www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Patryk Zajączkowski

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 24
Wykształcenie: Średnie
Zawód wykonywane: Pośrednik bankowy

Komitet wyborczy: KW Forum Mieszkańców Powiatu
Kontakt: 570190710, patryk1231193@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Nazywam się Patryk Zajączkowski, na co dzień jestem pracownikiem banku, po pracy zaangażowanym społecznikiem i działaczem lokalnym. W Stowarzyszeniu Forum Mieszkańców Powiatu, z którego list i komitetu startuję, sprawuję funkcję Wiceprezesa. Ponadto jestem Prezesem Stowarzyszenia Młode Łomianki, z którym co roku organizujemy w Łomiankach – ŁOMOT Festiwal dla łomiankowskiej młodzieży. Sam wielokrotnie udzielałem się na łamach lokalnych forów, pisałem petycje w sprawie równań, przebudowy dróg (przez większość życia mieszkałem przy ul. Wędkarskiej w Dziekanowie Polskim, obecnie na osiedlu Baczyńskiego w Łomiankach) oraz walczyłem o remont ulicy Rolniczej. Z tego też powodu, bardzo mocno zaangażowałem się w tematy powiatowe i po wielu bojach z Zarządem Dróg Powiatowych oraz Starostwem, startuję na radnego by poruszyć ten 22 – letni beton, obecnego układu w powiecie.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki o jakich marzę to:
– ukończona kanalizacja i wodociągi
– ukończone remonty i budowy wszystkich dróg gruntowych i szutrowych w Gminie
– rozwiązany problem bezładu powiatowego i ciągłe spychanie przez PWZ zadań własnych na Łomianki
– liceum w rękach powiatu, ponieważ to ich zadanie a nie Łomianek
– ukończone remonty ulicy Rolniczej i Wiślanej przez powiat
– Łomianki objęte w 100% planami miejscowymi
– szczęśliwi mieszkańcy bez korków
– radośni uczniowie bez dwóch czy trzech zmian w szkole

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Drogi, drogi i drogi! Nie będzie dobrze, jeśli mamy takie drogi jak w Dziekanowie Bajkowym – dziurawe, gruntowe, bez wod – kan i z nieuregulowanym statusem własnościowym.
Po drugie szkoła w Łomiankach Dolnych! Priorytet nr. 1!
Przebudowa/remont ulicy Rolniczej i Wiślanej (od wałów aż do Warszawskiej)
– OSZCZĘDNOŚCI! Dość marnotrawienia środków publicznych na głupoty. Wiele inwestycji obecnych jest ewidentnie przepłaconych!
– ŻŁOBEK
– POWIATOWE CENTRUM REHABILITACJI np. w Dziekanowie Leśnym

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec podobnie jak pracownik banku, jest osobą zaufania publicznego. Radny, Burmistrz, Starosta, powinien realizować interes społeczny czyli interes mieszkańców. W Łomiankach obecna kadencja zaprzecza tejże idei! Liczę, że nowa kadencja i w konsekwencji wybory, wyłonią ludzi młodych, ambitnych, PRACOWITYCH i ZAANGAŻOWANYCH. Sam jestem młodym człowiekiem i uważam, że ludzie w moim wieku, którzy idą z duchem czasu, mogą pozytywnie zmienić perspektywę Łomianek w ujęciu długoterminowym.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki to teren rekreacyjny. Graniczymy z Wisłą, posiadamy zaniedbane ale nadal piękne starorzecze Wisły z jeziorkami. Na południu mamy KPN, który stał się integralną częścią Łomianek. Uważam, że przyroda i umiejętne jej wykorzystanie, może być kluczem do sukcesu dla Łomianek, zaczynając od planowania urbanistycznego miasta a kończąc na kwestiach rozwoju turystyki. Nie wykorzystujemy tego potencjału a warto!

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Brak wod – kan, budowa kolejnych bloków na terenach zalewowych, brak dobrej infranstruktury drogowej, zbyt mała liczba szkół podstawowych, wykluczenie w powiecie, brak specjalistów i lekarzy w przychodni, mała liczba miejsc dla młodzieży, seniorów i miejsc rekreacyjnych (a nawet jak są miejsca to nie wykorzystuje się potencjału), korki, brak dobrego połączenia z Warszawą, brak komunikacji powiatowej, brak żłobka, brak wsparcia dla mieszkańców mieszkających w mieszkaniach socjalnych i komunalnych, mieszkańcy nie są wspólnotą co widać na spotkaniach sołeckich itd.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Chcemy przede wszystkim odblokować środki z budżetu powiatu dla Łomianek. Obecnie jesteśmy wykluczeni i to musimy zmienić.
Musimy wyremontować ul. Rolniczą i Wiślaną, na newralgicznym odcinku przy bazarku
Potrzebujemy skuteczniejszej opieki dla dzieci w poradni psychologiczno – pedagogicznej
Łomianki zasługują na kompleksową filię Starostwa! Można to połączyć z budową Ratusza Miejskiego
Seniorzy jak i dzieci potrzebują Centrum Rehabilitacyjnego
Liceum musi wrócić pod finansowanie powiatu!

Ponadto… 
#CzasNaZmianę w powiecie! Łomianki zasługują na wsparcie z powiatu. Wpłacamy obecnie najwięcej a dostajemy najmniej! Trzeba skruszyć mur i wprowadzić #NoweOtwarcie do naszej gminy. Tego będę się trzymać, jeśli Państwo zaufacie nam i wybierzecie nasze Forum Mieszkańców Powiatu. Zachęcam też do dyskusji. Jestem zawsze otwarty na sugestie i pomysły. Wierzę, że zmienimy wspólnie Łomianki na lepsze!


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024