www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Katarzyna Ciepłowska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 35
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: lekarz

Komitet wyborczy: KWW Dialog Łomianki
Kontakt: katarzyna.cieplowska@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od chwili, gdy zaczęłam organizować społeczność i walczyć o naprawę drogi doprowadzającej do osiedli w moim rejonie, dostrzegłam problemy w funkcjonowaniu Gminy. Brak szybkiej komunikacji z urzędem oraz ciągły brak funduszy skutecznie utrudnia rozwój Gminy. Dodatkowo brak chodników i dróg rowerowych szczególnie mnie dotknął po urodzeniu dziecka. Postanowiłam zatem podjąć to wyzwanie jako osobistą misję – przekształcić obecną sytuację Gminy w sposób, który wykracza poza dotychczasowe działania.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Problemem pierwotnym było brak wyobrażenia, że Łomianki moga się tak rozrosnąć. Drogi są wąskie, bez możliwości stworzenia parkingu, chodnika czy drogi rowerowej. Należy pozyskać pod te inwestycje działki. Należy koniecznie rozbudować oczyszczalnię i sieć wod-kan. Dodatkowo dla dobrostanu mieszkańców wymagane są niewielkie chociaż enklawy zieleni. Potrzebne jest też wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców lub tych którzy chcą się biznesowo rozwinąć. O tym piszę w szczegółach na moim Facebooku.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Do modernizacji dróg potrzebna jest sieć wod-kan. Aby ją rozbudowywać należy najpierw rozbudować oczyszczalnie (już teraz jest na skraju możliwości).
Moim pomysłem na rozwój dróg jak i reszty moich założeń, jest pozyskanie jak największej ilości funduszy bezpośrednio z Unii Europejskiej, jak i pośrednio – przez rozwiniecie imprezy tematycznej (np. Pochód Bajkowy), która mogłaby pracować poza jej terminem organizacji. Ten wzór rozwoju rejonu świetnie funkcjonuje na zachodzie.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Przede wszystkim musi być bezstronny. Jeżeli jest zależny od swojej formacji lub burmistrza lub innych ludzi, to nie będzie dobrze sprawował się jako przedstawiciel mieszkańców.
Kolejne cechy to pracowitość i otwarcie na trudne rozmowy (sama spotkałam się ze szkalowaniem w oficjalnych pismach od rady sołectwa gdy wyraziłam swoje niezadowolenie brakiem bezstronności dla mieszkańców mojego okręgu – takie rzeczy nie powinny mieć miejsca)

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
1. Bliskość stolicy ( jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się Gmin w Polsce)
2. Bliskość rzeki i Puszczy.
3. Chęć mieszkańców do zmian

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
1. Brak odpowiednich dróg, chodników i sieci tras rowerowych łączących część Łomianek z Puszczą oraz trasy z Warszawy do Czosnowa
2. tendencja niektórych polityków do ubliżania mieszkańcom im nieprzychylnych
3. uwikłania Radnych w zależności zewnętrzne (typu firmy deweloperskie, większe biznesy w okolicy, właściciele dużych powierzchni ziem)
4. Nie rozliczanie podatków w Łomiankach

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy:
1. Modernizacja dróg
2. rozbudowa ścieżek dla rowerów i pieszych
3. rozbudowa i modernizacja oświetlenia najważniejszych ulic
4. rozwojowe warsztaty dla przedsiębiorców i osób chcących się rozwijać
5. budowa małych enklaw zieleni i placów zabaw
6. Organizacja imprezy tematycznej promującej Łomianki i tworzącej możliwość zarabiania poza czasem jej organizacji

Ponadto…
Przy okazji warsztatów dla przedsiębiorców i osób chcących rozwinąć swój biznes, istnieje możliwość dodatkowych dotacji (nawet do 100%) dla młodzieży, celem rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych

Zaznaczę też, że prawie na wszystkie projekty udało mi się znaleźć pomoce finansowania zewnętrznego ( z Unii Europejskiej, z Urzędu Mazowieckiego , czy z dotacji Państwa).


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024