www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Eliasz Grubiński

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 32
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: Menedżer

Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Kontakt: 797-305-716, eliasz.grubinski@gmail.com, facebook.com/Grubinski.Eliasz

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Przede wszystkim jestem mężem i ojcem 3 dzieci.

Po ukończeniu studiów ekonomicznych oraz polityki służb wywiadowczych i bezpieczeństwa międzynarodowego na King’s College London zacząłem pracę w międzynarodowej firmie konsultingowej EY, pracując m.in. Zurychu i Londynie.

Ostatnie 3 lata pracowałem w Kancelarii Premiera jako wicedyrektor Departamentu Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa.

Jestem założycielem Stowarzyszenia Bezpieczne Łomianki oraz wieloletnim instruktorem harcerskim ZHR.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki zasługują na to, aby mieć Strategię Rozwoju Gminy na kolejne min. 15 lat. Uważam, że to w jaki sposób nasza gmina powinna wyglądać w perspektywie 10-15-20 lat powinno zależeć przede wszystkim od mieszkańców, a nie radnych. Radni są jedynie po to, by tę wolę mieszkańców skutecznie egzekwować. Dlatego taka Strategia powinna powstać w ramach konsultacji społecznych z każdym osiedlem i sołectwem, tak aby uwzględnić głos każdego mieszkańca oraz priorytety lokalnych społeczności.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Infrastruktura
• Systemowa poprawa stanu dróg
• Infrastruktura drogowa do nowych osiedli
• Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
• Buspas/tramwaj/kolejka
• Dodatkowe linie autobusów

Rodzina i bezpieczeństwo
• Publiczny żłobek
• Szkoła podstawowa w Łomiankach Dolnych
• Chodniki i oświetlenie
• Zwiększone nakłady na straż miejską

Dbałość o przyrodę
• Rozwój sieci ścieżek rowerowych
• Wysprzątanie Kampinoskiej Doliny Wisły
• Czujniki smogu
• Kompleksowa wymiana „kopciuchów” oraz dla seniorów

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec powinien być osobą, która niezależnie od afiliacji komitetu z jakiego startuje przede wszystkim powinna reprezentować głos mieszkańców. W samorządzie nie ma miejsca na swoje poglądy i spory z mieszkańcami, tylko na służbę dla całej społeczności. Dlatego, prawdziwy samorządowiec to ktoś kto jest w stałym i ciągłym kontakcie z mieszkańcami, tak aby wsłuchiwać się w ich prośby, problemy, wyzwania i adekwatnie do możliwości reagować poprzez uchwalanie odpowiednich uchwał.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki są pięknym i spokojnym miejscem do życia. Bliskość Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiej Doliny Wisły, lokalne stawy oraz liczne place zabaw sprawiają, że Łomianki są wymarzonym miejscem szczególnie dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Również życie kulturalne i społeczne w Łomiankach jest bardzo bogate. Bliskość do Warszawy powoduje, że Łomianki są zarówno z dala od zgiełku stolicy, a zarazem na tyle blisko, że w każdej chwili można szybko dostać się do Warszawy.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabością nie tyle Łomianek jako miasta, a jedynie infrastruktury, którą mam nadzieję uda się wkrótce poprawić, jest to, że bliskość do Warszawy nie jest równoznaczna z szybkim dojazdem do niej ze względu na brak buspasa, ciągłe korki oraz brak tramwaju/kolejki. Problemem jest niekontrolowana rozbudowa osiedli bez odpowiedniej infrastruktury oraz fatalny stan dróg w gminie oraz kompletny brak pomysłu rozwiązania tego problemu przez obecnie rządzących miastem.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– konsultacje z każdym osiedlem Łomianek i sołectwem gminy w zakresie ich potrzeb i oczekiwać w zakresie rozwoju miasta na kolejne 15 lat.
– współpraca z każdym chętnym mieszkańcem, Radnym, Burmistrzem w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju Łomianek na lata 2025-2040.
– wdrożenie Strategii Rozwoju Łomianek w życie jako dokumentu zobowiązującego Radę Miasta oraz Burmistrza do realizacji założeń Strategii przez kolejne 15 lat
– stały kontakt z mieszkańcami, częste spotkania i rozmowy

Ponadto… 
Chciałbym pokazać, że w Radzie Miasta można współpracować ponad podziałami czego dowodem będą prace i wdrożenie Strategii Rozwoju Łomianek na kolejne lata. Łomianki potrzebują spójnej strategii zrównoważonego rozwoju ponad podziałami, tak aby niezależnie od tego, kto będzie rządził kluczowe inwestycje były realizowane zgodnie z interesem wszystkich mieszkańców gminy.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024