www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Mateusz Krogulec

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 35
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Przedsiębiorca

Komitet wyborczy: KWW Marka Zielskiego
Kontakt: krogulec.mateusz@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Pierwsze kroki zawodowe stawiałem w Centrum Informacyjnym Rządu przy Kancelarii Premiera. Sukcesy zawodowe pozwalają mi na niezależność i kierowanie się wyłącznie sumieniem podczas podejmowania trudnych decyzji. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i spełnionym ojcem. Lubię sport, szczególnie kolarstwo. Ukończyłem triathlon na dystansie pełnego Ironmana. Mój najnowszy projekt to nowo powołana Fundacja, której celem jest walka z dezinformacją i hejtem w Internecie.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Kilka lat to przyszła kadencja. Remonty dróg. Szkoła w Łomiankach Dolnych. Buspas. Kanalizacja. Nowe trasy busów lokalnych linii, połączenia Dąbrowy i Burakowa z centrum Łomianek.

Kilkanaście lat: Ukończona trasa S7 zabezpieczona wysokimi ekranami akustycznymi i dodatkowymi pasami zieleni, jak w porozumieniu zawartym z GDDKiA co dla Mieszkańców Dąbrowy zmniejszy uciążliwość trasy. Dodatkowe przejście pod trasą połączone drogą pieszo-rowerową pozwolą mieszkańcom na dostęp do Kampinosu.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Przede wszystkim drogi. Zrobimy maksimum dla budowy przyzwoitych ulic.

Po drugie oświata. Budowa szkoły w Łomiankach Dolnych. Remont i adaptacja na żłobki budynków w dawnych przedszkolach w Dąbrowie i Sadowej.

Na koniec najważniejsze. Poprawa dojazdu do Warszawy. Zanim powstanie S7 musimy wspólnie z Warszawą wybudować buspas. Nie dopuszczę również do zamknięcia wyjazdu z Burakowa w stronę Warszawy co jest niestety możliwe i nie możemy wykluczyć takiego scenariusza.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Radny nie może być zakładnikiem populizmu. Powinien charakteryzować się odpowiedzialnością za swoje decyzje i niezależnością w głosowaniach. Kończąca się kadencja była zdominowana przez asekuranckie podejście. Przypomnę, że ustępujący Radni bali się podnieść podatek od nieruchomości o dosłownie kilka złotych w skali roku. Nie skorzystali więc z możliwości powiększenia budżetu i finansowania nowych inwestycji, czy programów służących całej łomiankowskiej społeczności.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Bliskość Puszczy Kampinoskiej i Wisły – obszar Natura 2000. Jednocześnie bardzo blisko Warszawy. Dzięki temu możemy mieć ciszę, spokój i naturę nie tracąc dostępu do kultury, rozrywki i miejsc pracy w Stolicy.

Względnie dobre usługi publiczne chociaż tutaj powinno znaleźć się zdecydowanie więcej inwestycji Powiatu. Zdecydowanie należy polepszyć pozycję Łomianek w Powiecie.

Dobra oferta edukacyjna i kulturowa chociaż tutaj zawsze jest pole do pewnej poprawy.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Słabą stroną jest też brak uchwały krajobrazowej i postępująca reklamoza Łomianek. Możemy być pięknym miejscem, a przykrywają nas reklamy jak na Krupówkach.

Rozbicie społeczne pomiędzy osiedlami. Konflikt pomiędzy starymi, a nowymi mieszkańcami. Część radnych podsyca napięcia zamiast je łagodzić.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego?
Dla całych Łomianek: drogi i kanalizacja jako priorytet. Następnie edukacja, poprawa usług dla mieszkańców. Wsparcie rodzin i seniorów. Budowa buspasa i biogazowni.

Lokalnie: Nowa funkcja zabytkowego drewnianego pensjonatu w Dąbrowie zostanie wybrana przez mieszkańców drogą głosowania. We współpracy z Zarządami Osiedli sami wybierzemy czy wolimy żłobek, punkt dziennej opieki nad dziećmi, dom seniora, dom spotkań sąsiedzkich, świetlicę dla młodzieży, małą gastronomię czy sekcję domu kultury.

Ponadto… 
Radni powinni kierować się etyką, reprezentować wartości demokratyczne, przestrzegać normy społeczne, w tym poszanowanie osób o innych poglądach. Obecnie jest z tym problem.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024