www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Anna Bernatowicz-Sobiech

KANDYDATKA DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 67
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: informacja naukowa

Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska RP
Kontakt: https://www.facebook.com/anna.bernatowicz.sobiech

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam w Łomiankach od blisko 25 lat. Łomianki są dla mnie nie tylko miejscem zamieszkania i miejscem pracy (badania społeczne), ale także miejscem społecznej aktywności.
Przez  13 lat pełniłam społecznie funkcję wiceprezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach.
Od początku powstania jestem członkiem Rady Seniorów, a w latach 2021-23 byłam jej przewodniczącą.
Uważam, że polityka to jedna z form działania na rzecz wspólnego dobra. Stąd od 18 lat należę do koła PO w Łomiankach.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki przyszłości to nowoczesne miasto łączące unikatowe obszary przyrody z wysoką jakością życia mieszkańców. To miejsce dobrze połączone z Warszawą, nie tylko dobrą komunikacją, ale też podobnie wysoką jakością usług edukacyjnych czy atrakcyjnym rynkiem pracy. Do tego konieczna jest jednak przemyślana strategia rozwoju. Jak bardzo jest ona potrzebna pokazuje przykład bezładnej zabudowy Łomianek Dolnych pozbawionych dobrych dróg, sklepów, ale też przedszkoli czy szkół.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Większość mieszkańców oczekuje dobrych i bezpiecznych dróg, nowoczesnych szkół i przedszkoli, ścieżek rowerowych. Wielu czeka  nadal na kanalizację i wodociąg. Ale ważne są także inwestycje w ludzi. W Łomiankach powinni uczyć dobrzy nauczyciele, leczyć dobrzy lekarze, pomagać innym profesjonalni psychologowie. O to nadal jest bardzo trudno.
Niewielkie Centrum Kultury nie może pomieścić wielu chętnych w bardzo różnym wieku. Powstały duże Domy Kultury w Babicach czy w Błoniu. Widać, że można.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Powinny być to osoby potrafiące godzić często sprzeczne interesy różnych środowisk. W praktyce okazuje się to bardzo trudne. Jako radna przekonałam się, że ważne decyzje to efekt uzgodnień (lub ich braku) dokonywanych przez władze gminy i powiatu. Tu nie wystarczy reprezentować swoich wyborców. Konieczne jest szukanie kompromisu.
Radni to osoby, które potrafią słuchać i rozmawiać z ludźmi. Ważne są też doświadczenia w działaniu społecznym i przygotowanie merytoryczne.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Brak tłoku i gwaru dużego miasta. Wyjątkowe położenie pomiędzy puszczą a wiślanymi rezerwatami. Dobra infrastruktura handlowa i usługowa. Wiele organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizowaniem mieszkańców i rozwiązywaniem lokalnych problemów.
Bliskość Warszawy. Zachowując swoją odrębność powinniśmy być częścią wielkiej metropolii  (pokazuje to przykład wspólnego biletu) jako rynku pracy o szerokich możliwościach.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Jedyna część warszawskiego obwarzanka, która nie ma połączenia szynowego ze stolicą. Tu konieczny jest wspólny lobbing. Inaczej przez kolejne dekady korki będą zmorą Łomianek.
Brak miejsca spotkań integrujących mieszkańców różnych części miasta (parki, świetlice, kluby).
Niedoskonała komunikacja wewnątrz Łomianek. Samochód jest niezbędny
Piękne miejsce ale w zimie dym i smród z pieców. Mało intensywna wymiana kopciuchów
Zamiast przyjaznego centrum miasta bazarek o standardach sprzed 50-60 lat.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Doprowadzenie do pojawienia się „dobrej chemii” pomiędzy władzami powiatu i gminy. To właśnie niechęć do porozumienia z drugą stroną była ważnym powodem przedłużających się inwestycji.  Dla mnie szczególne ważne to:
Remont ulic Rolniczej i Wiślanej (przy bazarku).
Zbudowanie nowoczesnej szkoły w Łomiankach Dolnych. Czyli finał 20 letnich sporów jakie toczyli kolejni miejscy radni i burmistrzowie z powiatem.
Porozumienie powiatu i gminy w sprawie stworzenia Domów Dziennego Pobytu dla seniorów.

Ponadto… 
Profesjonalne polityki publiczne (realizowane też przez samorządy) powinny być oparte na rzetelnych danych. Niestety, w dyskusjach o relacjach gmina-powiat pojawiają się często stwierdzenia w rodzaju: Łomianki dają dużo a dostają za mało. Ich autorzy nie wiedzą (albo nie chcą wiedzieć), że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe oszacowanie ile pieniędzy w budżecie samorządu pochodzi z Łomianek. Warto natomiast korzystać z istniejących statystyk pokazujących Łomianki na tle innych gmin.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024