www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Łukasz Kowalski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 39
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: informatyk

Komitet wyborczy: KWW Wspólne Łomianki
Kontakt: lljkowalski@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od momentu zamieszkania w Łomiankach angażuję się w życie społeczności lokalnej. Jestem obecnie przewodniczącym Zarządu Osiedlu Łomianki Baczyńskiego, Wiceprzewodniczącym Rady Rodziców SP nr 1 w Łomiankach, w latach 2018 – 2021 byłem członkiem Rady Nadzorczej Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jestem informatykiem, nauczycielem w Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach , a także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki za kilkanaście lat powinny być miastem prężnie się rozwijającym odrębnym od Warszawy. Z nowoczesnym budynkiem ratusza miejskiego służącym mieszkańcom.
Szybkim dostępem do Warszawy.
Należy starać się o rozwój infrastruktury tramwajowej a także warto myśleć o metrze.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Najważniejsza jest w chwili obecnej budowa szkoły w Łomiankach Dolnych (Szkoła podstawowa i Liceum ogólnokształcące) oraz przygotowanie żłobka państwowego w jednym z budynków posiadanych przez gminę.
Dokończenie kanalizacji w miejscach gdzie jej brakuje oraz utwardzenie dróg tam gdzie tego nie ma.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, która działa dla lokalnej społeczności współdecydując o celach i zadaniach w swoim regionie.
Cechy dobrego samorządowca to umiejętności: rozmowy, słuchania i podejmowania decyzji.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Duża liczba mieszkańców,
Bliskość Warszawy.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Brak dobrej komunikacji z Warszawą,
Przepełnione szkoły,
Brak żłobka,
Bark miejsca gdzie młodzież może popołudniami spędzać czas,
Bark apteki całodobowej mimo, tak dużej ich liczby w mieście.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Powstanie państwowego żłobka,
Budowa szkoły w Łomiankach dolnych i zlikwidowanie drugich zmian w szkołach,
Osiedlowe kluby dla seniorów tam gdzie to możliwe,
Popołudniowe miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży,
Warto prowadzić dyskusje w sprawie budowy tramwaju czy metra, które znacznie przyspieszy dotarcie do stolicy.

Ponadto… 
Łomianki to miasto, które się rozwija i powiększa. Cieszę się, że mamy basen, lodowisko i inne atrakcje sportowe. W domu kultury sporo się dzieje, co daje możliwość obcowania z kulturą.
Na swoim osiedlu lubię zielony teren, pachnący wiosną bez i społeczność sąsiedzką.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024