www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Dariusz Korzeń

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 53
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: St. specjalista ds. zarządzania flotą

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marka Zielskiego
Kontakt: https://lomiankitomy.pl/komitet-wyborczy-wyborcow-marka-zielskiego/

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od urodzenia mieszkam w Łomiankach, na osiedlu Łomianki Centralne. Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Mgr. administracji. Dodatkowo, ukończyłem studia z zakresu Zarządzania Organizacją oraz Executive Master of Business Administration. Obecnie emerytowany policjant. Zajmuję się zarządzaniem flotą. Byłem również członkiem zarządu Osiedla Łomianki Centralne. Jestem przekonany, że Państwa głosy i poparcie w wyborach pozwolą mi realizować główne cele i wspierać mieszkańców w rozwiązywaniu problemów.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Jako miasto Łomianki, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, mamy ogromny potencjał do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Kilka sugestii, które mogą przyczynić się do atrakcyjności miasta: modernizacja infrastruktury drogowej, budowa nowych dróg, stosowanie rozwiązań ekologicznych oraz inwestowanie w bezpieczeństwo przez doposażanie i stosowanie nowych rozwiązań pozwalających na skuteczne działanie służb. To sprawi, że życie w Łomiankach będzie przyjemnością, a nie koniecznością.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Dynamika życia, zachodzące zmiany oraz dotychczasowe zarządzanie miastem sprawiły, że w naszej gminie istnieje wiele obszarów, które powinny być realizowane równolegle, a przede wszystkim systemowo. Do takich obszarów, wymagających zajęcia się w najbliższym czasie, zalicza się:
1. Bezpieczeństwo w Obszarze Infrastruktury Drogowej i Usług Publicznych
2. Inwestowanie w Szkolnictwo
3. Rozbudowa Sieci Wodno-Kanalizacyjnej Równolegle z Drogami
4. Monitoring Stanu Powietrza

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
To osoba wybrana przez społeczność lokalną, działająca na rzecz miasta i mieszkańców. Powinien być lokalnym patriotą, być blisko ludzi, słuchać i wspierać w realizacji pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Osoba uczciwa, komunikatywna oraz otwarta na nowe rozwiązania i modernizację mogące przyczynić się do skutecznego zarządzania przy jednoczesnej współpracy z mieszkańcami. Fundamentem miasta jest społeczność, która ma decydujące znaczenie i na jej potrzeby jest urząd Burmistrza i Rada Miejska.

Jakie Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki słyną z dużej ilości terenów zielonych, lasów i parków. W granicach miasta znajduje się m.in. Kampinoski Park Narodowy, idealne miejsce na wycieczki piesze, rowerowe czy grzybobranie. Znajduje się tu wiele stadnin konnych, gdzie można nauczyć się jazdy konnej. W porównaniu do Warszawy, Łomianki oferują znacznie spokojniejsze tempo życia. Dominuje tu niska zabudowa jednorodzinna i szeregowa, co dodatkowo sprzyja spokojnej atmosferze. Jest tu potencjał – trzeba go tylko wydobyć.

Jakie Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Jak już wcześniej wspomniałem, dotychczasowe zarządzanie miastem, brak merytorycznej współpracy z radnymi oraz nieuwzględnianie sugestii i uwag mieszkańców spowodowały, że wiele spraw i inwestycji, które mają wpływ na poziom życia naszej społeczności i prawidłowe funkcjonowanie, wymaga zdecydowanej reakcji ze strony przyszłego burmistrza i radnych. Wspólnie działając, możemy uczynić Łomianki jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Bezpieczeństwo w obszarze infrastruktury drogowej i usług publicznych to kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla społeczeństwa. Chciałbym się skupić na:
1. Współpracy z Policją
• Wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i w przestrzeni publicznej.
• Wspólna obecność tych służb może przeciwdziałać przestępstwom i wykroczeniom.
2. Monitorowanie wizyjne miasta:
• Efektywne wykorzystanie monitoringu pozwala na szybką reakcję na incydenty.

Ponadto… 
• Monitorowanie przestrzeni publicznej może pomóc w identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych.
3. Czystość i porządek
• Dbanie o czystość miejsc publicznych jest ważne dla komfortu mieszkańców i turystów.
• Regularne sprzątanie ulic, parków i innych przestrzeni publicznych przyczynia się do pozytywnego wizerunku miasta.
4. Rozbudowa infrastruktury drogowej:
• Budowa chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych to inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024