www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Arkadiusz Sidorzak

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 56
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: inż. gospodarki przestrzennej

Komitet wyborczy: KWW WSPÓLNE ŁOMIANKI
Kontakt: www.wspolnelomianki.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Łomianki to moja mała ojczyzna. Jestem związany z tym miejscem od pokoleń. Posiadam wykształcenie techniczne i od wielu lat zawodowo związany jestem z samorządem. Należę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Przede wszystkim uporządkowane. Urbanistycznie, architektonicznie i środowiskowo. Ale też czyste, bez kałuż na chodnikach czy dziur w drogach. To powinno byś miejsce bezpieczne i przyjazne dla wszystkich: starszych, młodszych, osób jeżdżących na rowerze …. Z Urzędem, który nie będzie restrykcyjny, a przyjazny i pomocny.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
To mieszkańcy powinni określać co jest dla nich najważniejsze. Dla jednych będzie to droga lub oświetlenie uliczne, dla innych wodociąg i kanalizacja. Trzeba słuchać ludzi i realizować w każdym osiedlu te inwestycje jaki będą potrzebne i wskazywane przez osoby tam mieszające.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, która potrafi słuchać i rozumieć daną społeczność. To ktoś, kto nie jest zapatrzony we własne wizje świata tylko potrafi z empatią i zrozumieniem działać na rzecz ludzi obok których żyje.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Z punktu widzenia środowiskowego to położenie przy Wiśle, Kampinosie i Paru Młocińskim, a także ciek wodny – czyli Struga Dziekanowska. Z puntu widzenia ekonomicznego to trasa S7 oraz bliskość Warszawy. Społecznie – to mieszańcy są naszą najmocniejszą stroną.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Paradoksalnie z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego to położenie przy obszarach zielonych i trasa S7. Najsłabszą naszą stroną jest także chaos przestrzenny, zaniedbania infrastrukturalne i ostatnie trzy zmarnowane kadencje władz Łomianek.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Wiemy jak sprawnie zarządzać Łomiankami. Mieszańcom Burakowa dziś najbardziej przeszkadza brak możliwości dojazdu do swoich domów gdy nasze uliczki stają się obwodnicą dla zakorkowanej Kolejowej i Pułkowej. Natomiast mieszańcy Prochowni potrzebują remontu ulicy Łąkowej. Na Dąbrowie konieczne jest uregulowanie własności i budowa nawierzchni dróg. Mieszkańcy osiedla Majowego i Baczyńskiego największy problem mają ze sprawnym dojazdem do Warszawy. To trzeba poprawić i wiemy jak to zrobić!

Ponadto… 
Naszym głównym celem jest podzielenie się władzą z mieszkańcami Łomianek. Chcemy przywrócić spotkania burmistrzów z Radami Sołeckimi i Osiedlowymi. Chcemy tworzyć budżet w którym będą inwestycje we wszystkich osiedlach, a nie tylko u znajomych. Mamy pomysł na poprawę dojazdu do Warszawy. Mamy też zespół osób – fachowców, społeczników – kandydatów na radnych którzy od lat działają w lojalnych społecznościach. Wspólnie z Adamem Salwowskim wiemy jak sprawnie zarządzać Łomiankami.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024