www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Tadeusz Kowalczyk

KANDYDAT DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wiek: 35
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Komitet wyborczy: Konfederacja Bezpartyjni Samorządowcy – Niezrzeszony

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Doradca ds: Klientów Kluczowych dla Jednej z największych firm na świecie (odnośnie lokowania środków )
Praca Dodatkowa
Prowadzenie Agencji Pekao SA /Biura PZU -Łomiankach
Autor książki Bankowy Labirynt -Pomiędzy biurkiem a sumieniem (Premiera w maju 2024r. )
Żołnierz WOT od 2017 r.  do 12/2023r.
Przedstawiciel Firmy Powiernik odnośnie zabezpieczenia mieszkańców  Łomianek w Złoto ( sztabki )
Konsultant firmy Cenntro Electric odnośnie samochodów elektrycznych na Łomianki


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki nie mogą umierać i być sypialnią Warszawy
Łomianki Uzdrowisko
Inwestycje w poprawę jakości powietrza w Łomiankach

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najważniejsza inwestycja to Termy Łomianki synergia w ciągu od 2 do 3 lat ( zwrot z inwestycji )
Tężnie solankowe , własny prąd dla mieszkańców , stacje ładowania aut elektrycznych , rozwinięcie komunikacji wewnętrznej w Łomiankach , Obniżenie kosztów śmieci , wody dla mieszkańców.
Powstanie 40 klubów malucha , dokończenie poprzednich inwestycji drogowych .

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec powinien dbać o zrównoważony rozwój tzn: nie pogarszać  życia mieszkańców , szukać dobrych nowoczesnych rozwiązań , które nie zakłócają życia mieszkańców  tylko poprawiają .

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocne strony to plany budowy nowej szkoły Łomianki Dolne  i buspas ( dokończenie inwestycji )

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Komunikacja , duże nie nowoczesne osiedla (powinny być osiedla smart- Inteligentne osiedle ma za zadanie spełniać podstawowe potrzeby wszystkich mieszkańców, a jednocześnie – mając korzystny wpływ na ich samopoczucie, zachęcać do tego by spędzali na nim jak najwięcej czasu.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Poprawa bezpieczeństwa w Łomiankach , Termy Łomianki , Tężnie solankowe , dom spotkań dla mieszkańców , inicjatywna 1mln drzew , wprowadzenie rozwiązań smart dla mieszkańców i rozwój zrównoważony .

Ponadto… 
Najważniejsze w tym jest to , By radni potrafili zatwierdzić budżet i go stworzyć w ramach współpracy , dialogu z burmistrzem i mieszkańcami ( Takie sam miał problemy Burmistrz Piotr Rusiecki/Tomasz Dąbrowski i Małgorzata Żebrowska-Piotrek . Uświadamiać mieszkańców ,że Łomianki mają bardzo duży budżet i zainteresować miastem .


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024