www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Elwira Bartnik

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 49
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Przedsiębiorca

Komitet wyborczy: KWW Koalicja dla Łomianek
Kontakt: www.kwwkoalicjadlalomianek.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem mieszkanką Łomianek od urodzenia. Tu chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 1, tu prowadzę działalność gospodarczą. Mój wolny czas spędzam aktywnie ze swoimi dziećmi. Widzę braki ale też i możliwości naszego miasta do wsparcia rozwoju naszych najmłodszych mieszkańców i młodzieży. Aktywnie uczestniczę w Radzie Rodziców SP nr 1 i trójce klasowej. Widzę jakie są możliwości w codziennym funkcjonowaniu społeczności szkolnych. I wiem, że są to sprawy które przy wspólnym wsparciu możemy zrobić.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki to miasto wielu ukrytych możliwości a ich rozwój zależy wyłącznie i aż tylko od nas. Jeśli zostanę wybrana przez Państwa do Rady Miasta Łomianki będę starała się aby nasze miasto w swoim rozwoju ukierunkowane było na potrzeby najmłodszego pokolenia, które jest naszą przyszłością. Młodzieży, która przygotowuje się do tworzenia naszej rzeczywistości i seniorów, którym zawdzięczamy to co mamy. Ważną grupą są też osoby z niepełnosprawnością, które potrzebują naszego wsparcia.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Łomianki stają się coraz większą aglomeracją z zwiększającym się zapotrzebowaniem na żłobki, przedszkola i szkoły a co jest z tym związane wewnętrzną miejską komunikacją. I tu jest największa potrzeba inwestycji. A skoro żłobki, przedszkola i szkoły to również rozwój i rozbudowa instytucji kulturowych.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowcem nie rodzimy się, nim się stajemy otwierając się na potrzeby innych ludzi i świata. I nie zależnie od tego na jakim etapie życia jesteśmy jeżeli w naszym sercu jest miejsce na pomoc i opiekę nad innymi a do tego dołączymy jeszcze rozum to cechy najlepsze do stania się samorządowcem. Wielu powie też siła charakteru i będzie miał rację, bo to ona pozwala nam iść do przodu i podnosić się po upadku.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki stają się powoli miastem „młodych”, którzy chcą się rozwijać i tworzyć. Wzrasta też potrzeba uczestnictwa mieszkańców w tym co się dzieje w naszej lokalnej społeczności. Przykładem na to jest Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny i wzrastająca co roku ilość składanych wniosków. W młodych siła i moc.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Niestety słabą stroną Łomianek jest brak chęci komunikacji i współpracy lokalnych grup społecznych. Konflikty i spory są najbardziej wybrzmiewającymi hasłami a to przecież dialog i współpraca w dążeniu do realizacji planów jest najważniejsza. Jeżeli to osiągniemy, to staniemy się miastem silnym i bez słabych stron bo Łomianki są dla wszystkich.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
1. Dobra jakość życia w Łomiankach.
2. Spójna koncepcja rozbudowy infrastruktury.
3. Zdrowie, sport, rekreacja, ochrona środowiska.
4. Edukacja i kultura.
5. SMART CITY Łomianki.
6. Transformacja energetyczna w Łomiankach.
7. Młodzież.
8. Seniorzy.
9. Przedsiębiorcy.

Ponadto… 
Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszego programu wyborczego www.kwwkoalicjadlalomianek.pl
Uważam też, że czas na zmiany w Radzie Miejskiej.
Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć mnie swoim głosem 7 kwietnia 2024 będzie to dla mnie zaszczyt. Dziękuję.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024