www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Maciej Wroniewski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 34
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: leśnik, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Komitet wyborczy: KWW Marka Zielskiego
Kontakt: m.r.wroniewski@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od dziecka mieszkam w Sadowej i aktywnie uczestniczę we wszystkich ważnych wydarzeniach Gminy Łomianki. Doświadczony samorządowiec, radny dwóch kadencji oraz członek komisji Rady Miejskiej. Zawodowo jestem leśnikiem i specjalistą ds. bhp w Lasach Miejskich-Warszawa. W 2015 roku uzyskałem tytuł magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu BHP. Chętnie angażuję się w akcje na rzecz ochrony praw zwierząt oraz działania organizacji naukowych.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Nasza gmina jest dynamicznie rozwijającym się miejscem, które wymaga nowej wizji rozwoju zarówno dla miasta, jak i obszarów wiejskich. Potrzebujemy miejsc rekreacji, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas z rodzinami i korzystać z atrakcji Doliny Środkowej Wisły oraz KPN-u. Realizacja inwestycji, takich jak kąpielisko miejskie, polany rekreacyjne, żłobek, szkoły, centrum obsługi mieszkańca, rozbudowa dróg i inne, są kierunkami, którymi chciałbym podążać, uwzględniając potrzeby mieszkańców.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
1. Szkoła w Łomiankach Dolnych.
2. Modernizacja sieci dróg (główne drogi zbiorcze).
3. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
4. Budowa miejsc rekreacji (polany rekreacyjne, tężnie, wieże widokowe, kąpielisko miejskie, miejsca ogniskowe).

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec jest osobą, która kieruje się przede wszystkim dobrem mieszkańców. Jest otwarty na dyskusję i wysłuchanie potrzeb mieszkańców, aby później mógł je przedstawić na spotkaniu z Burmistrzem lub na sesji Rady Miasta.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki leżą pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym a Doliną Środkowej Wisły, co stanowi ogromny potencjał do aktywnej rekreacji. Niestety, przez lata ten potencjał nie został wykorzystany przez kolejne władze. Teraz nadszedł czas, aby Łomianki otworzyły się na te piękne tereny i stworzyły atrakcje, które przyciągną rodziny z dziećmi oraz umożliwią miłe spędzanie czasu na weekend w naszej gminie. Obecnie brakuje nam właśnie takich miejsc…

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Zdecydowanie odczuwalny jest brak przebudowy drogi S7, co prowadzi do utrudnionego dojazdu do Warszawy i powstawania korków. Choć nie mamy możliwości przyspieszenia działań GDDiK, możemy jednak monitorować sytuację i prowadzić efektywne negocjacje dotyczące tej inwestycji.
Drugą istotną kwestią jest słaby dialog, brak współpracy i niedostateczny kontakt Urzędu Miejskiego z mieszkańcami Łomianek, co skutkuje niską transparentnością działań. To jest coś, na co mamy wpływ, i chciałbym ten stan rzeczy zmienić.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Jako radny terenów wiejskich chcę zaangażować się w:
– budowę zespołu szkół w Łomiankach Dolnych,
– modernizację sieci dróg publicznych,
– budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia,
– rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
– poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Ponadto… 
Nadchodząca kadencja będzie wymagała współpracy ponad podziałami, zarówno ze strony radnych miejskich, jak i burmistrza Łomianek. Jestem gotowy do zaangażowania się we współpracę na rzecz mieszkańców i rozwoju naszej miejscowości. Zachęcam do poparcia mojej kandydatury poprzez oddanie na mnie głosu.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024