www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Witold Gawda

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 72
Wykształcenie: Wyższe – socjologia na UW + Institut für Höhere Studien, Wiedeń
Zawód wykonywane: Socjolog

Komitet wyborczy: Dialog Łomianki
Kontakt: witold.gawda@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
• Wiedza socjologiczna daje mi umiejętność oceniania sytuacji w całej  złożoności przyczyn i kompleksowości skutków.
• Doświadczenie menadżerskie, między innymi jako dyrektor Biurem Reklamy TVP, gdzie przeprowadziłem całkowitą transformację biura osiągając europejski poziom, nauczyło mnie wdrażania zmian organizacyjnych.
• Funkcja wiceburmistrza pozwoliła mi poznać administrację samorządową.
• Prezesura Kongresu Ruchów Miejskich każe mi patrzeć na sprawy samorządu z perspektywy mieszkańca.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki mają wszelkie dane ku temu, by być jednym z najnowocześniej zarządzanych miast w Polsce. Jeśli tak się stanie, przejdzie od rozwiązywania problemów do kreowania przyszłości. W urbanistyce – miasto 15-minutowe, gdzie do wszystkiego jest blisko, gdzie nie opłaca się używać często samochodu, bo jest dobra komunikacja zbiorowa, bezpieczne drogi rowerowe, dużo wspólnych przestrzeni, parków, skwerów, placów zabaw. Miasto, które dba o słabszych (dzieci i seniorów), daje szanse rozwojowe.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
To smutne, ale najpilniejsze inwestycje wynikają z zapóźnień, a nie z wizji rozwoju.
Edukacja – pilna budowa szkoły w Łomiankach Dolnych (co pochłonie dwuletni budżet inwestycyjny gminy).
Drogi – budowanie nowych i utrzymanie istniejących.
Kanalizacja i wodociągi.
A jeśli znajdą się środki zewnętrzne, to ratusz z placem/skwerem centralnym, lokalne centra usług, rozwój wewnętrznej komunikacji autobusowej, przebudowa układu drogowego, infrastruktura rowerowa, skwery, place zabaw i dużo zieleni.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to funkcja usługowa wobec samorządu, a samorząd to wszyscy mieszkańcy (takie przynajmniej były założenia twórców reformy). A więc burmistrz, to nie „włodarz”, czy władca, tylko organ wykonawczy. Rada to nie „drużyna burmistrza” tylko organ stanowiący i kontrolujący burmistrza. Mieszkańcy nie są podwładnymi, czy poddanymi lecz stanowią podstawę wszelkiej władzy, nie tylko raz na 5 lat, ale ciągle i w każdym zakresie. Tak więc, to mieszkańców nazywać powinniśmy samorządowcami.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki mają ogromny niewykorzystany potencjał. Rozwijają się dynamicznie w odróżnieniu od innych miast tej wielkości. Przybywają nowi, często młodzi i dynamiczni mieszkańcy. Mieszka tu dużo osób o wybitnych kwalifikacjach i możliwościach działania. Nasz ekosystem (Wisła i Puszcza Kampinoska) daje kolejne szanse na zbudowanie unikalnej jakości życia. Tymczasem… (ale o tym w następnym punkcie).

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabe strony polegają na niewykorzystaniu istniejącego potencjału. Przyczyną tego stanu rzeczy jest spuścizna po dawnej wsi Łomianki. Wiąże nam ręce jej urbanistyczny układ, wioski położonej wzdłuż drogi. Tzw. „zabudowa łanowa”, czyli domy poupychane na małych wiejskich poletkach. I wreszcie najważniejsze obciążenie – mentalność władz. Czy ktoś widział, by którykolwiek burmistrz analizował na czym polega sukces Barcelony, ekologiczne nowości Utrechtu, czy nawet partycypacja w Mostarze?

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Dostaniecie setki obietnic. Żaden z kandydatów nie powie Wam jednak, że jeśli nie pojawi się dostępność wielkich zewnętrznych środków, to tych obietnic nie zrealizuje. Prawda jest brutalna, Łomianki mają śmiesznie mały własny fundusz inwestycyjny.
Ja obiecuję jedno, wywrę największą jak będę w stanie, presję na unowocześnienie zarządzania, na generowanie innowacyjnych rozwiązań i maksymalną efektywność w pozyskiwaniu środków. Bez tego wszystkie obietnice ugrzęzną w morzu niemożności.

Ponadto… 
Nie udało mi się znaleźć odpowiedniego kandydata na burmistrza. Z sześciu kandydatów dwu napawa mnie najgorszymi obawami, pozostali budzą różne wątpliwości. Te obawy wiążą się z powrotem do autokratycznych rządów, pełnych pogardy dla wszystkich, którzy mają inne zdanie. Historia pokazuje, że autokracja prędzej, czy później, kończy się patologią.
Namawiam więc na zbudowanie silnej i merytorycznej rady miejskiej, która będzie przeciwwagą do słabości lub destrukcyjności przyszłego burmistrza.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024