www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Janusz Skonieczny

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 45
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Inżynier Oprogramowania

Komitet wyborczy: KWW Dialog Łomianki
Kontakt: 578 271 924, Janusz.Skonieczny@Lomianki.ORG, https://radny.skonieczny.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Od 20 lat działa w lokalnych stowarzyszeniach, by wspólnie z sąsiadami dbać o Łomianki. Tytan pracy społecznej. Ciągle komuś pomaga i doradza, od lat pracuje społecznie w ogólnopolskich organizacjach pozarządowych.

Magister inżynier informatyki, absolwent Fife College w Szkocji oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, przedsiębiorca, właściciel i prezes zarządu firmy Brave Labs sp. z o.o.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Jesteśmy wsią z aspiracjami do bycia miastem ogrodem. Aktualnie nie jesteśmy ani miastem ani ogrodem. Budujemy zbyt gęsto bez ładu i składu.

Idea miasta 15 minutowego nie kłoci się ideą miasta ogrodu. Dobre planowanie przestrzenne i urbanistyka mogą pomóc realizować obie wizje.

Przy okazji uchwalania planu ogólnego będziemy zaproponujemy nowe miejsca przeznaczonych pod usługi tak by zaspokajały potrzeby jednak nie stały się uciążliwą zmorą sąsiadów i by były wkomponowane okoliczną zabudowę.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Szkoła w Łomiankach dolnych. Przebudowa Wiślanej, Brzegowej, Łużyckiej, Kościelnej Drogi. Rozwój wewnętrznej komunikacji miejskiej.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Radny to nie zawód, to działalność społeczna. Rozwiązywanie realnych i trudnych problemów oraz decydowanie o tym, jak co roku sensownie wydać ponad 200mln, wymaga samozaparcia, dyplomacji, czasem bezczelności oraz umiejętności budowania szerokiego poparcia wśród mieszkańców i w radzie miejskiej.

Jestem inżynierem. Podejmuję decyzje w oparciu o dane, na bieżąco robię analizy i potrzebuję dostępu do informacji.
To normalne dla niektórych od niedawna, dla mnie to jest normalne od 25 lat.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Byłem członkiem zarządu stowarzyszeń „Nasze Łomianki” oraz „Pracownia Łomianki”, które od lat działają społecznie, biorą sprawy w swoje ręce i wspólnymi siłami kształtują nasze otoczenie. Mieszkańcy często biorą sprawy w swoje ręce. Mamy wśród nas światowej klasy specjalistów którzy gotowi są nam pomagać we wdrażaniu innowacji, wystarczy ich wspierać w działaniu i słuchać ich rad.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Betonoza. Łomianki są wielkim przedsiębiorstwem budowlanym na którym zarabiają ugruntowane koterie. Tutaj koszty są uspołeczniane a zyski prywatyzowane, musimy to zmienić przez planowanie przestrzenne i urbanistykę.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego?
Kandyduję do Rady Miejskiej, aby:

W Łomiankach Dolnych powstała szkoła otwarta na społeczność lokalną.
Dzieci mogły bezpiecznie docierać do szkoły.
By do Łomianek Dolnych regularnie jeździł autobus.
Na Kościelnej Drodze powstał chodnik, oświetlenie i przystanki autobusowe.
Ulica Brzegowa została wyremontowana na całej długości.
Przebudowano ul. Łużycką.
Powstała nowa droga z Łomianek Dolnych do ul. Brukowej.
W całych Łomiankach było czyste powietrze.
Obniżyć koszty gospodarowania odpadami.

Ponadto…
Wspólnie z państwem konsultowałem inwestycje w Łomiankach Dolnych i reprezentowałem państwa potrzeby. Jestem państwa radnym i dla państwa pracuję w 3 komisjach: Planowania Przestrzennego, Technicznej oraz Rewizyjnej. Otwarcie zabieram głos i buduję sojusze z innymi, by Łomianki Dolne nie były pomijane przy inwestycjach.

Starałem się o remonty ul. Fabrycznej, ul. Kościelnej Drogi, a projekt ul. Wiślanej i Brzegowej zawierał wiaty przystankowe, zieleń, bezpieczne chodniki i ścieżki rowerowe.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024