www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Janusz Zakrzewski

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 61
Wykształcenie: średnie/techniczne
Zawód wykonywany: Rencista, niepełnosprawny

Komitet wyborczy: Forum mieszkańców powiatu
Kontakt: janusz.zakrzewski@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkaniec Łomianek od 1965 r i od 1990 Dziekanowa Bajkowego. Synowie Dariusz 38 lat i Marcin 30 lat. Żona Beata. Wykształcenie średnie techniczne. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Ławnik Sądu Rejonowego w Nowym Dworze. Brałem czynny udział na rzecz społeczności w różnych stowarzyszeniach i organizacjach. Jestem osobą niepełnosprawną, na rencie, ale z Waszą pomocą wystarczy mi determinacji siły i zaangażowania, żeby zająć się sprawami mojej gminy i gmin powiatowych.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Potrzebna jest gruntowna przebudowa organizacji urzędów samorządowych i mentalności jego pracowników. Od urzędu oczekuje tylko sprawnego, rzetelnego i terminowego załatwienia swojej sprawy. Obecna praktyka jednak wiele pozostawia do życzenia, przede wszystkim z dwóch względów: złej organizacji urzędu i złego nastawienia urzędników do „petentów”. Administracja powinna być tania. Trzeba skończyć z układami, prywatą i korupcją. Proponuję comiesięczny raport wydatków.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Mieszkam w Łomiankach od 1965 r. Ale żeby dopiąć celu mojej działalności potrzebuję szerokiego poparcia i współpracy. Wszyscy mamy takie samo prawo do korzystania z dobrych, bezpiecznych dróg, chcemy, aby dzieci mogły wolny czas spędzić w bezpiecznym i przyzwoitym miejscu. Zdaję sobie sprawę, że jest to dopiero kropla w morzu potrzeb. Nie ulegajmy nachalnej propagandzie układowych mediów klik zainstalowanych od prawie trzydziestu lat i używajmy własnego rozumu.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Nie przez przypadek ta cecha znalazła się na pierwszym miejscu. Radny pełni funkcję reprezentanta mieszkańców, więc jeśli ma ją dobrze sprawować, musi wczuć się w ich sytuację. Patriotyzm lokalny, Trudno zmienia się swoją małą ojczyznę, kiedy nie jest się do końca przekonanym o jej wartości. Dobry radny nie tylko powinien dobrze znać historię swojej dzielnicy, ale także być z niej dumnym, szanować jej mieszkańców, historię, kulturę i tradycje. Co więcej, powinien posiadać wizję jej rozwoju.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mieszkańcy i nasza lokalizacja. Niestety nie korzystamy z niej w wystarczający sposób. Powinniśmy stworzyć miejsca rekreacyjne z drewnianymi domkami, ławkami i miejscami na palenie ognisk, tężnię solankową ze skwerem leśnym, place zabaw czy wybieg dla psów. To wszystko można zrealizować w Łomiankach. Chcemy, aby Łomianki stały się miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. To czas, aby Łomianki otworzyły się na tereny rekreacyjne przy Wiśle i KPN oczywiście z poszanowaniem przyrody.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Chciałbym pokazać inną jakość sprawującego madat i wspólnie z mieszkańcami – niezależnie od tego, z której są strony politycznej, jak długo mieszkają w Łomiankach i czego potrzebują – tworzyć miejsce bezpieczne i przyjazne wszystkim.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
W Forum Mieszkańców pisaliśmy o niepełnosprawnej Zuzi, która marzy o rozpoczęciu nauki w Łomiankowskim liceum i o jej mamie, która walczy z urzędniczą znieczulicą. Czy przykład innej dziewczynki chorej na Cukrzycę typ1. Odszukam osoby odpowiedzialne na za tę sytuację i im „podziękujemy”. 0d teraz w każdej placówce szkolnej będzie dostawiana ławka i w razie potrzeby należy zatrudnić asystenta, chcemy, aby dzieci mogły wolny czas spędzić w bezpiecznym i przyzwoitym miejscu.

Ponadto… 
Będąc radnym chciałbym poświęcić się: pracy na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich i ich rodzin, pracy z organizacjami pozarządowymidbaniu o skuteczne bezpieczeństwo: mieszkańcy muszą być pewni, że w szpitalu czy przychodni otrzymają poradę i pomoc; po utracie pracy dostaną kolejną szansę; na ulicach i w parkach mogą poruszać się bez strachu; gdy spłonie mieszkanie, nie zostaną pozostawieni samym sobie, modernizacja wszystkich obiektów oświatowych,


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024