www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Kamil Kaczyński

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 39
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywane: Logistyk

Komitet wyborczy: KWW Wspólne Łomianki
Kontakt: kamilkaczynski.pl FB k.kaczynski.lomianki 600506992

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Nazywam się Kamil Kaczyński. Od urodzenia jestem związany z Łomiankami, a dokładnie z Dziekanowem Leśnym. Tu się urodziłem, mieszkam i pracuję.
Skończyłem studia magisterskie z tytułem magister politologii o specjalizacji „Stosunki międzynarodowe. Moje hobby to podróże rowerowe, narciarstwo i książki.
Razem z moją żoną oraz dwójką dzieci tworzymy zgraną rodzinę, w której w skład, również wchodzą pies, świnka morska i rybki.
Mam też doświadczenie w pracy na rzecz naszej Gminy – Przez cztery lata pełniłem z zaszczytem i sporymi osiągnięciami funkcję Sołtysa Dziekanowa Leśnego. Byłem też (w latach 2010-2014) Radnym Rady Miejskiej w Łomiankach oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Społecznej a także członkiem Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego.
Uważam, że moim doświadczeniem oraz zaangażowaniem mogę i chcę godnie reprezentować Państwa interesy w naszej Gminie


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki to prężnie rozwijająca się Gmina, z dużym wzrostem mieszkańców, przy bezpośrednim sąsiedztwie m.st. Warszawy. Dlatego już teraz trzeba tworzyć wizję rozwoju naszej Gminy.
Oto kilka aspektów, które mogą wpłynąć na przyszłość miasta: zrównoważone budownictwo, ochrona środowiska, wykorzystanie technologi, bezpieczeństwo (monitoring publiczny), przyjazna komunikacja, kultura i edukacja, dostępność miasta dla rodzin starszych, niepełnosprawnych i innych grup społecznych

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Patrząc na dynamiczny rozwój Łomianek, widać, że władze miasta nie nadążają nad tempem zmian. W szczególności widać do na terenach sołectw, które potrzebują najwięcej inwestycji w zagospodarowanie przestrzenne, komunikację, infrastrukturę drogową, wodno kanalizacyjną oraz Edukacyjną. W szczególności potrzeba Szkoły w Łomiankach Dolnych, oraz żłobka gminnego, którego bardzo potrzeba.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Według mnie samorządowiec, to funkcja, niezwykle zaszczytna a zarazem bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Samorządowiec jest najbliżej mieszkańców, dlatego powinien szczególnie wsłuchiwać się w głos mieszkańców i zawsze kierować się ich interesem, a nie interesem politycznym.
Ważne aby, przy wyborze samorządowca, nie kierować się nazwiskiem, ładnym zdjęciem i chwytliwym hasłem, ale doświadczeniem, wiedzą, a także osiągnięciami na rzecz Wspólnoty samorządowej

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki są niezwykle atrakcyjnie położone. Stanowią świetną propozycję dla przemysłu, usług, oraz mieszkalnictwa. Jego najmocniejsze strony to
Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, dostęp do kultury, rynku czy edukacji
Otoczone przez niezwykłe walory przyrodnicze, tj. Kampinoski Park Narodowy, Dorzecze Wisły, Jeziora, Parki miejskie
Północny wylot z Warszawy przez trasę ekspresową nr 7 z możliwością przetransportowania m.in. nad Bałtyk czy Mazury
Pobliskie lotnisko w Modlinie

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Niestety jak każde dynamicznie rozwijające się miasto, musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Niestety w ostatnim czasie nie widać wizji rozwoju, w którym kierunku mają iść Łomianki
Najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoją Łomianki w szczególności, jak wcześniej wspominałem część dotycząca Sołectw:
Komunikacja publiczna, w Kiełpinie Łomiankach Dolnych oraz Łomiankach Chopina , jej brak lub ograniczona ilość kursów, przyczyniają się do ograniczenia przemieszczania się mieszkańców
Infrastruktura drogowa, fatalna jakość nawierzchni, tworzy ogromne niebezpieczeństwo
Brak odpowiedniej ilości ośrodków edukacyjnych
Brak miejsc rekreacyjnych takich jak parki

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Rozwiązanie problemów komunikacji w Gminie,
powiększenie strefy komunikacji miejskiej, zwiększenie sieci
ścieżek rowerowych.
Rozwiązanie problemów oświaty: budowa szkoły i
przedszkola w Łomiankach Dolnych, tym samym odciążenie
szkoły w Dziekanowie Leśnym
Poprawa bezpieczeństwa w Gminie poprzez zwiększenie
monitoringu miejskiego, doświetlenie ulic
Poprawa stanu dróg
Ochrona walorów przyrodniczych Gminy, oraz inwestycje w ochronę środowiska

Ponadto… 
Szanowni Mieszkańcy, jest mi bardzo miło, że mogę kandydować do Rady miejskiej. Będzie to dla mnie zaszczyt, reprezentowanie Państwa. Moje doświadczenie, zaangażowanie, oraz umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców, mogą stanowić argument w wyborze, przed którym Państwo staną w 07.04.2024r., na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w naszym mieście


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024