www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Jarosław Białobrzeski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 37
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywane: Specjalista ds. Obsługi Spraw Sądowych

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marka Zielskiego

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od urodzenia jestem mieszkańcem Gminy Łomianki, od zawsze związany z Dziekanowem Polskim. Tu mam rodzinę, znajomych i chcę tu budować przyszłość. Chcę, aby Łomianki oferowały dobre warunki do życia: bezpieczne drogi, nowoczesne oświetlenie i ciekawe miejsca spotkań w gronie przyjaciół, zarówno na łonie natury, jak i podczas interesujących wydarzeń.
Zawodowo pracuję w dużej firmie ubezpieczeniowej, a doświadczenie i umiejętności tam zdobyte wykorzystam dla dobra Gminy.
Chętnie angażuję się w akcje społeczne.
Głosując na mnie masz pewność, że Twój głos będzie słyszalny!


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Chciałbym, aby Łomianki były miejscem, gdzie zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej gminy znajdą dla siebie miejsce na wypoczynek i aktywne spędzenie czasu. Zależy mi na tym, aby jak największa ilość dróg była utwardzona oraz oświetlona nowoczesnymi lampami LED. Należy pilnować, aby Łomianki rozbudowywały się zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli nam na zachowanie ładu przestrzennego.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
W pierwszej kolejności Łomianki potrzebują nowej szkoły, przedszkola i żłobka. Musimy skupić się na modernizacji i rozbudowie dróg, co poprawi komfort życia mieszkańców oraz pozwoli na rozbudowę sieci komunikacji wewnątrzgminnej. Ważną inwestycją jest również budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przede wszystkim na terenach wiejskich. Zależy mi również na budowie Strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim i stworzeniu miejsca aktywności dla społeczności lokalnej.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Moim zdaniem samorządowiec to osoba, która potrafi współpracować na rzecz lokalnej społeczności oraz Gminy Łomianki. Musi umieć słuchać i przede wszystkim szanować Mieszkańców. Powinna wykazywać się zainteresowaniem w zakresie życia Gminy i chcieć działać na rzecz poprawy jakości życia nas wszystkich.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Najmocniejszą stroną Łomianek są walory naturalne takie jak zbiorniki wodne, KPN czy tereny zielone. To na odpowiedniej opiece oraz ich jednoczesnym wykorzystaniu powinniśmy się skupić. Do tej pory wspominam, kiedy całe wakacje spędzało się nad jeziorem czy jeździe rowerem. Chciałbym, aby następne pokolenia mogły również budować takie wspomnienia i nawiązywać nowe relacje z równieśnikami.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Łomianki potrzebują zmian, głównie w zakresie współpracy Samorządu z mieszkańcami. Wierzę, że po wyborach uda się to zmienić i wspólnie działać na rzecz Gminy Łomianki. Dzięki temu naprawimy drogi, wymienimy oświetlenie, zbudujemy sieć wod-kan i zintegrujemy Gminę Łomianki jako społeczeństwo.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Tak jak pisałem powyżej zależy mi na równych i bezpiecznych drogach, oświetlanych przez nowoczesne i energooszczędne latarnie LED. Istotną kwestią jest bezpieczeństwo, zapewnione przez budowę nowej strażnicy OSP, przebudowę wałów, zwiększenie obsady i czasu działania Straży Miejskiej. Chciałbym wspierać również działania na rzecz rozbudowy edukacji w Gminie Łomianki.

Ponadto… 
Dzięki działaniom podejmowanym wspólnie z grupą społeczną Łomianki to My, udało nam się zorganizować wiele ciekawych akcji, takich jak sadzenie lasu, sprzątanie Jeziorka Dziekanowskiego czy zbiórka na rzecz WOŚP. Wiem, że razem z kandydatami z KWW Marka Zielskiego, będziemy mogli działać dalej na rzecz lokalnej społeczności, włączając w nasze działania kolejne chętne osoby, bo Razem Możemy Więcej!


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024