www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Bartosz Majewski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 44
Wykształcenie: wyższe – studia magisterskie i doktoranckie w SGH
Zawód wykonywany: ekonomista – dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH

Komitet wyborczy: Koalicja Dla Łomianek
Kontakt: 501638170, bartek.majewski@gmail.com; https://kwwkoalicjadlalomianek.pl/bartosz-majewski/

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkam w  Łomiankach od 10 lat, ale rodzinnie jestem związany z tym miejscem od pokoleń – z dumą mogę dodać, że dziadek mojej żony ma w Dąbrowie rondo swojego imienia. Tu do szkoły chodziły moje córki. Łomianki dla mnie to najlepsze miejsce na ziemi. Jako dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH rozwijam przedsiębiorczość oraz współpracę ekspertów nauki z biznesem i samorządami, dlatego też w swoich działaniach skupię się na przedsiębiorczej przyszłości naszego miasta.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Innowacyjne miasto rozpoznawalne w skali kraju jako oaza przedsiębiorczości z najlepszymi warunkami do prowadzenia biznesu i zadowolonymi z życia mieszkańcami. Niewiele większa liczba mieszkańców niż obecnie, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą sprzyjającą wysokiej jakości życia i komfortowi mieszkańców, wdrożone rozwiązania smart city. Dobre połączenie z Warszawą, ale zachowana odrębność jako częściowe kameralne miasto-ogród z wykorzystaniem wszystkich atutów Kampinosu i Wisły.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Wszystkie te obszary są ważne. Priorytetem nowej kadencji powinno być zakończenie inwestycji związanych z wodociągami i infrastrukturą drogową. Zachęcam do zapoznania się z programem Koalicji dla Łomianek https://kwwkoalicjadlalomianek.pl/program/, w którym inwestycje są szczegółowo opisane. Jako radny będę za uchwaleniem długoterminowej strategii rozwoju. Podkreślam, że wybór obecnej burmistrz MŻP zwiększa szanse na pozyskanie środków na realizację planów inwestycyjnych z KPO.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
To ktoś, kto w swoim postępowaniu kieruje się długofalowym dobrem ogółu, a nie swoimi ambicjami politycznymi i zaspokojeniem potrzeb wąskiej grupy wyborców. Dobry samorządowiec myśli strategicznie, nie kierując się kalendarzem wyborczym. Jest zawsze otwarty na problemy lokalnej społeczności. Empatycznie słucha i otwiera się na potrzeby mieszkańców, a podejmując decyzje zawsze uwzględnia konsekwencje finansowe i społeczne.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
• Komfort życia w spokojnym i atrakcyjnym przyrodniczo miejscu z wszystkimi plusami bliskości stolicy – wszystkie niezbędne potrzeby mieszkańcy mogą zaspokoić na miejscu, a jeżeli czegoś brakuje, to jest to dostępne w odległości kilkunastu minut jazdy
• Potencjał przedsiębiorczości

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
• Duży ruch tranzytowy na S7 i przez to podział miasta na części,
• Nadmierne ambicje polityczne działaczy samorządowych nastawionych na siebie i na zdobycie głosów w kolejnych wyborach, a nie na dobro wspólnoty (8 komitetów! 6 kandydatów na burmistrza?!?)

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Przedsiębiorcze Łomianki rozumiane jako:
1) zapewnienie najlepszych warunków dla biznesu. Z doświadczenia wiem, że jeżeli rozwija się biznes, to wszyscy na tym zyskują. Łomianki zawsze były oazą przedsiębiorczości. Wiem jak wykorzystać ten potencjał dla dobra wspólnego.
2) Rozwijanie przedsiębiorczej szkoły wspierającej szanse rozwojowe każdego ucznia z edukacją przedsiębiorczą i finansową na czele.
3) Wykorzystywanie najlepszych sprawdzonych pomysłów z innych samorządów.
To robię zawodowo.

Ponadto… 
Rozwinięcie mojego programu znajdą Państwo na stronie: https://kwwkoalicjadlalomianek.pl/bartosz-majewski/. Chętnie udzielę odpowiedzi na Państwa pytania. Zapraszam do spotkań na Teamsach w środy o 7:00 i piątki o 21:00 (https://tiny.pl/dgr42 ).
Jeżeli moja propozycja spotka się z Państwa uznaniem, to deklaruję, że zawsze będę słuchał Państwa głosu. W życiu publicznym wierzę w dialog, partnerskie relacje i współpracę na rzecz najlepszych pomysłów, niezależnie od tego kto jest ich autorem.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
PrzeciętniePREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024