www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Tomasz Dąbrowski

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 1

Wiek: 25
Wykształcenie: Wyższe – mgr
Zawód wykonywane: Funkcjonariusz służb mundurowych

Komitet wyborczy: KW Stowarzyszenia „Halo Łomianki”
Kontakt: 530-771-222, tomasz98dabrowski@gmail.com, halolomianki.pl

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Nazywam się Tomasz Dąbrowski. Od urodzenia mieszkam w Łomiankach. Ukończyłem studia magisterskie w zakresie bezpieczeństwa oraz studia MBA w zakresie zarządzania. Od 2018 roku reprezentowałem Państwa w Radzie Miejskiej w Łomiankach. Będąc najmłodszym Radnym, pracowałem jako jedyny w 4 Komisjach Rady.
Od wielu lat działam społecznie w ramach różnych organizacji pozarządowych. Razem ze Stowarzyszeniem Proobronnym „Amor Patriae” organizowałem uroczystości w Dziekanowie Leśnym poświęcone pamięci Lotnikom Amerykańskim. Jako działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego od wielu lat współorganizuję Centralny Zlot Młodzieży w Palmirach. Ponadto realizuje różne przedsięwzięcia w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu HDK Legion, Związku Polskich Spadochroniarzy oraz w ostatnim czasie w ramach lokalnego stowarzyszenia „Halo Łomianki”.
Za wieloletnią współpracę z łomiankowskimi kombatantami oraz podjęte działania na rzecz kultywowania historii i martyrologii narodu polskiego zostałem odznaczony medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.
Wiele z moich pomysłów i projektów zrealizowałem dzięki społecznemu wsparciu oraz współpracy z różnymi podmiotami. Proszę o reelekcję, ponieważ w Łomiankach jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa, na którym zależy na mi najbardziej.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat chciałbym aby Łomianki były miejscem z rozbudowaną infrastrukturą drogową i komunikacyjną. Miastem inwestującym w inteligentne rozwiązania, cyfrową infrastrukturę, a także rozwój nowych gałęzi gospodarki opartych na innowacjach. Otwarte konsultacje, dialog społeczny i partycypacja obywatelska realnie kształtują plany rozwoju z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb społeczności.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Uważam, że priorytetem dla najbliższej kadencji powinno być:
– skanalizowanie i zwodociągowanie całego obszaru Gminy,
– zapewnienie odpowiedniej liczby autobusów obsługujących mieszkańców,
– budowa Szkoły w Łomiankach Dolnych wraz z zapleczem sportowym w tym pływalnią,
– budowa nowego budynku Urzędu Miejskiego, który zapewni godne warunki pracy urzędnikom oraz odpowiedni poziom obsługi mieszkańców,
– stworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru całej Gminy.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, której zależy na kreowaniu miejsca w którym żyje on, jego rodzina, przyjaciele i sąsiedzi.
Chciałbym aby samorządowcy kierowali się wartościami takimi jak:
– bezinteresowność,
– obiektywność,
– cierpliwość,
– odpowiedzialność.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Naturalnymi zaletami Łomianek są:
– Położenie między Wisłą a KPN-em.
– Bliskość do m.st. Warszawy .
– Zżyta społeczność lokalna.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Wyzwania jakie stoją przed Łomiankami to:
– Nieuregulowane własności gruntów.
– Brak MPZP.
– Brak rozwiniętej wewnętrznej infrastruktury drogowej.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Najważniejszymi punktami mojego programu wyborczego są:
– 20% podwyżki dla pracowników samorządowych. Dobrze wynagradzani pracownicy to podstawa funkcjonowania samorządu oraz jakość obsługiwania mieszkańców.
– Zwiększenie etatów w Straży Miejskiej, tak aby funkcjonowała 24h/dobę oraz 7 dni w tygodniu.
– Montaż inteligentnego oświetlenia na przejściach dla pieszych oraz doświetlenie przystanków autobusowych w całej Gminie.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Dobrze

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Bardzo źle


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024