www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Krzysztof Markiewicz

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 40
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: nauczyciel

Komitet wyborczy: Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe
Kontakt: tel. 570 955 141

Krótko o kandydatce / kandydacie:
jestem pedagogiem, uczę dzieci z niepełnosprawnościami, w tym niewidome i niedowidzące. Równolegle z pracą zawodową pełnię funkcję radnego Gminy Izabelin
kadencji 2019-2024. Stworzyłem program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci, dorosłych oraz rodzin w Izabelinie. Z pełną odpowiedzialnością piastuję
funkcję przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zajmuję się m. in. profilaktyką uzależnień oraz przemocy.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
W Łomiankach jest konieczność powstrzymania presji deweloperów i niekontrolowanego rozrostu zabudowy bez odpowiedniej infrastruktury poprzez wypracowanie realnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Zadbane tereny zielone nad Wisłą przyjazne mieszkańcom. Zakończony proces doprowadzenia kanalizacji oraz równolegle utwardzenie dróg. Uporządkowana
estetyka i przestrzeń w której na co dzień funkcjonuje każdy z nas poprzez wypracowanie i uchwalenie uchwały krajobrazowej.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Łomianki w ostatnich kilkunastu latach nie miały szczęścia do władzy. Inwestycje konieczne w łomiankach i planowane zmiany często w sąsiednich gminach już są, lub są w trakcie realizacji. Podstawą jest kanalizacja i utwardzenie dróg, stworzenie punktu obsługi mieszkańca odpowiadającego potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców. Rozbudowa i modernizacja Centrum Kultury, strażnic OSP, miejsca aktywności lokalnej, budowa szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych i liceum.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec powinien być przedstawicielem mieszkańców i zawsze kierować się ich interesem, a nie interesem politycznym. To drugie jest niestety częste kiedy krytykowane są, lub odrzucane pomysły, które są dobre, ale trzeba z nimi walczyć, bo zgłosił je konkurent. Nie, nie trzeba. Dobry radny przyłączy się do dobrych rozwiązań. Ludzie lubią mówić „bezradny radny”. Uważam, że radny tyle może ile „wychodzi” i zorganizuje. Wymaga to wysiłku, wsparcia mieszkańców, ale jest to często skuteczne!

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
– Kampinoski Park Narodowy, tereny zielone przy Wiśle, oraz lokalne jeziorka
– Sąsiedztwo Warszawy i dostęp do jej rynku, kultury, edukacji i instytucji
– Planowana budowa trasy S7, która na pewno ułatwi transport i komunikację, jednak jej najbliżsi sąsiedzi nie będą z jej obecności zadowoleni. Nowe władze będą musiały zadbać o dobre wyciszenie dookoła trasy.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
– Bardzo duża liczba nieutwardzonych dróg bez kanalizacji
– Korki, przez co słaba komunikacja z Warszawą
– Instytucje publiczne, Centrum Kultury, szkoły, infrastruktura sportowa niedostosowane do obecnej liczby mieszkańców Łomianek

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– Rozwinięcie i doinwestowanie poradni psychologiczno – pedagogicznych i ścisła współpraca z gminami w zakresie wsparcia psychologicznego dla dzieci dorosłych i
rodzin.
– Budowa i utrzymanie dróg powiatowych. Widzę duży problem współpracy powiatu z gminami, jeśli chodzi o budowę, remonty i utrzymanie dróg.
– Liceum i szkoły ponadpodstawowe w Łomiankach. Zdecydowana większość naszej młodzieży dojeżdża do liceów do Warszawy tracąc na dojazdy nawet ponad dwie
godziny.

Ponadto… 
Kandyduję, aby działać bo przerażają mnie szacunkowe dane z 2023 roku: w kraju 2139 dzieci spróbowało dokonać zamachu samobójczego. Codziennie 6 dzieci próbuje się zabić, trzeba działać a nie tylko mówić o problemie. Wiem jak to zrobić, bo stworzyłem program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci dorosłych i rodzin. Teraz chcę to zrobić kompleksowo na poziomie powiatu i dla większej liczby mieszkańców.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024