www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Piotr Obłuski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 49 lat
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywane: Menadżer w Banku

Komitet wyborczy: NOWE ŁOMIANKI KWW Piotra Rusieckiego
Kontakt: pobluski@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem osobą, która łączy w sobie zestaw umiejętności zawodowych i osobistych pasji. Posiadam wyższe wykształcenie z obszaru bioetyki, uzupełnione o specjalizację z zakresu zarządzania i coachingu, co pozwala mi efektywnie pełnić funkcję menadżera w jednym z wiodących banków. W mojej pracy kieruję się empatią i umiejętnością budowania motywacji.
Jako mąż i ojciec, stawiam rodzinę na pierwszym miejscu, dbając o to, by spędzać z nią jak najwięcej jakościowego czasu. Moje zaangażowanie w życie rodzinne jest dla mnie źródłem siły i inspiracji do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.
Moja pasja do sportu, a szczególnie do biegania, odgrywa kluczową rolę w moim życiu. Uważam, że regularna aktywność fizyczna to nie tylko sposób na utrzymanie dobrego zdrowia i kondycji, ale także narzędzie do budowania systematyczności, obowiązkowości oraz samodyscypliny.
Te wartości przekładają się na moje życie osobiste i zawodowe, pomagając mi w osiąganiu wyznaczonych celów i kierowania zespołem z pozytywną energią. Staram się być przykładem osoby, która potrafi znaleźć harmonię między życiem zawodowym, a prywatnym, czerpiąc z obu sfer to, co najlepsze. Mam zdolność do inspirowania innych, zarówno w pracy, jak i poza nią. Chcę budować w społeczeństwie świadomość dążenia do pełnego i zrównoważonego życia.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Przede wszystkim myśląc o przyszłości naszego Miasta nie możemy zapominać o jego przeszłości, o bogatej historii, a także o walorach przyrodniczych. Połączenie tych elementów rysuje, według mojej opinii, zakres działań na kolejne lata. Na pewno elementy związane z takimi obszarami jak szeroko pojęta zielona transformacja (ekologiczne rozwiązania), cyfryzacja, a przede wszystkim mobilność, infrastruktura drogowa i wodno-kanalizacyjna, to kierunki rozwoju.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Z rozmów z Mieszkańcami naszego Miasta jasno wynika, że priorytetem jest infrastruktura drogowa i szeroko pojęta komunikacja. Kolejnymi ważnymi elementami są inwestycje w placówki oświatowe, zaopatrzenie placówek leczniczych i wzmocnienie bezpieczeństwa w naszym Mieście.
Mamy też wielu Mieszkańców, którzy jasno komunikują konieczność inwestycji w infrastrukturę sportową, w tym inwestycję w bieżnię lekkoatletyczną.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec, to osoba która jest blisko ludzi. Potrafi z jednej strony ich wysłuchać, zrozumieć ich prawdziwe potrzeby, a z drugiej strony jest zdeterminowana do tego, aby skutecznie realizować te potrzeby, dla wspólnego dobra.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocne strony Łomianek, to na pewno zróżnicowane społeczeństwo. Mamy Mieszkańców, których Rodziny są tutaj od pokoleń i tworzyły historię naszego Miasta. Mamy również bardzo wielu nowych Mieszkańców, którzy posiadają świeże spojrzenie na przestrzenie i na możliwe kierunki rozwoju naszego Miasta. Łomianki łączą ludzi i ich pasje od pokoleń. Warto wspomnieć również o walorach przyrodniczych naszego Miasta. Łomianki, to przestrzeń do rozwoju i rekreacji.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Obecnie bez wątpienia wyzwaniem jest obszar związany z mobilnością i szeroko rozumianą komunikacją. To sprawa priorytetowa. Natomiast kolejne kwestie, wymagające poprawy, to na pewno, w mojej opinii, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej. Kolejną kwestią, osobiście bliską dla mnie, jest niewykorzystany potencjał naszego Miasta pod względem sportowym. Należałoby zainwestować w rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej takiej jak: ścieżki rowerowe i miejsca do uprawnia lekkoatletyki.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Jestem nową osobą w gronie Kandydatów na Radnych naszego Miasta. Jestem otwarty na dialog. Podstawą dla mnie, do wszelkiego działania, jest komunikacja i rozmowa. Przez nią poznajemy stanowisko innych i szukamy wspólnych rozwiązań, funkcjonujących na zasadzie synergii, której wynikiem jest wygrana obu stron.
Dla mnie każdy dzień jest dniem pierwszym rozumianym jako szansa na kolejne aktywności dla wspólnego dobra.

Ponadto… 
W uzupełnieniu do punktu 6., pisząc z perspektywy dnia dzisiejszego, poza rzeczami wymieniony we wcześniejszych punktach, chciałbym skupić się na rozwoju naszego Miasta pod kątem sportu. Zaproponowanie Mieszkańcom takich rozwiązań dzięki, którym będą mogli w bezpieczny i przyjazny sposób realizować swoje sportowe pasje, bez konieczności wyjazdów poza Łomianki. Zróżnicowana i atrakcyjna oferta sportowa Miasta jest szansą na budowanie zadowolonego i zdrowego społeczeństwa.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024