www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Magdalena Drygas

KANDYDATKA DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 38
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Pracownik administracyjny

Komitet wyborczy: Forum Mieszkańców Powiatu
Kontakt: mfederczyk@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Magdalena Drygas mam 38 lat. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Prywatnie jestem żoną i szczęśliwą mamą trójki dzieci. Pragnę działać na rzecz mieszkańców Łomianek, aby naszej społeczności żyło się lepiej. Chciałabym, żeby miejsce to stało się azylem, w którym będzie można godnie żyć i z chęcią wracać doi niego. Chcę aby Łomianki były miejscem do którego wracamy a NIE z którego UCIEKAMY.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Chciałabym, aby Łomianki gdzie mieszkam były miastem nowoczesnym i inteligentnym, w którym transport i infrastruktura są doskonale zorganizowane – nie tworzą się korki i zatory. Żeby były miejscem przyjaznym zarówno dla osób starszych jak i młodych. Zależy mi na tym, aby drogi były utwardzone, żeby ulice były oświetlone tak, by pozwolić dzieciom bezpiecznie wrócić do domu ze szkoły. Miasto przyszłości, to miasto z dobrą komunikacją ale też miasto, gdzie ukończona jest kanalizacja i wodociągi!

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Priorytety dla najbliższej kadencji to :
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
– utwardzenie wszystkich dróg gminnych,
– oświetlenie i monitoring zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców,
– budowa szkoły, przedszkoli i żłóbków,
– stworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru całej Gminy.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Przede wszystkim komunikacja z mieszkańcami, zwracanie uwagi na ich potrzeby, słuchanie i wyciąganie wniosków. Dobry samorządowiec to ten, który jest blisko ludzi nawiązuje z nimi dobre relacje i razem z nimi rozwiązuje codzienne problemy i sprawy lokalne. Samorząd to WSPÓLNOTA, czyli wspólne działanie na rzecz rozwoju miasta, można wspólnie, merytorycznie a przede wszystkim można ponad podziałami!!!!!

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
– położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy,
– bliskość lotnika w Modlinie i trasy S7,
Bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, lasy, jeziorko Dziekanowskie i dostęp do Wisły. Są to tereny, które mają ogromny potencjał. Mogą być wspaniałym miejscem aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi i stać się motorem napędowym dla całej gminy!

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Przede wszystkim :
– zły dojazd do Warszawy,
– zły stan techniczny dróg,
– brak oświetlenia w wielu miejscach,
– brak państwowego żłobka,
– mała liczba szkół podstawowych,
– brak sieci wodno-kanalizacyjnej

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
• Poprawa infrastruktury miejskiej, poprawa stanu dróg gminnych, tworzenie nowych ścieżek rowerowych, rozbudowa oświetlenia drogowego, którego w wielu miejscach w Łomiankach brak;
• Rozbudowa bazy przedszkolnej i żłobka;
• Działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitorowanie pracy policji i straży miejskiej;
• Współpraca z organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju miasta ;
• Reagowanie na bieżące problemy i potrzeby mieszkańców;
• Wspieranie inicjatyw na rzecz seniorów.

Ponadto… 
Pragnę działać na rzecz mieszkańców Łomianek, aby naszej społeczności żyło się lepiej, musimy razem współpracować. Chciałabym, żeby miejsce to stało się azylem, w którym będzie można godnie żyć i z chęcią wracać doi niego.  Cieszą mnie sukcesy, chcę aby Łomianki były miejscem do którego wracamy a NIE z którego UCIEKAMY.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024