www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Wojciech Moryciński

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 40
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Inwestor

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Dąbrowskiego
Kontakt: 530015918, w.morycinski@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Jestem mieszkańcem Łomianek od urodzenia. Z wykształcenia jestem politologiem, a zawodowo jestem związany z branżą nieruchomości. Prywatnie jestem mężem oraz tatą Helenki i Alexandra. Moim hobby jest lotnictwo. Zrealizowałem na rzecz Mieszkańców Łomianek wiele projektów.
Jestem wolontariuszem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach. Od 22 lat jestem honorowym krwiodawcą z dorobkiem 20 litrów oddanej krwi. Założyłem i prowadzę Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi „Łomiankowscy Krewniacy”.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
W moim przekonaniu kierunki rozwoju Łomianek powinny być oparte na niskiej zabudowie mieszkaniowej z uporządkowaną siecią ulic(asfaltowych/brukowanych)wyposażonych w wodociąg oraz kanalizację. Rozwój miasta powinien być połączony z poszanowaniem walorów przyrodniczych, które stanowią o wyjątkowości Łomianek. Realizacja projektu odbudowy Strugi Dziekanowskiej, sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego oraz połączenie ścieżką rowerową z Warszawą będą stanowić o atrakcyjności naszej małej ojczyzny.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Inwestycje według priorytetów:
1. Budowa wodociągu i kanalizacji
2. Infrastruktura drogowa wraz z oświetleniem
3. Budowa szkoły, przedszkola i żłobka
4. Zapewnienie godnych warunków przewozu-zwiększenie ilości nowoczesnych autobusów przegubowych oraz zadaszone wiaty przystankowe
5. Rozbudowa monitoringu miejskiego oraz zwiększenie etatów lokalnej policji
6. Stworzenie oferty zajęć dodatkowych kulturalno-rozrywkowych dla młodzieży 12+
7. Rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej dla Seniorów

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, która poprzez uczciwość i chęci do działania jest powszechnie znana w lokalnej społeczności. Dzięki nienagannej postawie oraz zaangażowaniu społecznemu wzbudza zaufanie. Dobry samorządowiec podejmuje wiele inicjatyw społecznych służących dobru wspólnemu. Potrafi wyznaczać cele, przedstawiać sposoby ich realizacji, a w finale je realizować. W moim przekonaniu samorządowiec powinien mieć umiejętność rozwiązywania trudnych spraw i problemów.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
-bliskość Warszawy
-duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw
-sąsiedztwo wielu ,,zielonych terenów”
-wspaniali ludzie

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
-utrudniony dojazd do Warszawy
-słaba infrastruktura drogowa
-zbyt mała ilość placówek oświatowych: szkół z zapleczem sportowym, przedszkoli państwowych oraz brak żłobka
-zła jakość powietrza w sezonie grzewczym-jesiennym/zimowym
-niski poziom bezpieczeństwa-zbyt mała sieć monitoringu miejskiego oraz zbyt mało policjantów
-brak ścieżki rowerowej do Warszawy
-brak oferty kulturalno-sportowej dla młodzieży w wieku 12+
-brak ośrodka pobytu dziennego z zapleczem rehabilitacyjnym dla Seniorów

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
1.Rozwój infrastruktury-budowa oraz remonty dróg, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych (w tym do Warszawy), udrożnienie lokalnego ruchu samochodowego
2.Bezpieczeństwo: dofinansowanie ponadnormatywnych patroli policji, przywrócenie nocnych godzin pracy Straży Miejskiej, rozbudowa monitoringu miejskiego, poprawa bezpieczeństwa przy SP2, modernizacja wałów przeciwpowodziowych
3.Oświata: budowa szkoły w Łomiankach Dolnych, budowa publicznych przedszkoli i żłobka

Ponadto… 
Pragnę aby Łomianki rozwijały się na tyle intensywnie żeby Mieszkańcy narzekali na ilość prowadzonych inwestycji, a nie na ich brak. Życzę sobie i Państwu aby nowo wybrana władza kierowała się poszanowaniem dobra zarówno jednostki jak i ogółu, a relacje urząd-Mieszkańcy cechowały szacunek, transparentność oraz partnerstwo. Bez względu na przekonania polityczne oraz sympatie i antypatie zachęcam wszystkich z Państwa do udziału w wyborach samorządowych 2024. Pozdrawiam, Wojciech Moryciński.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024