www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Marek Krauze

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 69
Wykształcenie: Techniczne
Zawód wykonywany: Właściciel biznesu  branży motoryzacyjnej

Komitet wyborczy: Dialog Łomianki
Kontakt: e-mail: marekkrauze1@wp.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem miłośnikiem sportu i motoryzacji. W swojej karierze sportowej byłem zawodnikiem sekcji łuczniczej Klubu Sportowego Marymont Warszawa, a także wieloletnim sędzią klasy pierwszej i instruktorem sportu. Pracowałem na państwowych posadach w wojskowości oraz Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Przez wiele lat prowadziłem biznes w branży motoryzacyjnej. Prywatnie uwielbiam dobrą muzykę, taniec, wędkarstwo i podróże. Od 20 lat jestem związany z gminą Łomianki.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Aktualnie Łomianki są postrzegane jako tak zwana „sypialnia Warszawy”. Nasza miejscowość musi w końcu wejść pewnym krokiem w XXI wiek i stać się prawdziwym miastem, które od rana do nocy tętni życiem. Tak żeby mieszkańcy nie musieli szukać miejsc do spędzania czasu w stolicy czy pobliskich miejscowościach a mieli wszystko co potrzebne tu na miejscu.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Do najważniejszych inwestycji należy:
– rozbudowa wodociągów i kanalizacji
– komunikacja miejska która będzie obejmować każdy zakątek gminy
– poprawa infrastruktury drogowej
– powstanie żłobka publicznego

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba wybrana przez członków społeczności zamieszkującej dany obszar, by ich reprezentować i działać na rzecz danego terenu.
Powinien się kierować uczciwością, pracowitością, być empatyczny i gotów do dialogu z mieszkańcami oraz udzielania pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mocną stroną Łomianek są ich mieszkańcy. Mamy wielu wykształconych oraz utalentowanych ludzi w których trzeba obudzić drzemiący potencjał i sprawić byśmy razem zbudowali Łomianki XXI wieku.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabych stron jest bardzo wiele, począwszy od złego stanu dróg, niewystarczającej opieki zdrowotnej, zbyt małej ilości miejsc w szkołach, skończywszy na braku poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– Budowa żłobka publicznego
– Komunikacja miejska obejmująca każdy zakątek naszej gminy
– Organizacja ogólnodostępnych imprez integrujących mieszkańców w różnym wieku
– Działania na rzecz opieki nad zwierzętami
– Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy
– Powstanie ratusza Łomianki
– Poprawienie jakości stanu dróg
– Uruchomienie nowego klubu sportowego z nietuzinkowymi dyscyplinami sportowymi
– Zorganizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
– Budowa mieszkań komunalnych

Ponadto… 
Jeśli chcesz by w gminie Łomianki żyło Ci się lepiej, oddaj na mnie swój głos ! Zrobię wszystko by Cię nie zawieść. Będę do Twojej dyspozycji, z zaangażowaniem będę rozwiązywał wszelkie problemy mieszkańców.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024