z byłym Burmistrzem Łomianek Tomaszem Henrykiem Dąbrowskim. Nie musieli w spotkaniu tym uczestniczyć. Nikt tak dobrze nie zna bowiem potrzeb w omawianym zakresie, jak sami twórcy koncepcji. Temat ulicy Fabrycznej pojawiał się w poprzedniej kadencji wielokrotnie. Po raz pierwszy w 2016 roku, dalej w 2017 roku i ostatni raz w roku 2018.

Z ramienia Urzędu w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Wiceburmistrz Paweł Bohdziewicz, Wiceburmistrz Witold Gawda oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Krzysztof Cyra.

Wartość postępowania przetargowego na przebudowę ul. Fabrycznej opiewa obecnie na kwotę 12,6 mln. zł. Jest to kwota niższa od przygotowanego kosztorysu. Dla przypomnienia, do tej pory odbyło się pięć postępowań przetargowych. W dwóch nie wpłynęła żadna oferta. W pozostałych trzech – oferty opiewały na kwoty od 14-24 mln. złotych.

Z uzyskanych z Urzędu informacji wiemy, że możemy ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z programu budowy dróg samorządowych. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie jednak wykonanie tej inwestycji do końca tego roku.

Strategiczna Fabryczna
O znaczeniu ul. Fabrycznej nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Projekt zakłada kompleksowe wykonanie ulicy. Łącznie z przebudową infrastruktury podziemnej. Jednym z jej elementów jest uzbrojenie podziemne, czyli budowa kolektora sanitarnego (odwadniającego) odbierającego wody opadowe. Kolektor zaprojektowany w ulicy Fabrycznej ma olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju całego systemu odwodnienia Łomianek.
¼ terenu zurbanizowanego Łomianek może zostać w niedalekiej przyszłości pozbawiona zastoin i kałuż. Budowa kolektora otwiera nam również możliwość zrzutu wód opadowych z całej ulicy Warszawskiej. W ulicy Warszawskiej wybudowany został już „przewód deszczowy”, który jest w stanie przyjąć wodę z całej ulicy Warszawskiej na odcinku, na którym jest wybudowany. Nie ma on jednak odbiornika. Budowa kolektora w ulicy Fabrycznej pozwoli zabezpieczyć teren blisko 4 km2.

Urząd posiada w tym zakresie ograniczone czasowo prawomocne pozwolenie wodno-prawne, które podlega okresowej kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Pozwolenia niewykorzystywane są… wygaszane.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przebudowana ul. Fabryczna o szerokości pasa drogowego, o szerokości blisko 11 metrów (z uwzględnieniem ciągów pieszych) mógłby z powodzeniem pełnić rolę dodatkowej drogi ewakuacyjnej z kierunku Łomianek Dolnych. W tej chwili ul. Fabryczna nie posiada chodnika (poza małym fragmentem przy ul. Kiepury). Prowadzi jednak do otwartego niedawno miejskiego parku.

Ponadto skanalizowanie ulicą Fabryczną wód opadowych będzie
miało ogromny wpływ na rewitalizację wysychającej obecnie Strugi Dziekanowskiej. Nadarza się więc dziś niepowtarzalna okazja, by ją odtworzyć. Poprzez udrożnienie systemu istniejących kanałów – przywrócić Strugę do życia.

I wszystko jasne…
Podczas zorganizowanego spotkania radni zgłaszali swoje wątpliwości. Najważniejsze z nich publikuję poniżej…

Ulica Fabryczna na pierwszy rzut oka niczym się nie różni od innych uliczek w Łomiankach. Obok biegnie ulica Wiślana – znacznie ważniejszy ciąg komunikacyjny. Dlaczego należy przeprowadzić remont akurat ulicy Fabrycznej?

Ulica Wiślana (do ul. Rolniczej) jest drogą powiatową. Od ul. Rolniczej, w kierunku Wisły jest drogą gminną. Zaprojektowane w 2016 roku przez ówczesne władze (Burmistrza T.H. Dąbrowskiego) odwodnienie zaplanowane zostało ul. Fabryczną z uwagi na znacznie prostsze wymogi proceduralne. Nie jest tajemnicą, że dużo prościej jest prowadzić prace na własnym terenie niż na powiatowym (mniej formalności i uzgodnień). Ponadto, ulica Fabryczna prowadzi wprost do jeziora Fabrycznego. Na roboty w ul. Fabrycznej przygotowana jest i zatwierdzona pełna dokumentacja, projekt oraz kosztorys. Uzyskano też pozwolenia wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. Rozpoczynanie od nowa całej procedury wiązałoby się z przeciągnięciem tej długo oczekiwanej inwestycji nawet o 3-4 lata. Należałoby w tym czasie ponownie wykonać wszystkie opracowanie i uzyskać niezbędne zgody.

Czy po przebudowie ul. Fabrycznej będzie mogła być nią uruchomiona komunikacja miejska?

Komunikacji ZTM nie można będzie nią puścić. Za to komunikację wewnętrzną jak najbardziej tak.

Dlaczego nie można wpuścić wód opadowych w istniejący przewód kanalizacyjny biegnący pod ulicą Jeziorną?

Przewód kanalizacyjny w ul. Jeziornej jest bardzo małej średnicy. Biegnie miejscami poza ogrodzeniami przylegających posesji. Jest on dodatkowo w większości pozapadany, przez co jest niedrożny i nie będzie w stanie w sposób płynny przekazywać wody z ulicy Warszawskiej.

Jakie elementy infrastruktury naziemnej będą wykonane w ulicy Fabrycznej?

Będą wybudowane chodniki, ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe oraz miejsca parkingowe. Wszystko to zostanie ustalone na jednym z ostatnich etapów inwestycji tj. podczas uzgodnień stałej organizacji ruchu.

Co by się takiego wydarzyło, gdybyśmy w ogóle zrezygnowali z tej inwestycji?

Utracilibyśmy pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na budowę. Z dużym prawdopodobieństwem ważność swoją straciłyby opracowania projektowe oraz kosztorysy, jakimi dziś Urząd dysponuje. Być może też zatopilibyśmy część ulic w Łomiankach, gdyż nie byłoby gdzie zrzucać wód opadowych.

Marcin ETIENNE

Strategiczna Fabryczna

Strategiczna Fabryczna

Strategiczna Fabryczna

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

6 komentarzy

 1. Aga.P.

  Oby w końcu ten bałagan na Warszawskiej po Dąbrowskim został posprzątany, bo co trochę popada to wszystko zalane i nie ma możliwości przejścia.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Anna

  Pragnę zauwazyc, ze zamawiajacy(gmina Lomianki) chcac zorganizowac przetarg (wszczac postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego)jest obowiazany oszacowac wartosc zamowienia z nalezyta starannoscia (bez podatku vat). Po zlozeniu oferty I jej wyborze zamawiajacy podaje do publicznej wiadomosci informacje o wyborze oferty. Rozstrzygniete postepowanie przetargowe zostalo upublicznione.Jesli gmina zorganizowala postepowanie przetargowe bez zabezpieczenia srodkow na realizacje inwestycji to znaczy, ze chciala udzielic zamowienia dla pozoru. Wykonawca wybrany w przetargu ma roszczenie o zawarcie umowy. Pójdzie do sadu I wygra a gmina zaplaci za przegrana z naszych podatkow. Protestuję.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Referendum

  Oczywiście wszystkiemu co dzieje się od ponad roku w Łomiankach winny jest były Burmistrz Tomasz H Dąbrowski…hehehe nikt w Łomiankach już w to nie wierzy…Pani Żebrowska-Piotrak musi odejść!!!

  W gminie stagnacja. Po zmianie władzy, od ponad roku ŻADNYCH dużych inwestycji w Łomiankach nie widać. Za to skandal za skandalem: skandal z odbiorem zielonych śmieci,skandal z nieudolną i nieudaną próbą zakupu działki po byłych zakładach drzewnych przy Warszawskiej, skandal na sesji rady miejskiej etc etc

  0
  0
  Odpowiedz
 4. wujek dobra rada

  Radny Etienne miał walczyć z samochodami wystawionymi na sprzedaż przy ul.Warszawskiej…może lepiej, żeby zajął się właśnie tym?

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Fabryczna

  Kiedy Fabryczna zostanie przebudowana? Czekamy z utęsknieniem.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Magda

  Czy każda inwestycja ma zapach ścieków? Na FB poruszono temat remontu ul.Ogrodowej, okazuje się że znikła kostka zdemontowana z tej ulicy wartość oceniono na 100 tyś zł. Papiery ponoć się zgadzają, ,,została zutylizowana”, tyle że tego typu kostka została po to wymyślona by ją demontować w razie potrzeby i ponownie wykorzystać, jakieś straty zapewne muszą być 5-10 czy 15% ale nie 100% sprawa pachnie paskudnie, jak tak się gospodaruje publicznymi pieniędzmi to nic dziwnego że kasa miejska pusta, aż strach pomyśleć co z ul. Fabryczną bo duża część tej inwestycji będzie niewidoczna , pod ziemią i ileż to ulic do wykonania i remontów a tak że budowa liceum.Widać że biznes się kręci a płacimy wszyscy, zapewne niedługo usłyszymy że trzeba podnieść podatki.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *