www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Jan Umiastowski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 77
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: emeryt

Komitet wyborczy: Koalicja dla Łomianek
Kontakt: 602 308 224

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Kocham wędrówki piesze i rowerowe, góry rzeki las i morze. Mam dużą i szczęśliwą rodzinę. Mam dyplom wyższej uczelni. Od lat śledzę posiedzenia Rady Miejskiej! Jestem przewodniczącym zarządu osiedla Łomianki Stare i członkiem rady seniorów. Udzielam się społecznie. Moja wiedza w zakresie spraw gminy jest bardzo duża. Mam doświadczenie w zarządzaniu od małej do wielkiej firmy w komunie, a potem w pracy we własnej firmie. Od wielu lat jestem zaangażowany społecznie.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Na pewno trzeba podjąć wieki trud planistyczny i ponownie określić perspektywy rozwojowe gminy. Wypracować w tym zakresie trudny społecznie konsensus, stwarzający perspektywę na najbliższe lata. Bez tego problemy będą narastać. A potrzeby są ogromne. Szkoły, przedszkola żłobki wodociągi kanalizacja, komunikacja, ale też centra kultury, sportowe w tym boiska, bieżnie. Nie zabraknie tematów i pracy na całą kadencję.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Z uwagi na skokowy rozwój gminy Łomianki konieczne położenie największego nacisku na rozwój szkolnictwa podstawowego i ogólnokształcącego i jego modernizację. Rozbudowa wewnętrznej infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, ścieżek rowerowych i usprawnienie komunikacji z Warszawą. Dalsza rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacji. Aktualizacja prognozy demograficznej w oparciu o aktualnie stosowane przepisy i dostosowanie do tego planów na przyszłość.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
To niesłychanie trudne pytanie. Powinien posiadać, choć minimalna wiedzę o samorządzie. Powinien dbać nie tylko o swój okręg wyborczy, ale również o całe Łomianki. Powinien umieć wypracowywać kompromis, bo jest oczywiste, że przy tak szybkim rozwoju Łomianek napięcia inwestycyjne będą wielkie. Dobrze by było by był specjalistą w jakiejś dziedzinie i otoczył ja swoja opieką. Powinien też posiadać empatie i potrafić rozwiązywać konflikty. Myślenie nie szablonowe i konsekwencja też są wskazane.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Po pierwsze mieszkańcy, z uporem od lat walczący o piękniejsze i bardziej sprzyjające im i ich dzieciom Łomianki. Drugie; to walory przyrodnicze, niepowtarzalne i niesłychanie rzadkie. Z jednej strony wieka, dzika rzeka. Z wspaniałym pasem roślinności nadbrzeżnej. Z drugiej strony Puszcza. Zagadkowa, pokazująca ciekawskim coraz to nowe wspaniałe zakątki. A tych terenach flora, fauna we wszystkich stadiach rozwoju, nieograniczona i dzika.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Brak uchwały krajobrazowej. Narastający bałagan urbanistyczny przez mnożenie ilości domków na jednej działce. Fatalne rozplanowanie przestrzenne gminy, brak szerokich ciągów komunikacyjnych zespolonych w jedną komunikacyjną całość. Brak terenów użyteczności publicznej. Ratusz z ubiegłego wieku dobry dla 7 tysięcznych Łomianek, a niespełniający większości zadań i przepisów. Nie mówiąc już funkcjach społecznych niezbędnych dla rozrastającej się ludności Łomianek.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego?
Zgadzam się z programem KKW Koalicja dla Łomianek. W radzie miejskiej chciałbym się zająć planowaniem przestrzennym, ze szczególnym uwzględnienie podstawowych dróg komunikacyjnych i tematem komunikacji zbiorowej wewnętrznej i z Warszawą. Sprawami budowy S7. Problematyką młodzieży i seniorów. Problemami czystości powietrza i zieleni miejskiej. Opieką i pomocą dla seniorów, rencistów i inwalidów.

Ponadto…
Mogę jedynie oświadczyć, że dołożę wszelkich starań by dobrze wyplenić rolę radnego. Mam do tego nie tylko niezbędną wiedze, ale też czas. A o formę fizyczną dbam odbywając codzienne spacery lub jazdy na rowerze oraz ćwicząc 2 x w tygodniu gimnastykę. Jestem też czytelnikiem naszej biblioteki. Proszę o Wasz glos.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024