www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Damian Sokołowski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 31
Wykształcenie: Informatyczne
Zawód wykonywany: Lider i analityk biznesowo-systemowy

Komitet wyborczy: KWW Tomasza Dąbrowskiego
Kontakt: www.damiansokolowski.pl, kontakt@damiansokolowski.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Mieszkaniec Łomianek od 25 lat, z wykształcenia informatyk, z zawodu lider i analityk biznesowo-systemowy w IT. Z sukcesem realizuje międzynarodowe projekty IT o wartości do 4 mld zł. Zaangażowany w działalność społeczną i sportową, koordynował projekt unijny przeciwdziałający e-wykluczeniu. Jako były zawodnik KS Łomianki, prowadził zajęcia piłkarskie dla setek dzieci z Łomianek. Ambitny, efektywny, z wizją rozwoju Łomianek, skoncentrowany na bezpieczeństwie, edukacji i zielonych przestrzeniach.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Dążę do harmonijnego rozwoju Łomianek z planami zagospodarowania uwzględniającymi dobro mieszkańców i środowisko. Moja wizja to skuteczna infrastruktura, dostęp do rekreacji oraz wystarczająca liczba miejsc w placówkach edukacyjnych dla dzieci (żłobki, przedszkola, szkoły), opieka nad seniorami i zapewnienie bezpieczeństwa. Stawiam na ograniczenie budowy bloków i gęstej zabudowy bez niezbędnej infrastruktury, aby zachować zrównoważony rozwój i jakość życia w gminie dla obecnych mieszkańców.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
– Budowa i remonty dróg (z chodnikami i oświetleniem) wraz z uregulowaniem własności prawnej.
– Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa studni głębinowych.
– Żłobki i przedszkola, szkoła w Łomiankach Dolnych i koncepcja szkoły w Kiełpinie.
– Wsparcie inwestycji środkami zewnętrznymi.
– Domy Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z zabiegami rehabilitacyjnymi.
– Rozkorkowanie ruchu lokalnego poprzez przebudowę kluczowych skrzyżowań i dróg, oraz rozbudowa wewnętrznej komunikacji miejskiej.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to przede wszystkim służebna postać dla wspólnoty lokalnej. Powinien charakteryzować się otwartością na dialog, empatią oraz gotowością do słuchania potrzeb. Kluczowe wartości, którymi powinien się kierować, to transparentność, uczciwość, odpowiedzialność, a także innowacyjność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów. Powinien wykazywać inicjatywę, służyć rozwojowi społeczności i umieć efektywnie zarządzać publicznymi zasobami, zawsze z myślą o największym pożytku dla mieszkańców.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Niewątpliwie najmocniejszą stroną Łomianek są mieszkańcy, którzy, jak nikt inny znają potrzeby gminy. To osoby wykształcone z fachową wiedzą z różnych dziedzin, angażujący się w rozwój naszej gminy. Chciałbym, by rada i urząd bardziej wsłuchiwała się w potrzeby i sugestie mieszkańców.
Kolejną mocną stroną jest położenie Łomianek, czyli z jednej strony bliskość do stolicy (dlatego należy zadbać o jak najszybszy dojazd) a z drugiej piękne położenie pomiędzy Wisłą a Kampinosem.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
– Nieuregulowana własność działek drogowych, słaby stan nawierzchni dróg, brak oświetlenia i chodników zapewniających bezpieczeństwo.
– Pozwolenia na zbyt gęstą zabudowę, bez zapewnienia odpowiedniej i wydajnej infrastruktury.
– Brak żłobków, wystarczającej ilości przedszkoli i dwuzmianowość w szkołach.
– Wykluczenie komunikacyjne mieszkańców obrzeży Łomianek.
– Coraz dłuższy czas dojazdu do Warszawy i brak alternatywy w postaci ścieżki rowerowej łączącej Łomianki z np. Metrem Młociny.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
– W Łomiankach Dolnych budowa i przebudowa dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem i zatoczkami parkingowymi.
– Szkoła w Łomiankach Dolnych, koncepcja szkoły w Kiełpinie, żłobek i przedszkole.
– Przebudowa kluczowych skrzyżowań przy wyjeździe z Łomianek Dolnych.
– Działania na rzecz poprawy stanu dróg w Dziekanowie Bajkowym.
– Remonty lokalnych dróg i rozbudowa sieci wod-kan w miejscach wykluczonych.
– Patrole Straży Miejskiej 24h oraz rozbudowa monitoringu miejskiego.

Ponadto… 
To, co mnie wyróżnia to ambicja i skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów, dlatego swoje doświadczenie zawodowe przeniosę na konkretne działania na rzecz naszej społeczności.
Moje podejście do wsłuchiwania się w potrzeby, proponowanie skutecznych rozwiązań i przekładanie ich na działające projekty, widzę jako klucz do sprawienia, aby Łomianki działały, jak dobrze prosperująca firma – efektywnie, z korzyścią dla mieszkańców i bez marnotrawienia środków.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024