www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Katarzyna Monika Grzechnik

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 42
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: Zarządca Nieruchomości

Komitet wyborczy: Halo Łomianki
Kontakt: kgrzechnik@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:

Z zwodu jestem zarządcą nieruchomości i posiadam rozległą wiedzę techniczną i prawną w tym zakresie. Od ponad 16 lat współpracuje z ludźmi i rozwiązuję skomplikowane sytuacje prawne. Realizuje różne projekty z zakresu infrastruktury. Dbam o właściwy przepływ informacji oraz aktywnie słucham potrzeb swoich rozmówców.
Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dlatego też widzę słabe punkty w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.
Aktywnie działam na rzecz mieszkańców Dziekanowa Polskiego i Dziekanowa Bajkowego w sprawie stanu dróg gruntowych. Chciałabym mieć wpływ na to aby urząd wywiązywał się ze swoich obowiązków wobec mieszkańców.
Jestem osobą, którą cechuje ogromna empatia i zależy mi na lokalnej społeczności. Często angażuję się w różnego rodzaju akcje charytatywne i pomoc sąsiedzką.
Posiadam tytuł technika ekonomisty, ukończyłam również Wyższą Szkołę Ekonomiczno Informatyczną na kierunku ekonomiki przedsiębiorstw i integracji europejskiej. Ukończyłam również dwa kierunki studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Powinniśmy dążyć do zwiększenia znaczenie Gminy na tle Powiatu, w Łomiankach powinien w przyszłości powstać ośrodek zdrowia z prawdziwego zdarzenia. Konieczne jest planowanie dróg dojazdowych i obwodnica Łomianek.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
– bezpieczne i cywilizowane drogi do domów,
– państwowy żłobek, szkoła w Łomiankach Dolnych,
– rozbudowa szkoły w Dziekanowie Polskim,
– zwiększenie kontroli nad zapleczem technicznym oraz bieżącą konserwacją infrastruktury pozostającej we władaniu gminy,
– świetlica wiejska oraz plac zabaw w Dziekanowie Polskim,
– wodny plac zabaw.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Uważam, że bardzo ważna jest komunikacja z mieszkańcami, aktywne słuchanie ich uwag i potrzeb, wyciąganie wniosków a także reagowanie na zgłaszane przez nich uwagi. Odwlekanie w czasie problemów nie spowoduje ich rozwiązania, a jedynie ich kumulację.
Nie interesują mnie lokalne układy i polityka, jestem skupiona na mieszkańcach bo to oni są najważniejsi a w myśl zasady pomocniczości zarówno Radni jak i Urzędnicy powinni dążyć do tego by wspierać mieszkańców i dbać o poznanie ich potrzeb.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
– Mieszkańcy którzy potrafią się zintegrować i działać dla wspólnego dobra, wśród których jest wielu ludzi gotowych działać bezinteresownie na rzecz lokalnej społeczności.
– Ogromny potencjał turystyczny, jesteśmy blisko natury i jednoczenie blisko Warszawy.
– Rozwijająca się infrastruktura sportowa i rodzące się talenty sportowe.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
– Aktualny stan bezpieczeństwa, kradzieże
– Aktualny stan techniczny dróg
– Brak żłobka, brak szkoły integracyjnej
– Brak bezpiecznych miejsc gdzie w okresie letnim dzieci i dorośli mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu i mieć kontakt z wodą.
– Brak spójnej wizji długofalowego rozwoju gminy i sołectw
– Brak chęci nowych mieszkańców do płacenia podatków w gminie
– Brak uporządkowanej przestrzeni publicznej

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– Dbałość o drogi
– Żłobek oraz szkoła w Łomiankach Dolnych
– Rozbudowa szkoły w Dziekanowie Polskim
– Bezpieczeństwo w ujęciu wielowariantowym (policja, straż pożarna, straż miejska, monitoring miejsce, oświetlenie uliczne, oświetlenie przejść dla pieszych)
– Świetlica wiejska wraz z placem zabaw w Dziekanowie Polskim
– Wodny plac zabaw
– Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia
– Walka z depresją i hejtem
– Zwiększenie kontroli infrastruktury technicznej
– Lepsza komunikacja

Ponadto… 
Powinniśmy w końcu zacząć ze sobą współpracować dla dobra mieszkańców całej gminy. Chciałabym by przyszła Rada Miejska wsłuchiwała się w potrzeby mieszkańców i wspólnie dążyła do realizacji ważnych inwestycji.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024