www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Jarosław Wójcicki

KANDYDAT DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 56
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: urzędnik samorządowy

Komitet wyborczy: KKW Koalicja Obywatelska
Kontakt: jarekwojcicki@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam w Łomiankach od urodzenia, tak jak moi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Mam wspaniałą żonę Sylwię i dwoje cudownych, dorosłych już dzieci Julię i Kubę. Na co dzień jestem urzędnikiem samorządowym w Błoniu. W wolnym czasie lubię sobie pomajsterkować i popracować w ogrodzie. Bardzo lubię dobrą kawę i namiętnie słucham audiobooków.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Bardzo bym chciał, aby Łomianki stały się miastem uporządkowanym urbanistycznie, choć wiem, że nie będzie to proste. Żebyśmy nie rozmawiali ciągle o równaniu dróg, bo te już będą asfaltowe lub wykostkowane. Żebyśmy swobodnie mogli korzystać z dobrodziejstw Kampinoskiego Parku Narodowego czy nadwiślańskiego brzegu, pieszo lub rowerem. No i oczywiście dojazd do Warszawy… może tym tramwajem na Młociny pojedziemy.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Moim zdaniem przyspieszenie inwestycji wod-kan, a w ślad za tym sukcesywne remonty dróg. Budowa szkoły w Łomiankach Dolnych, która choć trochę ograniczy migracją uczniów, ale i też rodziców, szczególnie w porannym szczycie komunikacyjnym. Budowa żłobka samorządowego (mimo, że nie jest zadanie własne gminy), a potrzeby są ogromne. Budowa Centrum Administracji, gdzie wszystkie sprawy urzędowe można załatwić w jednym miejscu.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Po pierwsze powinien być uczciwy w stosunku do Mieszkańców, których został przedstawicielem, znać problemy lokalnej społeczności, dobrze gdy ma doświadczenie w pracy samorządowej. Powinien umieć skutecznie aktywizować mieszkańców do wspólnego działania. Atutem jest bycie długoletnim członkiem społeczności, którą się reprezentuje.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Z jednej strony Kampinoski Park Narodowy, a z drugiej Wisła to walor, który powinien być bardziej wykorzystywany np. przez połączenie ich trasą rowerową. Bliskość Warszawy w kontekście dostępu do usług, które nie mogą być zaspokojone w Łomiankach. Bogata oferta Centrum Kultury i Biblioteki w Łomiankach.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Miasto, które jest podzielone przez trasę S7 z możliwością przejazdu tylko w 3 miejscach. Kiepskie drogi, długi dojazd do Warszawy, chaotyczna zabudowa mieszkaniowa. Brak Centrum Administracji (Urząd Miejski, który działa w kilku dość oddalonych od siebie lokalizacjach).

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Chciałbym zaangażować Powiat do akcji profilaktycznych skierowanych do kobiet i mężczyzn, a dotyczących chorób onkologicznych i zdrowia psychicznego. Można to zorganizować we współpracy z Urzędem Miejskim w Łomiankach. Dokończenie remontu ulicy Rolniczej i kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do Warszawskiej. Wspieranie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń młodzieży i seniorów poprzez współfinansowanie ich działalności.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024