www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Ewa Jaworska-Kolebska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 60 lat
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: lekarz weterynarii

Komitet wyborczy: Dialog Łomianki
Kontakt: +48501203337

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam i pracuję w Łomiankach w Gabinecie Weterynaryjnym w Burakowie. Wcześniej na zlecenie Gminy a obecnie we współpracy z Fundacją zajmuję się leczeniem i opieką nad pokrzywdzonymi zwierzętami wolnożyjącymi. Mam Męża, dwie dorosłe Córki, dwóch Zięciów i kilka przygarniętych zwierzaków. Chciałabym aby wszystkie zwierzęta domowe i wolnożyjące miały dobre warunki i aby przestrzegano ich praw.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Za kilka lat Łomianki powinny mieć sprawną komunikację wewnętrzną, aby łatwo można było poruszać się bez używania samochodu oraz możliwość szybkiego dojazdu do Warszawy( pojazd szynowy/ zmodernizowana droga/ obwodnica).Jak najszybciej potrzebujemy dostatecznej ilości szkół, przedszkoli oraz żłobków. Większość zabudowy powinny stanowić domy jednorodzinne skanalizowane z miejską wodą. Marzy mi się zadbane miasto z czystym powietrzem, miejscami rekreacyjnymi do którego chce się wracać po pracy.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
W najbliższym czasie najważniejsze są działania zmierzające do usprawnienia infrastruktury drogowej , dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji. Absolutnie konieczne są działania zachęcające mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej takie jak rozwój komunikacji łączącej poszczególne rejony Łomianek oraz organizacja monitorowanych parkingów dla rowerów na wylocie do Warszawy. Kluczowa dla mieszkańców jest dostateczna ilość placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec powinien być pracowity, słowny, uczynny, empatyczny i zaangażowany w sprawy gminy i jej mieszkańców, a przede wszystkim komunikatywny, skłonny do DIALOGU z mieszkańcami.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocną stroną Łomianek jest bliskość Warszawy, piękne okolice , sąsiedztwo lasów i terenów nadwiślańskich

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabe strony Łomianek to infrastruktura drogowa, brak / niedostateczna komunikacja wewnętrzna, mimo bliskiej odległości trudny dojazd do Warszawy, zanieczyszczone powietrze i słabo wykorzystane miejsca do rekreacji.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Jako Radna będę popierać wszystkie najważniejsze potrzebne nam do życia inwestycje jednocześnie będę zachęcać pozostałych Radnych do większego zaangażowania w kontrolę jakości i funkcjonalności powstających projektów oraz DIALOGU z mieszkańcami. Ja będę dostępna dla moich wyborców w miejscu mojej pracy 🙂 Łomianki Czarnieckiego 6
Bardzo ważną dla mnie sprawą jest ochrona środowiska i egzekwowanie realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami i walki z bezdomnością.

Ponadto… 
Możliwy kontakt ze mną tel. 501 203 337, lub e-mail ewakolebska@wp.pl


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024