www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Jan Grądzki

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 59
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: pracownik samorządowy – dyrektor szkoły

Komitet wyborczy: KWW Tomasza Dąbrowskiego
Kontakt: jangradzki.com , janek.pkj@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego – Zarządzanie w Stanach Zagrożeń. Przedsiębiorczość na SGGW. inicjator założenia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, współinicjator budowy gimnazjum, basenu, auli widowiskowej oraz pełnowymiarowej sali sportowej, , Pomysłodawcą Karty Rodziny . Doprowadziłem do powstania Filii Wydziału Komunikacji, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Bezpieczeństwo, drogi, edukacja to moje priorytety.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Moje wizja jest przyziemna , ale uważam że obowiązkiem władz jest ją zrealizować m. To są nasze podstawowe prawa. Bezpieczna miejscowość z miejscem do rekreacji i wypoczynku. Piękne i oświetlone drogi z ścieżkami dla rowerów. Szkoły na wysokim poziomie . Przedszkola i publiczne żłobki.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Drogi, szkoła podstawowa , przedszkole i żłobki ( z pełną świadomością żłobki w liczbie mnogiej).

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba która powinna wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców i reprezentować ich wolę i interesy. Uczciwość , doświadczenie i kompetencja.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Położenie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, Wisły i Warszawy.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Szukajmy pozytywów.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Łomianki wołają o drogi. Drogi powiatowe w Łomiankach to ulica Wiślana do Rolniczej i ul. Rolnicza. Należy jak najszybciej przystąpić do remontu obu ulic łącznie z przebudową skrzyżowania Warszawska – Wiślana. Bezpieczeństwo: Działania zmierzające do modernizacji wałów przeciw powodziowych, dodatkowe patrole Policji i całodobowe Straży Miejskiej. Budowa infrastruktury oświatowej – Szkoła Podstawowa z dużym profesjonalnym przedszkolem i publiczne żłobki.

Ponadto… 
Wsparcie władz gminnych w realizacji planów i zamierzeń. Zgoda buduje.
Przy ocenie działalności dotychczasowych władz gminy i powiatu wskazuję przeciętnie. [ brakuje opcji nie wypowiadam się ] Uważam że wyborcy sami ocenią , ja proszę o głos przedstawiając mój program . Kampania tylko pozytywna. Wybierz doświadczenie , kompetencje , skuteczność i bezpieczeństwo.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024