www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Renata Monika Nawotka

KANDYDATKA DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Wiek: 44
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: ekonomista-księgowy

Komitet wyborczy: KWW Tomasza Dąbrowskiego
Kontakt: remj@poczta.fm

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Rodowita mieszkanka Łomianek. Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyłam min. Studium Prawa Europejskiego oraz studia podyplomowe zakresu zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem w trakcie przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego.
Prywatnie pasjonatka kina i muzyki filmowej.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki za kilka lat to miasto nowoczesne, zrównoważone pod względem rozwoju, to uporządkowana gospodarka odpadami z wysoką świadomością ekologiczną mieszkańców, to racjonalnie zagospodarowane tereny zielone oraz bezpieczna i komfortowa przestrzeń do życia. Łomianki to miasto z rozbudowanym systemem wsparcia dla seniorów i profesjonalną opieką nad osobami starszymi, to wydajna służba zdrowia i skuteczna profilaktyka, to doskonałe warunki edukacyjne i wparcie psychologiczne dla młodzieży.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Priorytetem jest dla minie zdecydowanie rozbudowa infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie sprawnej opieki medycznej, zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych, wsparcie psychologiczne dla młodzieży oraz wsparcie dla seniorów. Rozbudowa dróg uregulowanie ich statusu prawnego, rozbudowa monitoringu miejskiego, przywrócenie nocnych patroli Straży Miejskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Armii Poznań/ Rolnicza. Istotne jest też wsparcie mieszkańców w programie „Czyste powietrze”.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, która przede wszystkim umie słuchać ludzi, to osoba otwarta na współpracę z mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami. Powinna być to empatyczna, rozumiejąca odpowiedzialność i zdolna do ponoszenia konsekwencji za swoje działania.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki zachwycają swoją atrakcyjną lokalizacją. Liczne szlaki turystyczne, obfitość terenów zielonych, Kampinoski Park Narodowy, dolina Wisły, jeziora stwarzają wiele możliwości turystycznych, zachęcają do aktywnego wypoczynku.
Łomianki to miasto możliwości, z którymi wielu młodych ludzi wiąże przyszłość i to oni są motorem do działania i rozwoju naszego miasta.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabą stroną Łomianek jest zdecydowanie dojazd do Warszawy oraz pogarszający się stan dróg dojazdowych, niewystarczający poziom infrastruktury edukacyjnej, brak miejsc dla młodzieży do spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich pasji.
Nadal brak kompleksowej opieki medycznej z dostępem do szerokiego wachlarza specjalistów.
Istotnym problemem dla naszego miasta jest również zły stan wałów przeciwpowodziowych.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Najważniejsze założenia z którymi w pełni się zgadzam i stanowczo popieram opisane są w programie wyborczym KWW Tomasza Dąbrowskiego. Należą do nich min. rozbudowa infrastruktury, zapewnienie bezpieczeństwa, rozwój oświaty.
Zachęcam do zapoznania się z programem, który jest dostępny na stronie : https://www.burmistrz-lomianek.pl/team.

Ponadto… 
Jako mama doskonale rozumiem potrzeby i wyzwania z jakimi borykają się rodziny w Łomiankach. Pragnę, aby nasze miasto było miejscem, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie, gdzie dzieci mają dostęp do wysokiej jakości edukacji i mogą rozwijać swoje pasje, mają również zapewnione wsparcie psychologiczne. Osobiste doświadczenia uświadomiły mi jak ważne jest zagwarantowanie sprawnej państwowej opieki medycznej oraz pomoc osobą starszym potrzebującym wsparcia.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024