www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Kamila Urbańska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 58
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywane: Specjalista ds. organizacji wydarzeń

Komitet wyborczy: Stowarzyszenia Halo Łomianki
Kontakt: www.halolomianki.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem mieszkanką Łomianek już 10 lat. Przez ten czas działam aktywnie na rzecz lokalnej społeczności w różnych stowarzyszeniach związanych z Gminą Łomianki. Promuję aktywne spędzanie czasu realizując projekty „Joga na trawie” w klubie tenisowym Frajda oraz kolejne edycje „Aktywnie na Parkowej”. Jestem też członkinią Koła Gospodyń Wiejskich z Łomianek Dolnych. Moim działaniom zawsze towarzyszy uśmiech i potrzeba bycia blisko ludzi. Z wykształcenia jestem specjalistką do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, przez dwa lata pracowałam w Urzędzie Miejskim w Łomiankach współpracując z Radami Sołeckimi i Zarządami Osiedli. Wspólnie realizowaliśmy różne projekty z funduszy sołeckich i osiedlowych. Z zamiłowania jestem animatorką kultury. Moja obecna praca pozwala mi łączyć obie te rzeczy na raz. Mam nadzieję, że moje kompetencje pozwolą mi być dobrym członkiem rady miejskiej w Łomiankach.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki przyszłości to:
– uporządkowana infrastruktura drogowa
– czyste powietrze czyli uporządkowany temat „kopciuchów”
– dużo miejsc przyjaznych mieszkańcom w rożnym wieku
– miasto dające poczucie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom
– partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najbardziej potrzebne inwestycje to:
– pokrycie w 100% obszaru Gminy Łomianki infrastrukturą wodno- kanalizacyjną
– rozbudowa oczyszczalni ścieków
– budowa szkoły w Łomiankach Dolnych
– żłobka państwowego
– budowa dróg

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
To osoba reprezentująca interesy mieszkańców w radzie miejskiej, komunikatywna, empatyczna, odpowiedzialna i uczciwa. Zawsze kierująca się dobrem swojej małej ojczyzny.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Gmina Łomianki to miejsce, które ma wiele walorów przyrodniczych, chociażby sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego. Z drugiej strony sąsiedztwo z brzegiem Wisły. Jest to przestrzeń dająca duże możliwości rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Społeczeństwo Łomianek jest stosunkowo młode. Jest to związane z intensywną zabudową mieszkaniową. Mamy bogatą ofertę różnorodnych zajęć dedykowanym mieszkańcom w każdym wieku, prężnie działające centrum kultury.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabymi stronami naszej gminy są:
– chaotyczna zabudowa wynikająca z wieloletnich zaniedbań i braku planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy
– przez działania poprzedników w Łomiankach brak miejsca na którym mogłoby powstać centrum tz. rynek z ratuszem
– nie nadążanie z rozwojem infrastruktury miejskiej w stosunku do powiększającej się ilości mieszkańców.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– Działania na rzecz wdrożenia strategii rozwoju infrastruktury drogowej w naszej gminie.
– Przyspieszenie działań związanych z wymianą „kopciuchów”,
– Udostępnienie istniejących już świetlic miejskich i tworzenie nowych miejsc dla mieszkańców Łomianek.
– Opracowanie przyjaznych procedur partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
– Rozwój programów społecznych wspierających młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne oraz rodziny z dziećmi.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024