www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Wiesław Pszczółkowski

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 64
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Zawód wykonywany: Urzędnik samorządowy

Komitet wyborczy: FORUM SAMORZĄDOWE GMIN
Kontakt: PSZCZOLKOWSKI.W@GMAIL.COM

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od 40 lat mieszka w Łomiankach. Jest absolwentem Magisterskich Studiów Menedżerskich na UW. Z samorządem gminnym i powiatowym związany jest od 2001 roku. W kadencji 2002–2006 był radnym w Łomiankach. W kadencji 2006-2010 pełnił  funkcję Burmistrza Łomianek. W kadencjach 2014-2023 pełni funkcję radnego Rady Powiatu. Od 2019 roku pełni funkcję członka zarządu PWZ. Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony:- Srebrnym Krzyżem Zasługi – Odznaką za Zasługi, – Medalem „PRO MEMORIA”.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
W perspektywie 20 lat będą jedną z dzielnic Warszawy.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Budowa szkoły w Łomiankach Dolnych. Rozbudowa sieci wod-kan i infrastruktury drogowej.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Uczciwość, prawość, obiektywizm, bezstronność i jawność działania.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Lokalizacja pomiędzy Wisłą a KPN.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Wchodzimy w etap intensywnej zabudowy bez perspektywy rozbudowy oczyszczalni i dróg lokalnych. Bez zabezpieczenia wałów, na który mamy niewielki wpływ możemy zapłacić ogromną tragedią.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
„Koperty życia” i dzienne Domy Opieki dla seniorów.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024