www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Magdalena Cłapińska

KANDYDATKA NA BURMISTRZA ŁOMIANEK

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 39
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: menedżer / specjalista ds. komunikacji

Komitet wyborczy: KW Halo Łomianki
Kontakt: www.halolomianki.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania na UW, Radną, mamą 3 dzieci, żoną. Urodziłam się i wychowałam w Jaśle. Tam zaczęła się moja przygoda ze sportem, który napędza mnie do działania do dziś. Do Warszawy sprowadziły mnie studia, do Łomianek – miłość. 13 lat temu trafiłam do Klubu Mam. Wiem jak ważne jest tutaj wzajemne wsparcie i poszukiwanie tego, co nas łączy, aby tworzyć coś wspólnie, mimo przeciwieństw. Do dziś jestem jego członkinią i wspieram jego założycielki w dalszej działalności.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Wizja przyszłości Łomianek to marzenie o miejscu, które łączy tradycję z nowoczesnością i innowacyjnością.
Chciałabym, aby miasto było zielone, z dużą ilością przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną, edukacyjną, sportową i kulturalną. Przestrzeń miejska powinna być zaprojektowana tak, aby promować
zdrowy styl życia i integrację społeczną. Dla wszystkich pokoleń od małych dzieci po seniorów. Wszystko to, zachowując unikalny charakter Łomianek.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Łomianki potrzebują nowych dróg, nowoczesnej infrastruktury: żłobka, nowych szkół przez szkołę podstawową, po liceum/technikum czy rozwoju infrastruktury sportowej. Komunikacji wewnętrznej na nowych, wyremontowanych ulicach w każdej części gminy. Niech Łomianki będą naszym miastem marzeń, w którym chce się żyć przez pokolenia. Potrzeba nie tylko śmiałej wizji – w odniesieniu do planu zagospodarowania, budowy urzędu czy innych kluczowych inwestycji. Potrzebna jest wizja i współpraca, mimo różnic.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, która …musi lubić ludzi, lubić się z nimi spotykać i rozmawiać. Powinien służyć lokalnej społeczności, kierując się wartościami takimi jak uczciwość, pracowitość i odpowiedzialność. Powinien dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców, słuchać ich potrzeb i działać w ich najlepszym interesie, a nie tej czy innej partii. Ważne jest, aby samorządowiec był otwarty różne spojrzenia na wiele kwestii i był gotowy do współpracy, nawet mimo tych różnic. Musi być też kreatywny.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Po pierwsze bliska odległość do Warszawy. Po drugie przedsiębiorczość mieszkańców, która ma wieloletnie tradycje. Po trzecie ogromny potencjał drzemiący w mieszkańcach pracujących w Stolicy, jako często wybitni specjaliści i autorytety w swoich branżach. Po czwarte piękne otoczenie naszej Gminy: z jednej strony Wisła, i las Młociński a z kolejnej Puszcza Kampinoska. Wierzę, że ogromnym plusem tego otoczenia będzie w przyszłości także dobre skomunikowanie oraz nowoczesna infrastruktura.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Zapóźnienia inwestycyjne, szczególnie widoczne w ostatniej kadencji, zarówno Burmistrza jak i większości radnych. Nasz największy plus czyli bliskość Warszawy jest jednocześnie naszą zmorą. Przez długi czas myślano, że wystarczy nam bogata i rozwijająca się dynamicznie infrastruktura Stolicy. To była ślepa uliczka. Dziś Łomianki potrzebują nowego rozdania, energii i dynamiki zmian. Potrzebują aktywnego, odważnego i kreatywnego wizjonera, który będzie jednocześnie świetnym menedżerem.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Praca, praca i jeszcze raz praca dla rozwoju Gminy, a potem dopiero wszystko inne. Przede wszystkim nieustanne poszukiwanie finansowania zewnętrznego z wielu źródeł jednocześnie. Potem realizacja kluczowych inwestycji: rozbudowa ZWiK, co pozwoli na przyspieszenie przyłączania nowych gospodarstw do sieci. Co znowu pozwoli na inwestycje drogowe, co z kolei poprawi możliwości komunikacji wewnętrznej w Łomiankach. Natychmiastowa inwestycja w szkołę w Łomiankach Dolnych wraz z przyszkolną pływalnią.

Ponadto… 
Następne to żłobek i kolejne placówki oświatowe. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej: miejsc spotkań dzieci, młodzieży czy seniorów, parku i kąpieliska, tężni itd. Budowa nowego Centrum Kultury dla miasta i gminy, która za chwilę przekroczy 30tyś mieszkańców. Nowych obiektów sportowych, nie tylko dla piłki nożnej, ale w Łomiankach brakuje choćby ścianek do tenisa, obiektów do gry w squasha czy padla. Brakuje instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy by zmniejszyć koszty ich funkcjonowania.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024