www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Jan Grądzki

Jan Grądzki

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Wiek: 59 Wykształcenie: wyższe Zawód wykonywany: pracownik samorządowy - dyrektor szkoły Komitet wyborczy: KWW Tomasza...

Janusz Zakrzewski

Janusz Zakrzewski

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Wiek: 61 Wykształcenie: średnie/techniczne Zawód wykonywany: Rencista, niepełnosprawny Komitet wyborczy: Forum mieszkańców...

Magdalena Drygas

Magdalena Drygas

KANDYDATKA DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Wiek: 38 Wykształcenie: Wyższe Zawód wykonywany: Pracownik administracyjny Komitet wyborczy: Forum Mieszkańców Powiatu...