www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Paweł Bartłomiej Bohdziewicz

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 44
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: urzędnik

Komitet wyborczy: KWW Koalicja dla Łomianek
Kontakt: pawel.bartlomiej.bohdziewicz@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem magistrem ekonomii i inżynierem, specjalizującym się w  zarządzaniu infrastrukturą krytyczną i modelem gospodarki o obiegu zamkniętym. Mieszkam wraz z rodziną w Dziekanowie Leśnym. Zawodowo od ponad 20 lat zajmuję się inwestycjami w sektorze gospodarki komunalnej. Realizowałem i rozliczałem z powodzeniem kilka projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej o wartości ponad 300 mln. zł. Posiadam długoletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządowymi.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Łomianki powinny być miastem (gminą) przystosowaną do głównych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi takimi jak: wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, wzrost średniej liczby dni upalnych oraz dłuższe fale upałów (tworzenie się tzw. „wysp ciepła”), lokalne powodzie lub podtopienia, powódź opadowa, susza (stepowienie obszarów przyrodniczych), susza hydrologiczna. Konieczne jest wdrażanie zaleceń zawartych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
W następnej kadencji w mojej ocenie najważniejszymi inwestycjami będą: budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych – obecnie trwa projektowanie, które ma zakończyć się prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ewentualnie sieci teletechnicznej – kanalizacja kablowa), co determinuje możliwości wykonania przebudowy dróg – przyjęty został zakres realizacyjny sieci na lata 2024-2027 (trzeba go w miarę uzyskiwania prawomocnych pozwoleń na budowę uzupełniać).

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowca muszą cechować takie przymioty charakteru jak: otwartość, transparentność, poszanowanie dla różnorodności, skuteczność i niezależność.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mieszkańcy ŁOMIANEK.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Rozproszenie budynków administracyjnych i brak wyraźnego centrum miasta oraz ośrodków wiejskich – w  mojej ocenie konieczne jest tworzenie centrów ośrodków wiejskich, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Obecnie trwa budowa świetlicy wiejskiej przy ul. Miłej w Dziekanowie Leśnym, co uważam właśnie za takie działaniem konsolidacyjnym dla mieszkańców Sołectwa.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
W nowej Radzie Miejskiej, jeżeli uzyskam Państwa zaufanie i poparcie będę chciał przyspieszyć procedurę pozyskiwania przez Gminę terenów koniecznych do budowy infrastruktury drogowej (obecne wysiłki w tym zakresie okazały się być niewystarczające) oraz rozpocząć proces projektowania nawierzchni ulic, w których została wykonana już sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Chciałbym również, przyczynić się do szybkiego wybudowania strażnicy dla  Ochotniczej Staży Pożarnej – Dziekanów Polski.

Ponadto… 
W naszej gminie w ostatnich latach byłem bezpośrednio zaangażowany w realizację takich zamierzeń inwestycyjnych jak: budowa nowej Szkoły Podstawowej w Sadowej, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (w obecnej kadencji to około 70 km). Uczestniczyłem w zakupie działki, która będzie przeznaczona na budowę strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziekanowa Polskiego – obecnie trwa procedura przetargowa w zakresie opracowania projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Źle


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024