www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Aleksandra Czarzasta

KANDYDATKA DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 3

Wiek: 36
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: nauczycielka

Komitet wyborczy: KWW Dialog Łomianki
Kontakt: aleksandra.czarzasta@gmail.com

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Z wykształcenia jestem filologiem angielskim i nauczycielką. Obecnie pracuję z niepełnosprawną młodzieżą i dalej się kształcę. Kandyduję do Rady Miejskiej ponieważ chcę, aby mieszkańcy mieli swoją przedstawicielkę, która pragnie realnej poprawy warunków życia w gminie, zaangażowaną w podjęte działania, nastawioną na dialog i skuteczną komunikację z mieszkańcami, innymi radnymi i burmistrzem. Będę dążyć do tego by Łomianki miały przemyślaną strategię rozwoju, która będzie rzetelnie realizowana.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Przeprowadzając się kilka lat temu do Łomianek urzekł mnie klimat małego miasta, bez typowych blokowisk, z ciszą i bliskością natury. Teraz miasto bardzo się rozrosło, a nowych dróg nie przybyło. Należy ograniczyć do minimum budowę nowych osiedli dopóki infrastruktura drogowa nie będzie odpowiednia do tak szybko rosnącej ilości mieszkańców. Łomianki powinny stać się miastem, w którym do wszystkiego jest blisko, w którym będzie możliwość dojechać wszędzie rowerem albo dojść pieszo.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Jako rodzic i nauczyciel widzę, że szkoły w gminie Łomianki są przepełnione i konieczne jest szybkie wybudowanie nowej szkoły w Łomiankach Dolnych oraz drogi dojazdowej do szkoły. Niezbędna jest również poprawa komunikacji autobusowej na terenie całej gminy oraz bezpieczne wiaty rowerowe.
Należy kontynuować rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Stan dróg musi być na bieżąco monitorowany i poprawiany. Należy pozyskać środki z UE w celu podniesienia jakości życia mieszkańców

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec to osoba, która aktywnie uczestniczy w zarządzaniu lokalnymi sprawami i podejmowaniu decyzji, które wpływają na codzienne życie mieszkańców. Powinien działać w celu poprawy jakości życia lokalnej społeczności.
Samorządowiec powinien być uczciwy, wzbudzać zaufanie mieszkańców i unikać konfliktów interesów. Powinien wspierać inicjatywy kulturalne, edukacyjne, gospodarcze i ekologiczne.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
1. Bliskość stolicy – możliwości związane z rozwojem zawodowym i większy rynek pracy.
2. Położenie przy Kampinoskim Parku Narodowym – miejsce na spędzane czasu z rodziną i spacery.
3. Nowi mieszkańcy – nowe pomysły i świeże, obiektywne spojrzenie na zarządzanie.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
1. Brak długofalowej strategii rozwoju uwzględniającej szybko rosnącą liczbę mieszkańców.
2. Słaba infrastruktura drogowa; nieuregulowany stan prawny części dróg.
3. Brak żłobka samorządowego i przepełnione szkoły (nauka na dwie zmiany).
4. Konflikty w samorządzie lokalnym i brak chęci kompromisu.
5. Za mało miejsc na spotkania dla młodzieży.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Założeniem komitetu Dialogu Łomianki jest przede wszystkim dialog i otwarcie na mieszkańców. Łomianki potrzebują przemyślanej strategii rozwoju, która będzie rzetelnie realizowana.
Priorytetami są: zwiększenie ilości miejsc w szkołach, utwardzenie nawierzchni jak największej ilości gminnych dróg oraz uzupełnienie oświetlenia, program wymiany pieców, profesjonalna analiza możliwości technicznych i finansowych wszystkich projektów usprawnienia dojazdu do Warszawy.

Ponadto… 
Jestem mamą dwóch synów, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej na terenie Łomianek. Jestem osobą otwartą, empatyczną i lubiącą pracę z ludźmi i dla ludzi. Pragnę by gmina, w której żyjemy była zarządzana nowocześnie przez ludzi otwartych na nowe rozwiązania. Chcę, by miejscem w którym żyjemy zarządzali ludzie szanujący się wzajemnie, słuchający innych i skłonni zawierać kompromisy.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 

 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024