www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Beata Lica-Jędrzejowska

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 35
Wykształcenie: Wyższe Magisterskie
Zawód wykonywany: Specjalista w dziale handlowym

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marka Zielskiego

Krótko o kandydatce / kandydacie:
W Łomiankach mieszkam od urodzenia. Tu się wychowałam, założyłam rodzinę i zbudowałam swoje życie. To moje miejsce na ziemi i chcę, aby było ono bezpieczne, przyjazne i pełne możliwości dla wszystkich. Posiadam wykształcenie dziennikarskie – public relations, a także uprawnienia służby BHP oraz Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. W przeszłości działałam w Zarządzie Osiedla Dąbrowa Leśna, gdzie zdobyłam cenne doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Moim celem jest reprezentowanie Państwa w Radzie Miejskiej w Łomiankach i dbanie o dobro wszystkich mieszkańców. Chcę być głosem tych, którzy często nie są wysłuchani oraz walczyć o realne zmiany w naszym mieście.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Wizja Łomianek na przyszłość zakłada zrównoważony rozwój miasta, uwzględniający potrzeby mieszkańców, ochronę środowiska i nowoczesne rozwiązania. Łomianki mogą stać się miastem, w którym każdy mieszkaniec czuje się komfortowo i bezpiecznie, mając dostęp do bogatej oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Moja wizja? Nowoczesne, ekologiczne szkoły i przedszkola, żłobki w każdej dzielnicy i dostępność różnych form aktywności kulturalnej i sportowej dla mieszkańców w każdym wieku.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
• Budowa szkoły i żłobka
• Doskonale utrzymane nawierzchnie dróg i chodników
• Inteligentne rozwiązania miejskie
• Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych
• Wsparcie lokalnych inicjatyw

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Do najważniejszych wartości, którymi powinien kierować się samorządowiec, należą: odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość, kompetencja i otwartość na dialog. Ważny też jest patriotyzm lokalny. Samorządowiec, który kieruje się tymi wartościami, może być gwarantem dobrego zarządzania i rozwoju lokalnej społeczności.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Łomianki to miasto, które urzeka swoją bliskością natury, idealne miejsce do życia dla osób ceniących sobie spokój. Bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, lasy, dużo zieleni i dostęp do Wisły. Ale Łomianki to nie tylko malownicza sceneria. To przede wszystkim społeczność ludzi życzliwych i otwartych, tworzących atmosferę serdeczności – widać to podczas wspólnych wydarzeń.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Przez Łomianki przebiega droga krajowa nr 7, co generuje korki i utrudnienia w komunikacji, dojazd do Warszawy również jest dużym utrudnieniem. W Łomiankach brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas, np. kin, teatrów, galerii sztuki, miejsc do spędzania czasu na wolnym powietrzu. Tereny nad Wisłą są zaniedbane i niezagospodarowane, brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby wypoczywać nad rzeką. Jednak największy problem to brak długofalowej strategii rozwoju miasta, która określałaby kierunki jego rozwoju.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
KWW Marka Zielskiego skupia się na czterech filarach – Inwestycje, Środowisko, Społeczeństwo i Bezpieczeństwo. W każdym filarze opisane są ważne obszary, które są potrzebne do rozwoju naszego miasta. Zapraszam do zapoznania się z naszymi planami, wizjami i pomysłami. Potrzeba nam dobrego zarządzania. Nasz kandydat na urząd Burmistrza Marek Zielski, ma szansę wprowadzić nową jakość tego urzędu. Razem z naszym zespołem chcielibyśmy aby Łomianki stały się wyjątkowym miejscem na długo.

Ponadto…
Razem możemy więcej!
Program wyborczy na – https://lomiankitomy.pl/
Zapraszamy do śledzenia FB – Łomianki to My


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024