www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Agnieszka Zdunek

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 56
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: urzędnik samorządowy

Komitet wyborczy: KWW Wspólne Łomianki
Kontakt: agnieszka.zdunek@vp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam w Dąbrowie Leśnej od urodzenia. Ukończyłam historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pracuję w administracji samorządowej w Warszawie. Byłam wiceprzewodniczącą Zarządu Osiedla Dąbrowa Leśna a obecnie jestem radną Rady Miejskiej. Moje hobby to żeglarstwo, historia i  książki.  Od dawna żywo interesuję się życiem swojego osiedla.  Zależy mi, żeby żyło się nam tu, w Łomiankach, po prostu dobrze, spokojnie i przyjaźnie.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Marzy mi się, żebyśmy w ciągu najbliższych kilku lat rozwiązali problemy z zacofaniem cywilizacyjnym (wszędzie dociera  wodociąg i kanalizacja, przestajemy brodzić w błocie na dziurawych drogach, mamy komunikację wewnętrzną a do stolicy wożą nas wygodne i nie zatłoczone autobusy, planujemy transport szynowy, jest odpowiednia ilość szkół, przedszkoli, żłobków). Za kilkanaście lat mamy już rozwiniętą przestrzeń rekreacyjną, plaże  miejskie, port na Wiśle, nowe centrum miasta, parki, place zabaw.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najważniejsze są inwestycje, które pozwolą normalnie i godnie żyć mieszkańcom, sieć wod-kan w każdym zakątku gminy, publiczna komunikacja wewnętrzna łącząca różne części miasta, komunikacja do Warszawy oparta na nowoczesnym sprzęcie, zakup autobusów przegubowych, rozwiązanie problemu dziurawych, nieutwardzonych dróg, nowa szkoła w Łomiankach Dolnych + rozbudowa istniejących, budowa żłobka i domu seniora, rozbudowa Centrum Kultury, otwarte świetlice osiedlowe, poprawa bezpieczeństwa.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Dobry samorządowiec, to osoba wrażliwa na głos i potrzeby mieszkańców. Mająca duszę społecznika. Musi rozumieć, że samorząd to przede wszystkim wspólnota zaangażowanych i zainteresowanych swoim otoczeniem ludzi, którą trzeba budować. Musi być otwarta na współpracę, uczyć się zasad, którymi kierują się organy samorządu. Bezwzględnie uczciwa i potrafiąca utrzymać niezależność.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
– bliskość Warszawy sprawia, że mamy łatwy dostęp do pracy, stołecznej oferty edukacyjnej, kulturalnej, handlowej komunikacyjnej. To ułatwia życie, choć niesie pewne zagrożenia dla rozwoju miasta;
– przyroda jest największym skarbem Łomianek. Sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej, położenie nad Wisłą, wciąż dzikie tereny, jeziora starorzecza to niewątpliwe atuty, wciąż nie wykorzystane;.
– potencjał ludzki – mieszkają i osiedlają się tu wspaniali ludzie, którzy dają nadzieję na lepsze jutro.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
– bliskość Warszawy – ogromna liczba mieszkańców codziennie dojeżdża do Warszawy, co generuje korki i niewydolność komunikacji publicznej;
– miasto jest stworzone sztucznie, jako zlepek kilku sąsiednich osad, bez wspólnych tradycji, o odmiennym charakterze, różnorodnych problemach; brak wewnętrznych połączeń komunikacyjnych podtrzymuje izolację
– zapóźnienia cywilizacyjne, brak podstawowej infrastruktury w wielu częściach gminy, brak wspólnej, konsekwentnie realizowanej wizji Łomianek.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Zawsze słuchać i reagować na głos mieszkańców.. Budżet gminy oparty o wnioski mieszkańców. Rozwijać sieć wod-kan i dróg według opracowanego harmonogramu. Dość błota, dziur i wiecznego równania. Budujmy szkołę w Łomiankach Dolnych, rozbudujmy inne. Ludzie to nie sardynki – kupmy autobusy przegubowe. Połączmy Dąbrowę i przedmieścia z centrum przez cały dzień, 7 dni w tygodniu. Otwórzmy świetlice osiedlowe dla ludzi. Wyremontujmy zabytkowy dom w Dąbrowie na przestrzeń społeczną i kulturalną.

Ponadto… 
Aby miasto funkcjonowało dobrze i sprawnie zarządzanie  nie może być oparte na konfliktach, kłótniach, indywidualnych ambicjach, faworyzowaniu i grach podejrzanych interesów. Władza ma słuchać i służyć, pomagać i kreować. Współpracować między sobą i z mieszkańcami. Nie wiem, co z planów uda się zrealizować, ale jednego jestem pewna: jeśli zostanę wybrana do Rady Miejskiej, będę nadal konsekwentnie działać dla mieszkańców i dbać szczególnie o to, aby Dąbrowa nie została zapomniana.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024