www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Gabriela Belka

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 21
Wykształcenie: wyższe niepełne (ostatni rok studiów)
Zawód wykonywany: Studentka Położnictwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Komitet wyborczy: KWW Koalicja dla Łomianek
Kontakt: gabriela.belka@interia.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
W tym roku odbieram prawo wykonywania zawodu położnej. Jako studentka WUM-u, aktywnie działałam w samorządzie uczelni i jestem jedną z prowadzących podcast „MUWiMY”. W wolnych chwilach oddaję się pasji do muzyki i tworzenia własnych kompozycji, zawsze chętnie uczestniczę w naszym lokalnym festiwalu „Łomot”. W naszej gminie mieszkam od urodzenia, tu też znalazłam pierwszą pracę. Liczę na jedno- szansę. Bez zaangażowania młodych ludzi nasza przyszłość zostanie w tyle. Chcę zacząć działać.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Wybudowanie drogi S7, które zakończyć ma się w 2030 r., zdecydowanie poprawi komunikację Łomianek z Warszawą, z których wyjeżdżać będziemy jedynie do pracy, a czas wolny będziemy spędzać tu- w świetlicach i miejscach rekreacji przy jeziorach i w okolicach KPN. Mam nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się terenami zielonymi, które będą współistnieć z nowoczesną i ekologiczną infrastrukturą.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najważniejsza inwestycja powinna odnosić się do największego koszmaru mieszkańców, czyli utrudnień dotyczących dojazdu do Warszawy. Z resztą poruszanie się po Łomiankach też nie jest proste- potrzeba nam chodników, ścieżek rowerowych, przejezdnych dróg, oraz miejsc, do których te drogi będą prowadzić- nowe żłobki, szkoła, ale też obiekty lokalne pozwalające spędzić przyjemnie czas wolny w Łomiankach, niezależnie od wieku.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to aktywista, który działa z zaangażowaniem, który nie poddaje się po pierwszych niepowodzeniach i przede wszystkim- szuka rozwiązań. To społecznik, nie urzędnik. Ktoś dla kogo pomoc drugiej osobie jest priorytetem. To nie człowiek uwikłany w potyczki partyjne lub też niesnaski lokalne. Dla mnie samorządowcem powinna zostać osoba, która nigdy nie przekłada własnych interesów nad dobrostan mieszkańców.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Jesteśmy prężnie rozwijającym się miastem, w idealnym położeniu niedaleko Warszawy, ale też blisko natury, z której dóbr chętnie korzystamy. Jesteśmy różni, ale to pokazuje naszą siłę jako mieszkańców, bo każdy może od siebie przekazać i dać coś zupełnie innego. Łomianki przede wszystkim posiadają ogrom potencjału – czas go wykorzystać.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Wielu nowych mieszkańców nie integrujących się ze społecznością lokalną, która również sama w sobie zintegrowana wcale się być nie wydaje. Z czego to wynika? Być może z niewystarczającej ilości miejsc przeznaczonych do wspólnej rekreacji? Ale najsłabszą stroną Łomianek są przede wszystkim utrudnienia na wjeździe do Warszawy. Jednak brak inwestycji w tereny nad Wisłą, czy w okolicach naszych jezior, wzrost zaśmiecenia, nie tylko znikających terenów zielonych to również istotne problemy.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 

•Budowa przedszkola w Łomiankach i w Kiełpinie, dopasowanie budynku starej szkoły w Sadowej do pełnienia nowej funkcji żłobka

•Dostosowanie gminy do chwały „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu”

•Darmowe badania przesiewowe

•Nowe ścieżki rowerowe

•Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw poprzez zachęty do zatrudniania młodych mieszkańców

•Stworzenie specjalnych przestrzeni dla kobiet karmiących piersią

•Utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia programu ochrony zwierząt

Ponadto… 
Polecam zapoznać się ze szczegółowymi założeniami programu naszego komitetu, zapraszam- https://kwwkoalicjadlalomianek.pl/program/


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
PrzeciętniePREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024