www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Czego burmistrz się boi?

Podczas XLII Sesji Rady Miejskiej został zatwierdzony plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Głosami radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego przegłosowano jedynie propozycje Wandy...

Chamstwo należy piętnować!

Blisko rok temu radni zostali pozbawieni możliwości korzystania z mikrofonów podczas obrad sesji rady miejskiej. Trudno ocenić, czy wynika to ze specjalnego zarządzenia...

Stanowisko w sprawie absolutorium

"Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium" Szanowni Państwo, "Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu...

Niegospodarność burmistrza?

8 maja Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Krystecki (na wniosek burmistrza Dąbrowskiego) zwołuje na 11 maja nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej. Powód? Potrzebna szybko kasa....

Fluktuacje według burmistrza…

Ponieważ sytuacja budzi dość duże poruszenie, pragniemy wyjaśnić. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych...

Obligacje

Stanowisko dotyczące podjętej 21 maja 2015 r przez Radę Miejską w Łomiankach uchwały Nr VII/62/2015 w sprawie emisji obligacji gminnych.

Stanowisko Studium

Stanowisko w sprawie projektu uchwały dotyczącego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Załączone dokumenty: Stanowisko...

Turgiele

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia 18.07.2013 r. dotyczącej podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Łomianki a...

Zasady nadawania nazw obiektom

Stanowisko Radnych z Klubu Niezależnych w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr ZX/349/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zasad...

Program opieki nad zwierzętami

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

Liceum Ogólnokształcące

Stanowisko radnego Marcina Etienne dotyczące podjętej 19 marca 2015 roku przez Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwały intencyjnej Nr V/38/2015 w sprawie wyrażenia woli...

Zmiana nazwy Domu Kultury

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą "Dom Kultury w Łomiankach" oraz nadania statutu. Załączone dokumenty:...

Filia DK w Burakowie

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie likwidacji filii Domu Kultury w Burakowie. Protest przeciwko zamianie fil.... Załączone dokumenty: Stanowisko - filia DK...

Droga ekspresowa S7

Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych ws. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach dotyczącej przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 oraz negatywnej...

Ulica Paderewskiego

Stanowisko Radnych z Klubu Radnych Niezależnych na temat Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. Załączone dokumenty: Stanowisko - ul....

Działki w Dziekanowie Polskim

Stanowisko Radnych z Klubu Niezależnych na temat Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/2015 z dnia 5 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki numer 219 i działki...