www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Agnieszka Bloch

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 51
Wykształcenie: Średnie
Zawód wykonywany: Przedsiębiorca

Komitet wyborczy: KWW Marka Zielskiego
Kontakt: www.lomiankitomy.pl/kandydaci-do-rady-miejskiej

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem mieszkanką Burakowa z „Dziada Pradziada”. W latach 2015-2019 byłam członkiem Zarządu Osiedla Buraków. Zawodowo jestem Optykiem z 18 letnim stażem, od 2020 roku prowadzę własny Salon Optyczny AGA w Łomiankach. Prywatnie jestem mężatką i mamą dwójki dzieci. Zdecydowałam się kandydować na Radną, ponieważ chciałabym swoją wiedzą i zaangażowaniem służyć mieszkańcom Łomianek. Moim atutem jest umiejętność słuchania innych i utożsamianie się z ich problemami, aby znaleźć sposób by im pomóc.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki powinny być dobrym miejscem dla wszystkich mieszkańców, w tej chwili jesteśmy postrzegani jako tylko sypialnia, dlatego należy wykorzystać i dostosować możliwości przyrodnicze. Stworzyć miejsca do spędzania czasu na łonie natury, rozbudowa ścieżek rowerowych. Dla mnie ważną kwestią są drogi i nie tylko budowa nowych – bardzo potrzebna, ale musimy pamiętać o tych już istniejących, które są w bardzo złym stanie i zdają się być zapomniane. Powinniśmy zadbać również o bezpieczeństwo.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
– Szkoła w Ł. Dolnych
– Żłobek i Przedszkole
– Poprawa dojazdu do Warszawy
– Rozbudowa sieci wod.- kan.
– Rozbudowa sieci drogowej i rowerowej
– Dom Spotkań Seniora
– Tężnia solankowa

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Moim zdaniem samorządowiec powinien umieć rozmawiać ze wszystkimi niezależnie od sympatii i na każdy temat nawet ten nie wygodny, nie udawać, że wszystko wie i wszystko może załatwić – bo tak niestety nie jest. Dobry samorządowiec zawsze powinien odpowiedzieć na prośbę mieszkańca w miarę najszybszym terminie. Być wśród mieszkańców, wysłuchać, doradzić, pomóc.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocną stroną łomianek to przede wszystkim doskonała lokalizacja między Wisłą a Kampinosem, niestety słabo te walory wykorzystujemy dla mieszkańców, tereny nad Wisłą są zaniedbane, brudne, zarośnięte, brak miejsc parkingowych.
Mocną stroną są sami mieszkańcy wspierający naszych lokalnych przedsiębiorców, co za tym idzie mają wpływ na rozwój Łomianek.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabą stroną Łomianek jest słaba komunikacja i współpraca Samorządu z mieszkańcami, brak konsultacji społecznych w sprawach np. wyznaczania dróg, chodników – a to głównie mieszkańcy danach inwestycji powinni się wypowiedzieć w danym temacie, a urząd ich wysłuchać.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
W naszym programie wyborczym zagadnienia podzielone są na cztery filary: inwestycje, społeczeństwo, środowisko, bezpieczeństwo. Szczegółowo opisaliśmy je na stronie www.lomiankitomy.pl. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco publikujemy treści, które są ważne dla naszego komitetu.

Ponadto… 
Powinniśmy zwiększyć bezpieczeństwo, rozbudować monitoring miejski – nie tylko przy głównych ulicach, ale również w tych mniejszych. Straż miejska powinna mieć służby 24h i powinna lepiej współpracować z mieszkańcami, starać się przede wszystkim pomóc a nie karać.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024