www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Łukasz Trojanek

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 39
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: mgr prawa, menadżer kategorii

Komitet wyborczy: KWW Marka Zielskiego
Kontakt: https://lomiankitomy.pl/kandydaci-do-rady-miejskiej/

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem związany z Łomiankami od urodzenia, bezpartyjny. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyspecjalizowałem się w prawie pracy, zamówień publicznych i administracyjnym. Zawodowo związałem się z branżą BHP i zarządzam procesami biznesowymi w międzynarodowej firmie z tej branży.
Prywatnie lubię kolarstwo górskie i przełajowe, odprężam się pracując w ogrodzie, a kiedy mam wolny czas czytam książki historyczne.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki powinny być przestrzenią pełną życia mieszkańców, bezpiecznym otoczeniem, zrównoważonym i sąsiedzkim. Jakość przestrzeni miejskiej powinna uwzględniać walory przyrodnicze i zachęcać do aktywności i wypoczynku.

Niestety wciąż mamy duże zapóźnienia w realizacji podstawowych inwestycji, placówek edu, niezrozumiałą zabudowę pomijająca potrzeby mieszkańców, niedostatek miejsc takich jak skwery, place zabaw, parki, do których można spokojnie i bezpiecznie dojść i dojechać rowerem z rodziną.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Znam każdy fragment naszej gminy, mam tu rodzinę, przyjaciół i znajomych. Wychowywałem się tutaj, chodziłem do szkoły i zaczynałem pracę.

Odpowiem tak: WSZYSTKIE tu wymienione, bo wszystkie sprawy są ważne.
W programie naszego Komitetu są 4 filary takie jak Inwestycje, Społeczeństwo, Środowisko i Bezpieczeństwo. Ten program to efekt naszych rozmów z mieszkańcami, o których także opowiadamy na spotkaniach wyborczych.

Zapraszam: https://lomiankitomy.pl/program-wyborczy/ oraz nasze wydarzenia.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
To jest osoba działająca na rzecz wspólnoty lokalnej zgodnie z regułami prawa, samorządności i wedle zasady transparentności. Jest rzecznikiem interesów mieszkańców i działa w imię ich dobra oraz gminy.
Powinien kierować się takimi wartościami jak sprawiedliwość społeczna, równość, moralność, partycypacja obywatelska i zrównoważony rozwój.
Uważam jeszcze, że powinien integrować mieszkańców i zachęcać ich do aktywności w budowaniu wspólnoty dobrych relacji sąsiedzkich.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Zdecydowanie atrakcyjne położenie między Puszczą Kampinoską, a Wisłą. Walory przyrodnicze, tereny Natura 2000 i nadwiślański Rezerwat Ławice Kiełpińskie. Lasy łąki, jeziora sprzyjają aktywności fizycznej: spacery, nordic walking, bieganie, jazda konna, rowery… Przyroda, zwierzęta i ornitologiczny raj zachęcają to turystyki również osoby spoza naszej gminy.

Nie można pominąć bliskości Warszawy, w której pracuje i uczy się duża część naszych mieszkańców.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Dojazd do Warszawy i nienadążająca za zabudową infrastruktura. Bliskość Stolicy zachęca do osiedlania się w naszej gminie i powoli stajemy się sypialnią Warszawy.

Przez Łomianki przebiega droga krajowa S7, którą poruszają również mieszkańcy sąsiednich gmin jak Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki i dalej na północ, a dla mieszkańców i osób pracujących w Warszawie to droga do domu oraz na urlop czy weekendowy wypoczynek.

Brak dobrego połączenia ze Stolicą powoduje, że stoimy w korkach.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
-Budowa i modernizacje dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz poprawa ich bezpieczeństwa,
– Powstanie infrastruktury oraz przestrzeni przyjaznej do spotkań i spacerów, a także organizacji wydarzeń zachęcających do różnych aktywności i wypoczynku,
– Budowa publicznych żłobków i przedszkoli, bon żłobkowy, bo potrzeby w tym obszarze są olbrzymie,
– Zatrudnienie ekipy, która zajmowałyby się codziennym utrzymaniem dróg, chodników, zieleni oraz porządkiem na ulicach,
– Współpraca z mieszkańcami.

Ponadto…
Drodzy mieszkańcy,

KWW Marka Zielskiego to grupa stworzona przez mieszkańców Łomianek – grupę społeczną „Łomianki to My”. Nie powstaliśmy z przypadku, od ponad roku pracowaliśmy nad naszym programem wyborczym rozmawiając z mieszkańcami oraz widząc stan naszej gminy.

Nie obiecujemy rzeczy niemożliwych i jesteśmy realistami. Jeżeli tylko nam Państwo na to pozwolą to ja i moi koledzy z KWW Marka Zielskiego będziemy ciężko pracowali, że poprawić stan naszej gminy i zadowolenia mieszkańców.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024