www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Zbigniew Lisowski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 69
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: emeryt

Komitet wyborczy: KWW Dialog
Kontakt:  tel. 504 297 924, motolisek@wp.pl, strona na fb Zbigniew Lisowski

Krótko o kandydatce / kandydacie:
W Łomiankach na stałe zamieszkałem w 1990 roku
Prowadziłem warsztat samochodowy MOTO-LISEK na ul,Grzybowej, oraz Szkołę nauki jazdy.
Moja żona Bożena przez ponad 30 lat uczyła biologii w łomiankowskich szkołach.
Aktualnie jestem czynnym biegłym sądowym, rzeczoznawcą SIMP – Stowarzyszenie inz. i tech. mechaników polskich, oraz WIH – Wojewódzka Inspekcja handlowa.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Mam marzenie żeby Łomianki wykorzystały swoje atrakcyjne położenie pomiędzy dwoma cudami natury, Puszczą Kampinowską i królowa Naszych rzek Wisłą
Żeby nie stały się tylko noclegownia a kompletnym miastem w którym mieszkańcy mogli by znaleźć wiele form spędzania wolnego czasu, zgodnie ze swoimi upodobaniami

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Zabrzmi to zapewne jak banał ale nowoczesne miasto do sprawnego funkcjonowania musi być mądrze i kompleksowo doinwestowane.
Ulice, oświetlenie, komunikacja, podłączenia wszelkich mediów to niezbędne inwestycje. techniczne.
Dla Naszych pociech żłobki, przedszkola oraz bezpieczne szkoły z szerokim pakietem wszelkiego rodzaju zajęć dodatkowych.
Dostateczny dostęp do podstawowej opieki medycznej, i oczywiście miejsca spotkań młodzieży jak i seniorów
Może to banalne ale bez tych inwestycji ani rusz.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Przede wszystkim powinien posiadać należyta wiedzę w zakresie problemów jakie chce rozwiązywać.
Powinien zasiadać w Radzie z potrzeby serca a nie dla korzyści, materialnych. Ideałem powinna być działalność pro bono, ale cóż jak rzekł Wespazjan opodatkowując Rzymskie toalety publiczne „Pecunia non olet” – pieniądz nie śmierdzi.
Powinien wykazywać się dużą empatią w stosunku do słabszych, mniej zaradnych.
Powinien być po prostu przyzwoity.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocne i słabe strony ujmę kompleksowo. Wiele czynników związanych z łomiankami a głównie ich położeniem.
Na niektóre z nich mamy wpływ większy na inne mniejszy bądź praktycznie znikomy.
Naszym zadaniem jest wykorzystanie szans i minimalizacja zagrożeń.
Główną osią naszych pozytywów oraz negatywów jest bliskość Warszawy. Z jednej strony stwarza wiele możliwości, miejsca pracy, urzędy wyższego szczebla, wysoko specjalistyczną opiekę medyczna, bliskość i mnogość wyższych uczelni oraz szeroki dostęp do całej gamy dóbr kultury oraz wszelkiej rozrywki.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Bliskość Warszawy niesie również zagrożenia.
Tak zwana Gdańszczanka jak i planowana trasa S7, powodują podział Naszych Łomianek na kilka części. Powoduje to wewnętrzne utrudnienia komunikacyjne oraz zagrożenia dla środowiska, zanieczyszczenie oraz hałas.
Z drugiej strony poprawia dostępność do Warszawy jak i reszty kraju.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Jestem mieszkańcem Dąbrowy, ale kandydować do Rady będę z okręgu 3-go. Zdaję sobie sprawę z dużego zróżnicowania Sołectw z tego okręgu, różnorodności ich potrzeb i problemów. Nie będę faworyzował żadnego z nich Wsłuchiwał się będę w głos Rady Sołectw oraz mieszkańców. Moim zadaniem będą takie działania by przekonać Radę do większości postulatów.
Lis (owski) nie jest siłaczem ale posiada spryt, przebiegłość i wytrwałość.
Dodatkowo Bożena wesprze mnie , a dwa Liski.to duża siła rażenia.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024